Dansk Folkeparti   Dorthe Ullemose
Valgt

Personlige stemmer

2015: 2670
2011: 0

Mærkesager

 • FASTHOLDE VIDEREFØRE DE DANSKE VÆRDIER .

  STRAM OG FORNUFTIG UDLÆNDINGEPOLITIK. Integration af indvandrere og flygtninge skal intensiveres. Krav til indsats skal forstærkes og kendskab og efterlevelse af det danske sprog, danske normer samt værdier skal gøres forpligtende. Lov og orden i Ghettoerne genoprettes med den fornødne magt. Vi skal så vidt muligt hjælpe flygtninge i nærområderne.

 • VI SKAL HOLDE FAST I VORES FORBEHOLD, HERUNDER FORBEHOLDET OVERFOR RETS- OG UDLÆNDINGEOMRÅDET OG VORES DANSKE KRONE

 • FAMILIEN I CENTRUM

  DE ÆLDRE SKAL BEHANDLES ANSTÆNDIGT OG SIKRES ORDENTLIGE FORHOLD. FAMILIEN I CENTRUM. Forebyggelse og hjælp til familier i krise. Hurtigt indsats så anbringelser undgås. Familiens netværk skal inddrages. Familien skal tilbydes hjælp og rådgivning til at blive sammen for samfundets og børnene det bedste.

15 spørgsmål til Dorthe Ullemose

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Hverken enig eller uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Dorthe Ullemose

 • ALDER: 47 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Gymnasial uddannelse

WEB: dortheullemose.dk