مرجع جامع مقالات کافی نت پارسا - تجربیات دبیران(راهنمایی)

تجربیات دبیر تربیت بدنی

نويسنده: Admin ۹۳/۱۲/۰۷ ساعت 16:21 :: تجربیات دبیران(ابتدایی)، تجربیات دبیران(راهنمایی)، تجربیات دبیران(دبیرستان) ::
عنوان:تجربیات دبیر تربیت بدنی

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:82

حجم:422 کیلوبایت

 

فهرست:

مقدمه اهمیت معلم تربیت بدنی ..............................................................................٩

کلمات کلیدی :...........................................................................................................١٠

حیطه وظایف دبیر ورزش .........................................................................................١١

تجربیات :..................................................................................................................١٢

تجربه شماره ١ : تشویق برای کفش .........................................................................١٢

تجربه شماره ٢ : قرعه کشی .............................................................................................١٢

تجربه شماره ٣ : آموزش دیگران - تربیت خود ........................................................................١٣

تجربه شماره ٤ و تبیین آن :............................................................................................١٣

تجربه شماره ٥ : امتحان کتبی ..........................................................................................١٤

تجربه شماره ٦ : همکاری با مدرسه .....................................................................................١٤

 تبیین تجربیات ............................................................................................................١٥

نکاتی در موردبهترشدن اداره ی کلاس درس تربیت بدنی حاصل تجربیات ..............١٥

مراحل اداره یک کلاس تربیت بدنی حاصل تجربیات  :...............................................................١٧

١-     آمادگی ............................................................................................................١٨

٢- مرحله پیاده کردن هدف یا مرحله ی اصلی .......................................................١٩

 ٣- مرحله بازگشت به حالت اولیه ..........................................................................١٩

 

٧- مدیریت کلاس ........................................................................................................٢٠

قبل از آموزش .............................................................................................................٢٠

 ٩- کاربردگروهها .........................................................................................................٢٨

١٠- دستوالعمل و اصول کلی روش تدریس تربیت بدنی ........................................٣٠

١١- سرپرستی و اداره کردن فعالیتهای ورزشی ...................................................٣٤

 پیشنهادات :........................................................................................................٣٨

آنچه دبیران تربیت بدنی باید بدانند :......................................................................٣٨

معلم خوب کیست ؟......................................................................................٣٨

دانش و معلومات ............................................................................................٣٩

شخصٌیت ...................................................................................................................٣٩

ثبات عاطفی ......................................................................................................٤٠

تفاوتهای فردی ............................................................................................................٤٠

شأن و علاقه شغلی .......................................................................................................٤٠

شرایط لازم فردی .........................................................................................................٤١

تندرستی ...................................................................................................................٤١

وضع ظاهر .................................................................................................................٤٢

صدا .........................................................................................................................٤٢

منش .......................................................................................................................٤٢

 

خلاقیت ....................................................................................................................٤٣

مردم دوستی ..............................................................................................................٤٣

اشتیاق .....................................................................................................................٤٣

شوخ طبعی ................................................................................................................٤٤

ارتباط شغلی ...............................................................................................................٤٤

روشهای انسانی ............................................................................................................٤٤

قابلیتهای کنش متقابل ...................................................................................................٤٥

ارتباطهای کلامی ..........................................................................................................٤٦

گوش دادن .................................................................................................................٤٦

ذی علاقه بودن ............................................................................................................٤٦

وظایف معلمان تربیت بدنی :.............................................................................................٤٧

معلم در مدرسه ............................................................................................................٤٧

وظایف عام .................................................................................................................٤٧

وظایف خاص ..............................................................................................................٤٨

اهمیت و نقش ورزش در تسریع روند یادگیری ....................................................٤٩

ورزش در مدارس و بازتاب روانی آن در کودکان ...................................................٥٢

 وی در پژوهش های خود به سه نکته مهم اشاره کرد : ..............................................٥٢

نقش ورزش مدارس در ابعادروانی کودکان ............................................................................٥٣

 

  

نقش مربیان ورزش در آموزش مهارت های زندگی ..............................................٥٤

 ●پاداش ها و فواید ........................................................................................................٥٥

 ●تمرین هوازی ...........................................................................................................٥٥

 ● مقدارخیلی زیاد از یک چیز خوب ....................................................................................٥٧

معلم ورزش باید چه اطلاعاتی داشته باشد ؟...........................................................................٥٨

 ١- اطلاع ازسهم سیستمهای انرژی در رشته ..........................................................................٥٨

 ٢- استفاده از اصل اضافه باردرتمرینات .................................................................................٥٩

 ٣- شناخت عوامل مهم آمادگی جسمانی ..............................................................................٥٩

 ٤- شناخت روشهای تمرینی .............................................................................................٦٠

 ٥- مهمترازهمه اینکه بداندچه نوع روش تمرینی رابرای چه نوع ورزشی مورداستفاده قراردهد ؟.............٦٠

تأثیرورزش بر متغیرهای روان شناختی .................................................................................٦٧

 -انرژی برای یادگیری .................................................................................................... ٦٩

 -فعالیت های جسمانی و افزایش عملکردتحصیلی ....................................................................٧٠

 -جایگاه تربیت بدنی در جهان معاصر ..................................................................................٧٠

 -اهداف درس تربیت بدنی ...............................................................................................٧١

 -چرا باید در مدرسه ورزش کرد؟.......................................................................................٧١

 -اهمیت تربیت بدنی در تعلیم و تربیت کودکان ......................................................................٧٢

این موارد عبارتند از :......................................................................................................٧٢

 

 -ارتباط آموزش حرکات بدنی با برنامه های تربیت بدنی مدارس .....................................................٧٣

 -زنگ ورزش ،زنگ سلامت ..............................................................................................٧٥

 پیشنهادات و ارائه راهکار در تدریس تربیت بدنی :.....................................................................٧٧

١. استفاده از روش تدریس و مدیریت کلاسی بینابینی :.............................................................٧٧

٢. شناسایی دانش آموزان پر انرژی و فعال :...........................................................................٧٧

٣. گروه بندی مناسب دانش آموزان :...................................................................................٧٨

٤. تشویق گروه فعال و در حین حال منضبط :........................................................................٧٨

 -بحث و نتیجه گیری .....................................................................................................٨٠

فهرست منابع ..............................................................................................................٨٢

 

برای دانلود فایل مورد نظر از دکمه خرید استفاده کنید

توجه:بعد از پرداخت موفق برای دانلود این مقاله با فشردن دکمه بازگشت به سایت پذیرنده میتوانید فایل خود را دانلود کنید

در صورت هر گونه مشکل با 09178410293 تماس بگیرد

و یا از راهنمای خرید تصویری استفاده کنید تا در دانلود مشکلی پیش نیاید

3000تومان

 

تجربیات مربی پرورشی

نويسنده: Admin ۹۳/۱۲/۰۶ ساعت 15:56 :: تجربیات دبیران(راهنمایی) ::

موضوع:تجربیات مربی پرورشی

تعداد صفحه:65

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت: 3000 تومان

حجم:231 کیلو بایت

فهرست مطالب

مقدمه :……………………………………………………………………………………..         5

کلمات کلیدی :…………………………………………………………………………..          7

حدود و اختیارات و وظایف مربی پرورشی :……………………………………………….      7

شرح وظایف مربیان پرورشی مدارس……………………………………………………..       8

خصوصیات مربی پرورشی:…………………………………………………………………….. 11

کلاس پرورشی:………..………………………………………………………………………. 11

وظیفه دانش آموز:  ……….……………………………………………………………………11

قوانین کلاس:        ….…………………………………………………………………………11

بیان تجربیات        ….…………………………………………………………………………12

تجربه1 ـ شروع به کار و خاطره از آن………………………………………………  ………12

تجربه  2  و تببین آن :ختم زیارت عاشورادر40روزبا40یارهمراه……..…………………..13

اهداف این طرح:     …………………………………………………………………………….14

تجربه 2  و تبیین آن: معرفی کتاب ومتن های ادبی جهت استفاده در ایام الله ومناسبت ها….14

تجربه 3 : آموزش احکام نماز به صورت غیرمستقیم………………………………………….15

تجربه 4 : تشکیل صندوق خیریه و جلب کمک افراد خیر :  ……………………………….16

تجربه 5 : برگزاری یک مسابقه همیشگی اما نه به سبک همیشگی……………..………….16

تجربه 6 - تعاریف و کلیات و تجربیات…………………………………………………………18

راهکارها و پیشنهادات به سایر معلمان حاصل از تجربیات :………………………………..20

نکات مربوط به تدریس پرورشی:…….………………………………………………………..20

روش های به کار گیری پرورشی در مدارس پیشنهادات حاصل از تجربیات :……………..26

گامهای موثر در امورتربیتی……………………………………………………………………..26

رفتارهاي كليشه اي ممنوع……………………………………………………………………..28

اقدامات و روش ها ی که برای دانش آموزان مفید است :…………………………………..34

روشهای ایجاد انگیزه برای دانش اموزان در مدرسه…………………………………………34

فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان……………………………………………………………34

انگیزه چیست؟………………………………………………………………………………….34

تعریف انگیزش:…………………………………………………………………………………35

تأثیر انگیزش بر یادگیری….………………………………………………………………….35

ده روش برای ایجاد انگیزش در دانش آموزان….…………………………………………..36

تحلیلی بر تجربیات در زمینه انتخاب شوراهای مدارس…………………………………..42

حضور پر شور شورا در مدرسها ونقشی کم رنگ…………………………………………..42

روش های توصیه شده به همکاران برای اجرا در مدارس حاصل از تجربیات….……….44

روشهای ایجاد شادابی ونشاط در مدرسه وایجاد انگیزه در دانش اموزان………………..44

چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس………………………….48

چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس…………………………………………………..48

شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس…………………………………………………49

شاداب سازی محیط مدارس………………………………………………………………50

ایجاد نشاط برای دانش آموزان:…………………………………………………………..53

راهکار آینده و ارائه برنامه………………………………………………………………..55

شیوه کارگروهی مربیان………………………………………………………………….55

نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای آینده……………………………………………………60

منابع و ماخذ.............................................................................65

 

در صورت هر گونه مشکل در دانلود این محصول با من تماس بگیرید

09178/410293

3000تومان

تجربیات دبیر پرورشی مقطع راهنمایی

نويسنده: Admin ۹۳/۱۰/۲۴ ساعت 9:4 :: تجربیات دبیران(راهنمایی) ::

 

 

 

فهرست

عنوان.............................................................................................................................صفحه

مقدمه...................................................................................................................4

فصل اول: تعلیم و تربیت...............................................................................................5

جــاي خــالي پــرورشــي............................................................................................6

راهنمای تدریس پرورشی.................................................................................................................8

تعلیم و تذکر........................................................................................................12

علم و تزکیه.......................................................................................................13

مبنای تربیت...........................................................................................................17

بهترین سن برای تعلیم وتعلم دینی وتزکیه نفس..............................................................18

راهبرد تربیتی تا هفت سالگی....................................................................................21

وظیفه، وسیله وهدف......................................................................................22

فصل دوم: مربی پرورشی...................................................................................25

هويت مربي پرورشي..........................................................................................26

هر آنچه مربي پرورشي بايد بداند...........................................................................26

تعريف مربي پرورشي در مقطع ابتدايي...................................................................27

تعريف مربي پرورشي در مقطع راهنمايي..................................................................27

تعريف مربي پرورشي در مقطع متوسطه..................................................................27

مربي پرورشي و انتخاب مقطع آموزشي..............................................................28

مربي پرورشي در بدو ورود به مدرسه.......................................................................28

رابطه مربي  پرورشي و مدير مدرسه.....................................................................................29

رابطه مربي پرورشي و دبيران.........................................................................................29

اتاق مربي پرورشي.........................................................................................30

مراسم صبحگاه كلاس اصلي مربي پرورشي.............................................................30

مربي و برگزاري اردوهاي دانش آموزي...................................................................32

مربي و تزيين مدرسه..............................................32

مربي پرورشي و كتابخانه...................................................................................33

مربي پرورشي و تشكيل انجمن ها.....................................................................33

مربي پرورشي و نحوه تهيه  بودجه.......................................................................34

مناسبت  های مهرماه...................................................................................35

مناسبت  های هفته دفاع مقدس.................................................................35

مناسبت های آبان ماه......................................................................................37

مناسبت های آذر ماه......................................................................................38

مناسبت های دی ماه........................................................................................38

مناسبت های بهمن ماه.........................................................................................39

مناسبت های اسفند ماه............................................................................................40

مناسبت های فروردین ماه...................................................................................41

مناسبت های اردیبهشت ماه.....................................................................................42

مناسبت های ايام امتحانات.......................................................................................42

مناسبت هاي سال قمري......................................................................................42

معضلات پیش روی دبیر پرورشی...........................................................................46

پیشنهادات.......................................................................................................................49

نتیجه گیری...........................................................................................................51

منابع..................................................................................................................................52

 

 

 

پروژه آماده شده دبیران(فرهنگیان) جهت ارائه ارتقاء شغلی 

 

در قالب فايل DOC در 52صفحه همراه با

 

فهرست، چکیده، منابع، نتیجه گیری و کامل مي باشد

 

براي خريد محصول روي لينك زير كليك كنيد

 

 

3000تومان

 

درباره سايت
مدير سايت: Admin http://parsadoc93.blogfa.com

در صورت هر گونه مشکل با 09178410293 در تماس باشید

گالری تصاویر

برگشت به بالاي صفحه