Αρχική σελίδα Χρονολογίου
Σημεία αναφοράς
Διοικητές
 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος φρόντισε, από πολύ νωρίς, να φιλοτεχνούνται από μεγάλους καλλιτέχνες οι προσωπογραφίες των διοικητών της μετά την αποχώρησή τους από το Ίδρυμα. Εξαίρεση στον κανόνα αποτέλεσαν οι διοικητές που ορίστηκαν από τις αρχές Κατοχής, την περίοδο 1941-1944, και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974. Το σύνολο των έργων αυτών κοσμεί την αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία βρίσκεται στο Κεντρικό Κτήριο. Τα έργα αυτά χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα έκδοση, για να κοσμήσουν το αντίστοιχο λήμμα κάθε διοικητή.

Η αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας όπου βρίσκονται αναρτημένες οι προσωπογραφίες όλων των διοικητών.
Ο Γιώργιος Σταύρος, πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Γεώργιος Ι. Σταύρος (1841 - 1869)
Μάρκος Ι. Ρενιέρης (1869 - 1890)
Παύλος Π. Καλλιγάς (1890 - 1896)
Στέφανος Ι. Στρέιτ (1896 - 1910)
Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης (1911 - 1914)
Ιωάννης Λ. Ευταξίας (1914)
Αλέξανδρος Θρ. Ζαΐμης (1914 - 1920)
Δημήτριος E. Μάξιμος (1920 - 1923)
Αλέξανδρος Ν. Διομήδης (1923 - 1928)
Ιωάννης Α. Δροσόπουλος (1928 - 1939)
Αλέξανδρος Γ. Κοριζής (1939 - 1941)
Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος (1944 - 1945)
Γεώργιος Ι. Πεσμαζόγλου (1945 - 1951)
Σταύρος Ι. Κωστόπουλος (1951 - 1953)
Κωνσταντίνος Ι. Ηλιάσκος (1953 - 1955)
Βασίλειος Ι. Κυριακόπουλος (1955 - 1958)
Δημήτριος Ε. Χέλμης (1958 - 1964)
Γεώργιος Ι. Μαύρος (1964 - 1966)
Ιωάννης Π. Παρασκευόπουλος (1966 - 1968)
Άγγελος Θ. Αγγελόπουλος (1974 - 1979)
Ευθύμιος Ν. Χριστοδούλου (1980 - 1981)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Α. Μαγκάκης (1981 - 1982)
Στυλιανός Π. Παναγόπουλος (1982 - 1989)
Δημήτριος Α. Γερμίδης (1989 - 1991)
Μιχάλης Δ. Βρανόπουλος (1991 - 1993)
Γεώργιος Τ. Μίρκος (1993 - 1996)
Θεόδωρος B. Καρατζάς (1996 -2004)
Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Αράπογλου (2004 - )
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή

Πίσω <<

English Version Πηγή - Copyright     Ευχαριστίες

Αρχική Σελίδα

Ιστορικό Αρχείο
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
Αθήνα 2008

www.nbg.gr

www.ethnodata.gr