TagasisideSisukord
Usk ja õpetused
Usk praktikas
Pereajalugu
Ajalugu
Küsimused ja vastused
Kontaktid
Lingid
 
 
Esimese Presidentkonna Sõnum


juuni 2015

Pered võivad olla koos igavesti

President Henry B. Eyring
Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas


Preesterluse vägi perekondi igaveseks kokku siduda on üks suurimaid Jumala ande. Igaüks, kes mõistab päästmisplaani, igatseb seda jäävat õnnistust. Jumal on lubanud, et pered saavad olla igavesti kokku ühendatud, kuid seda vaid pitseerimistalituse kaudu, mis viiakse läbi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku pühitsetud templites.


Loe lisaks...

Sõnumite arhiiv


Külastusõpetuse sõnum

 

Uudised

   

Vanem L. Tom Perry

30. mail 2015 suri oma kodus vanem L. Tom Perry Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Ta oli 92-aastane (sündis 5. aug 1922).

Loe lisaks...


 

   

Ringkonna konverents – Kirik Eestis 25

26. aprillil 2015 toimus tavapärasest pisut pidulikum ringkonna konverents, kuna tähistati 25 aasta möödumist päevast, mil Eesti pühitseti evangeeliumi kuulutamiseks. Pühitsusteenistus toimus 25. aprillil 1990 Tallinna Lauluväljakul ja selle viis läbi apostel Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Lauluväljakul koguneti ka tänavu, 25 aastat hiljem, et tähistada imeliste sündmuste lahtirullumise algust ja edasikestmist.

Loe lisaks...


 

   

2015. aasta pereõhtu kalender

Ida-Euroopa piirkonna juhatuse eestvedamisel on koostatud 2015. aasta pereõhtu kalender, millest võib pereõhtuid pidades lähtuda. Pereõhtu kalender on kättesaadav interneti vahendusel veebilehel fhe.jeesusekristusekirik.ee . Soovi korral võib selle igaüks ise välja printida või kasutada seda arvuti või nutiseadmete kaudu.

Loe lisaks...


 

   

Templiväljak särab jõulutuledes

Salt Lake City templiväljakul on ametlikult alanud jõuluhooaeg. 28. novembril 2014 süüdati Jeesuse Kristuse sünni tähistamiseks kirevavärvilised jõulutuled, et külastajatele kogu maailmast silmarõõmu pakkuda.

Loe lisaks...


 

   

Teenimisüritus Tallinna Loomaaias

25. oktoobril toimus Tallinna loomaaias Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna koguduse teenimisüritus. Kaasa lõi üle kolmekümne inimese, kes said loomaaia metsaalusel lehti riisuda. Nende seas oli nii Kiriku liikmeid, kui ka nende sõpru.

Loe lisaks...


 

   

Sügisene ringkonna konverents

21. septembril 2014 toimus Eesti ringkonna konverentsi üldkoosolek. Konverentsile oli kokku tulnud liikmeid üle terve Eesti, aga ka paljudest teistest maailma riikidest.

Loe lisaks...


 

   

Pärnu kogudus tähistab kümnendat aastapäeva

Esmaspäeval 18. augustil 2003 saadeti neli misjonäri Pärnusse, et avada linn evangeeliumi kuulutamisele. Esimene sakramendikoosolek peeti kuus päeva hiljem äärmiselt tagasihoidlikes tingimustes. Kohal olid paar kirikuga tutvujat, liige Tartust ja neli misjonäri.

Loe lisaks...


 

loe lisaks
   

Kas Sul on oma pere jaoks aega?

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku lahtiste uste päev Tallinna koguduses (Ädala 6) laupäeval, 25. mail kell 13-15.

Loe lisaks...


 

   

Suri president Thomas S. Monsoni abikaasa Frances B. Monson

Frances B. Monson, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendi Thomas S. Monsoni abikaasa, suri 17. mail 2013 ühes Salt Lake City haiglas pere juuresolekul. Ta oli olnud haiglas mitu nädalat ja suri rahulikult kõrge ea tõttu. Õde Monson oli 85-aastane.

Loe lisaks...


 

   

Misjonäride arvu hüppeline kasv ja uute misjonite loomine

Tuhanded noored potentsiaalsed misjonärid on reageerinud innukalt president Thomas S. Monsoni avaldusele 2012. a oktoobris, kus president teavitas Kiriku liikmeskonda põhimisjonäride vanusepiirangu alanemisest.

Loe lisaks...


 

  Vanem Neuenschwander  

Küünlavalgusõhtu patriarh Neuenschwanderiga

Kolmapäeval, 24. oktoobril toimus Tallinna kogudusehoones küünlavalgusõhtu Kiriku emeriitüldjuhi ja patriarhi Dennis Bramwell Neuenschwanderiga. Vanem Neuenschwander kutsuti patriarhiks kaks aastat tagasi ja tema küünlavalgusõhtu teema puudutas vaimuande ehk midagi, millest patriarhaalses õnnistuses ikka räägitakse.

Loe lisaks...


 

   

Kirik langetas noorte naiste ja meeste misjonil teenimise vanusepiiri

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Thomas S. Monson teatas, et edaspidi võivad mehed teenida misjonil alates 18. eluaastast ja naised 19. eluaastast.

Loe lisaks...


 

   

Peterburis rajati Venemaa teine vai

Vanem Russell M. Nelson rajas 9. septembril 2012 Peterburi vaia. See sündmus leidis aset pisut rohkem kui aasta pärast seda, kui vanem Nelson organiseeris 5. juunil 2011. aastal esimese vaia Moskvas.

Loe lisaks...


 

   

2011. aasta ülevaade Sotsiaalabiteenistuse tööst hädaolukorra leevendamisel

2011. aasta oli looduskatastroofide tagajärgede likvideerimise kulude poolest rekordiline, osutades veel kord selle jätkuvale kasvutendentsile. Ainuüksi esimeste kuude majanduslik kahju katastroofi tagajärgede likvideerimisel ulatus 265 miljardi dollarini. Senine kahjurekord – 220 miljardit dollarit – jäi 2005. aastasse (orkaan Katrina aasta). Suurimaks looduskatastroofiks oli maavärin ja hiidlaine Jaapanis 2011. aasta märtsis, mille hinnanguline kahju on suurem kui 235 miljardit dollarit. Järgmised suuremaid kulusid põhjustanud looduskatastroofid olid üleujutus Tais (45 miljardit dollarit), maavärin Uus-Meremaal (20 miljardit dollarit), tornaado Ameerika Ühendriikide kaguosas (7,5 miljardit dollarit) ja aasta alguses toimunud üleujutused Austraalias (7,3 miljardit dollarit). Ameerika Ühendriikides tõid 98 suuremat või väiksemat katastroofi (tormid, üleujutused, tulekahjud, maavärinad) endaga kaasa 27 miljardi dollarilise majandusliku kahju, ületades rohkem kui kahekordselt kümne aasta keskmise – 11,8 miljardi dollarilise kahjusumma. 2011. aastal reageeris Kirik 111 looduskatastroofile 50 riigis, andes hädaabi ühtekokku 22 miljoni dollari eest ja saates kannatanutele appi tuhandeid vabatahtlikke.

Loe lisaks...


 

   

Muudatused Eesti ringkonnas

Pühapäeval, 18. septembril kutsuti ametisse uus Eesti ringkonna juhatus. Balti misjonil rekordiliselt pikka aega - kaheksa aastat teeninud vend Erki Kõiv ja esimene nõuandja ringkonna juhatuses vend Andres Menind lähevad lühikeseks ajaks teenitud puhkusele ja nende asemel on kutsutud vastutavatele ametikohtadele juhataja Tarmo Lepp, esimese nõuandjana Matthew Crandall ja teise nõuandjana Aleksandr Timakov.

Loe lisaks...


 

   

Esimene üle-eestiline teenimispäev

Esimene teenimispäev Eesti ringkonnas toimus laupäeval, 17. septembril. Tallinna, Tartu, Pärnu ja Narva koguduste liikmed koos oma sõpradega jagunesid hommikul rühmadesse ja suundusid toredate inimeste juurde, kes mõne ettevõtmise juures veidi abi vajasid. Abivajajate leidmisel tulid meile appi kohalikud omavalitsused ja päevakeskused, aga ka liikmed ise, kes ühest või teisest abivajadusest teadlikud olid. Mõneti oli abikäsi rohkemgi, kui inimesi, keda aidata ning seetõttu jõuti appi ka oma koguduste liikmetele.

Loe lisaks...


 

   

Misjonitöö edendamiseks

Soovides aidata kaasa misjonitöö edendamisele Eesti ringkonnas ja pakkuda liikmetele abi faktiliste teadmiste tugevdamisel, oleme kokku pannud väikese infovoldiku, mille teksti siinkohal ära toome. Jõudu misjonitöö tegemisel!

Loe lisaks...


 

link
  vineyard.lds.org  

Kiriku uus veebileht otsib vabatahtlikke

Kiriku uus inglise keelne veebileht „Abiks viinamäel” (vineyard.lds.org) annab vabatahtlikele liikmetele kogu maailmas võimaluse Kiriku projektide juures abiks olla. Osalejad veedavad just nii palju või vähe aega, kui neile meeldib, interneti vahendusel eri tegevustes kaasa lüües.  Tuhandete teenimistegude tulemusena võib Kirik avaldada ja jagada kogu maailmas rohkem materjale.

Loe lisaks...


 

  Genivive R. and Peter R. Barr
 

Uudis Austraaliast

Peter Roland Barr, üks meie endistest misjonijuhatajatest, on kutsutud teenima Sydney templi presidendina. President Barri abikaasa, Genivive Romaniak Barr, asub teenima templi matroonina. President Barr on sündinud 67 aastat tagasi Leedus Kazys ja Marta Petcavicius Barstyse pojana. Õde Barr on sündinud Saksamaal. Tema vanemad on John ja Katarina Pirog Saladino Romaniak.


 

e-raamat
epub vorming
  link e-raamatule  

181. kevadine üldkonverents

Kallid vennad ja õed! Alates käesoleva aasta kevadest on meil võimalik lugeda konverentsikõnesid e-raamatuna. Alljärgnevalt veidi lähemalt, mida e-raamat endast kujutab ja kuidas seda lugeda.
EPUB on levinuim e-raamatute vorming. Selles vormingus raamatuid oskavad lugeda enamus e-raamatute lugemiseks sobivatest seadmetest. E-raamatu saab selle alla laadida kohe juba kasutataval kujul, eraldi selle failiga enam midagi tegema ei pea. Fail, mida alla saab laadida, on laiendiga .epub ning selles sisalduvad kõik raamatuga seonduvad failid, nii pildid kui tekst. Raamatu lugemiseks piisab vaid selle avamisest õige rakendusega.

Loe lisaks...


 

Mormoni Raamat
   

150 miljones Mormoni Raamat

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kasvades trükitakse üha enam ka Mormoni Raamatut. Kui Mormoni Raamatu esimene eksemplar ilmus trükist 181 aastat tagasi, siis hiljuti nägi trükivalgust 150 miljones Mormoni Raamat.

Loe lisaks...


 

Uurimus
   

Teadlased avastasid paastupäeva tervisliku külje

Intermountaini haigla värsketest uuringutulemustest selgub, et üks paastupäev kuus kaitseb südant. Uuringus, kus keskenduti paastumise kasulikkusele, avastati lisaks, et paastumine kaitseb täiskasvanuid diabeeti haigestumise eest ja võib selgitada, miks viimse aja pühad Ameerikas on tervemad kui ülejäänud ameeriklased.

Loe lisaks...


 

Küünlavalgusõhtu
  Dennis Bramwell Neuenschwander abikaasaga  

Küünlavalgusõhtu Dennis Bramwell Neuenschwanderiga

Laupäeval, 9. aprillil toimus Tallinnas küünlavalgusõhtu Seitsmekümnete Kvoorumi emeerituse Dennis Bramwell Neuenschwanderi ja tema abikaasa õde Neuenschwanderiga.

Loe lisaks...


 

MISJONI JUHATAJA
   

Balti misjon saab uue juhataja

Alates 1. juulist 2011 hakkab Balti misjonit juhatama vanem Jeffrey G. Boswell. Ta vahetab välja praegu selles ametis teeniva vanem Douglas Leon Dance’i. Vanem Boswell ja tema abikaasa Shirley Sue Jensen Boswell on pärit Ameerika Ühendriikidest California osariigist Fresnost.

Loe lisaks...


 

 

Teated


Lase oma andel särada! Kui te olete kutseline kunstnik või fotograaf ning olete huvitatud vabakutselisest tööst Kiriku ajakirjadele, palume teil meiega ühendust võtta.

Loe lisaks...

 

 
Mõttetera
 
  On need ohtlikud ajad? Seda küll. Kuid kartmiseks pole põhjust. Me võime tunda rahu oma südames ja rahu oma kodudes.
 
  Vanem Richard G. Scott,
Ensign, nov 2001, lk 87
 
 

 

 

 
 
Kirik Eestis
 185. kevadine üldkonverents
 184. sügisene üldkonverents
 184. kevadine üldkonverents
 183. sügisene üldkonverents
 183. kevadine üldkonverents
 182. sügisene üldkonverents
 181. kevadine üldkonverents
 varasemad üldkonverentsid
Uudiste arhiiv
Kogudused Eestis
e-pood
 

 

 

Raamatukogu
PÜHAKIRJAD
VIDEOMATERJALID
Liahoona aprill 2015 (eesti keeles - pdf)
 

 

 

Lingid
Kiriku koduleheküljed mujal maailmas
Sulle, noor
Usule Truu
Jutlusta minu evangeeliumi
Evangeeliumi kunstiraamat
ROHKEM MATERJALE
 
© 2005 Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik - kõik õigused reserveeritud