Βικιπαίδεια:Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η έκδοση της πολιτικής προσωπικών δεδομένων εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2008. Αυτή η σελίδα είναι μετάφραση μιας πολιτικής του Ιδρύματος Wikimedia. Η μετάφραση υπάρχει μόνο για πληροφοριακούς λόγους, και δεν υποκαθιστά την επίσημη πολιτική. Η αυθεντική έκδοση της πολιτικής, που βρίσκεται εδώ, είναι η μόνη οριστική και επίσημη έκδοση. Σχόλια και προτάσεις για αλλαγές μπορούν να γίνουν στην σελίδα συζήτησης στο Meta, και για την μετάφραση εδώ.

Γενικός σκοπός

Αυτή η πολιτική καλύπτει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται ή αποθηκεύονται από τους διακομιστές του Ιδρύματος σε σχέση με τα Εγχειρήματα και τις κοινότητές τους. Σε συμφωνία με την Πολιτική Διατήρησης Πληροφοριών, το Ίδρυμα συλλέγει και διατηρεί το ελάχιστο ποσό προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που χρειάζονται για να εκπληρωθούν οι λειτουργικές ανάγκες των Εγχειρημάτων.

Το κοινό και η συνεργατική φύση των εγχειρημάτων

Όλα τα Εγχειρήματα του Ιδρύματος Wikimedia αναπτύσσονται συνεργατικά από τους χρήστες του χρησιμοποιώντας το λογισμικό MediaWiki. Οποιοσδήποτε με πρόσβαση στο διαδίκτυο (και αν δεν περιορίζεται αλλιώς γι' αυτό) μπορεί να επεξεργάζεταιτις δημόσια επεξεργάσιμες σελίδες αυτών των ιστοτόπων με ή χωρίς να συνδέεται ως εγγεγραμμένος χρήστης. Κάνοντας αυτό, οι συντάκτες δημιουργούν ένα δημοσιευμένο έγγραφο και μια δημόσια εγγραφή κάθε λέξης που έγραψαν, αφαίρεσαν ή άλλαξαν. Αυτή είναι μια δημόσια πράξη και οι συντάκτες αναγνωρίζονται δημόσια ως οι συγγραφείς αυτών των αλλαγών. Όλες οι συνεισφορές που γίνονται σε ένα εγχείρημα και όλες οι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συνεισφορές αδειοδοτούνται χωρίς επιφυλάξεις και μπορούν ελεύθερα να αντιγραφούν, παραπεμφθούν, επαναχρησιμοποιηθούν και τροποποιηθούν από τρίτα μέρη με λίγους περιορισμούς.

Δραστηριότητες σε εγχειρήματα του Ιδρύματος

Γενικά, αυτή η Πολιτική αφορά μόνο ιδιωτικές πληροφορίες που αποθηκεύονται ή κρατούνται από το Ίδρυμα και οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες.

Αλληλεπιδράσεις με τα Εγχειρήματα που δεν καλύπτονται από αυτή την Πολιτική περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς περιορισμό, στοιχεία της περιήγησης και επεξεργασίας σελίδων, χρήση της λειτουργίας αποστολής e-mail του wiki, εγγραφή και αποστολή μηνυμάτων σε λίστες ταχυδρομείου που λειτουργούν από το Ίδρυμα, καθώς και επικοινωνία με εθελοντές μέσω του συστήματος ticket ("OTRS") του Ίδρύματος. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να αποκαλύψουν τη διεύθυνση IP του συνεισφέροντος, και πιθανώς άλλες προσωπικές πληροφορίες, αδιακρίτως στο γενικό κοινό ή σε συγκεκριμένες ομάδες εθελοντών που δρουν ανεξάρτητα από το Ίδρυμα.

Οι χρήστες μπορεί επίσης να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους εκτός των ιστοτόπων του Ιδρύματος, μέσω e-mail, IRC ή άλλα chat ή ανεξάρτητους ιστοτόπους και θα πρέπει να ζυγίζουν ανάλογα τόσο τον σχετικό κίνδυνο όσο και την προσωπική τους ανάγκη για ιδιωτικότητα, πριν χρησιμοποιήσουν αυτές τις μεθόδους επικοινωνίας.

Λογαριασμοί χρηστών και συγγραφή

Το Ίδρυμα δεν απαιτεί από τους συντάκτες να εγγράφονται σε ένα εγχείρημα. Οποιοσδήποτε μπορεί να επεξεργαστεί χωρίς να συνδέεται με ένα όνομα χρήστη και σε αυτή την περίπτωση θα αναγνωρίζεται από τη δικτυακή διεύθυνση IP. Οι χρήστες που εγγράφονται αναγνωρίζονται από το όνομα χρήστη της επιλογής τους. Οι χρήστες επιλέγουν έναν κωδικό, που είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ακεραιότητας του λογαριασμού τους. Εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο, κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να αποκαλύψει ή εκ γνώσεως να εκθέσει τους κωδικούς των χρηστών και/ή τα cookies που δημιουργούνται για να ταυτοποιηθεί ο χρήστης. Άπαξ και δημιουργηθούν, οι λογαριασμοί χρηστών δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Μπορεί να είναι δυνατό για ένα όνομα χρήστη να αλλάξει, σύμφωνα με τις πολιτικές του κάθε εγχειρήματος. Το Ίδρυμα δεν εγγυάται ότι ένα όνομα χρήστη θα αλλάξει κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Σκοπός της συλλογής των προσωπικών πληροφοριών

Το Ίδρυμα περιορίζει τη συλλογή προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών χρήστη σε σκοπούς που υπηρετούν την ευμάρεια των εγχειρημάτων του. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι:

 1. Ενίσχυση της δημόσιας αξιοπιστίας των εγχειρημάτων. Το Ίδρυμα αναγνωρίζει ότι οποιοδήποτε σύστημα είναι αρκετά ανοικτό για να επιτρέπει τη μέγιστη πιθανή συμμετοχή του γενικού κοινού θα είναι επίσης ευπαθές σε ορισμένα είδη κατάχρησης και αντιπαραγωγικής συμπεριφοράς. Το Ίδρυμα και οι κοινότητες των εγχειρημάτων έχουν θεσπίσει έναν αριθμό μηχανισμών για την πρόληψη ή αντιμετώπιση τέτοιων ενοχλητικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, κατά την έρευνα οποιασδήποτε κατάχρησης σε ένα εγχείρημα, συμπεριλαμβανομένης της υποψίας κακόβουλων «μαριονετών» (διπλών λογαριασμών), βανδαλισμού, παρενόχλησης άλλων χρηστών ή ενοχλητικής συμπεριφοράς, οι διευθύνσεις IP των χρηστών (προερχόμενες είτε από τα αρχεία είτε από εγγραφές στη βάση δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση της πηγής (ή των πηγών) της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μοιραστούν μεταξύ χρηστών με δικαιώματα διαχείρισης, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι από τις κοινότητες να προστατεύουν τα εγχειρήματα.
 2. Παραχώρηση στατιστικών ιστοτόπων. Το Ίδρυμα στατιστικά καταγράφει πηγαίες αρχειακές πληροφορίες από τις επισκέψεις χρηστών. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σελίδων με τα στατιστικά των ιστοτόπων. Οι πηγαίες αρχειακές πληροφορίες δεν δίδονται δημόσια.
 3. Επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Αρχειακές πληροφορίες μπορεί να εξετάζονται από προγραμματιστές κατά την πορεία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και την ανίχνευση μη σωστά συμπεριφερόμενων web spiders που επιβαρύνουν τον ιστότοπο.

Λεπτομέρεις της διαχείρισης πληροφοριών

Γενικές προσδοκίες

IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες

Όταν ένας επισκέπτης ζητά ή διαβάζει μια σελίδα ή στέλνει e-mail σε διακομιστή του Wikimedia, δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες από όσες συλλέγονται τυπικά από τους ιστοτόπους. Το Ίδρυμα Wikimedia μπορεί να κρατά πηγαία αρχεία τέτοιων συναλλαγών, αλλά αυτά δεν θα δημοσιοποιηθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση νομοταγών χρηστών.

Όταν μια σελίδα γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από συνδεδεμένο χρήστη, ο διακομιστής εμπιστευτικά αποθηκεύει την σχετική πληροφορία IP για περιορισμένη χρονική περίοδο. Αυτή η πληροφορία διαγράφεται αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Για χρήστες που δεν συνδέονται, η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται είναι δημόσια και μόνιμα αναφέρεται ως ο συντάκτης της επεξεργασίας. Μπορεί να είναι δυνατό για ένα τρίτο μέρος να αναγνωρίσει τον συντάκτη από αυτή τη διεύθυνση IP σε συνδυασμό με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. Η σύνδεση με καταχωρισμένο όνομα χρήστη επιτρέπει την καλύτερη διατήρηση της ιδιωτικότητας.

Cookies

Οι ιστότοποι τοποθετούν ένα cookie προσωρινής συνεδρίας στον υπολογιστή του επισκέπτη όταν επισκέπτεται μια σελίδα ενός εγχειρήματος. Οι αναγνώστες που δεν σκοπεύουν να συνδεθούν ή να επεξεργαστούν μπορούν να αρνηθούν αυτό το cookie• θα διαγραφεί με τη λήξη της συνεδρίας του browser. Περισσότερα cookies μπορεί να τοποθετηθούν όταν κάποιος συνδέεται, ώστε να διατηρηθεί η κατάσταση σύνδεσης. Αν κάποιος αποθηκεύσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του στον φυλλομετρητή του, η πληροφορία θα αποθηκευτεί μέχρι 30 ημέρες και θα ξαναστέλνεται στον διακομιστή σε κάθε επίσκεψη στο ίδιο εγχείρημα. Συνεισφέροντες που χρησιμοποιούν δημόσιο υπολογιστή και δεν θέλουν να φαίνεται το όνομα χρήστη τους σε μελλοντικούς χρήστες του θα πρέπει να καθαρίζουν τα cookies μετά τη χρήση.

Ιστορικό σελίδων

Επεξεργασίες ή άλλες συνεισφορές σε ένα εγχείρημα, στα λήμματα του, σε σελίδες χρήστη και σελίδες συζήτησης, γενικά διατηρούνται για πάντα. Η αφαίρεση κειμένου από ένα εγχείρημα δεν το διαγράφει μόνιμα. Κανονικά, στα εγχειρήματα οποιοσδήποτε μπορεί να ανατρέξει σε προηγούμενη έκδοση ενός λήμματος και να δει τι υπήρχε εκεί. Ακόμη και αν ένα λήμμα διαγραφεί, ένας χρήστης στον οποίο είναι εμπιστευμένο υψηλότερο επίπεδο πρόσβασης μπορεί ακόμη να δει τι έχει αφαιρεθεί από τη δημόσια θέα. Πληροφορίες μπορούν να διαγραφούν από άτομα με πρόσβαση στους διακομιστές του Wikimedia, αλλά πέρα από τη σπάνια περίπτωση όπου από το Ίδρυμα απαιτείται η διαγραφή του ιστορικού επεξεργασίας κατ' απαίτηση δικαστικής εντολής ή ισοδύναμης νομικής διαδικασίας, δεν δίνεται εγγύηση ότι μια τέτοια μόνιμη διαγραφή θα πραγματοποιηθεί.

Συνεισφορά χρήστη

Οι συνεισφορές χρήστη επίσης αρχειοθετούνται και διατίθενται δημόσια. Οι συνεισφορές χρήστη αρχειοθετούνται σύμφωνα με την κατάσταση εγγραφής και σύνδεσης. Δεδομένα για τις συνεισφορές χρήστη, όπως οι χρόνοι κατά τους οποίους έκανε επεξεργασία ο χρήστης και ο αριθμός επεξεργασιών που μπορεί να έχει κάνει, είναι δημόσια διαθέσιμα μέσω καταλόγων συνεισφορών χρηστών και σε μορφές αρχείου που δημοσιεύονται από άλλους χρήστες.

Ανάγνωση εγχειρημάτων

Δεν συλλέγονται περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες και άλλους επισκέπτες που διαβάζουν σελίδες από ό,τι συλλέγεται τυπικά από τους ιστοτόπους. Πέρα από τα παραπάνω αρχεία πηγαίων δεδομένων που συλλέγονται για γενικούς σκοπούς, οι επισκέψεις σελίδων δεν εκθέτουν δημόσια την ταυτότητα ενός επισκέπτη. Δειγματικά αρχεία πηγαίων δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP οποιοδήποτε επισκέπτη, αλλά δεν αναπαράγονται δημόσια.

Επεξεργασία σε εγχειρήματα

Επεξεργασίες σε σελίδες Εγχειρημάτων αναγνωρίζονται από το όνομα χρήστη ή τη διεύθυνση IP του συντάκτη, το δε ιστορικό επεξεργασιών αρχειοθετείται κατά συντάκτη σε έναν κατάλογο συνεισφορών. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μόνιμα στα εγχειρήματα.

 1. Συνδεδεμένοι εγγεγραμμένοι χρήστες: Οι συνδεδεμένοι χρήστες δεν εκθέτουν τη διεύθυνση IP τους στο κοινό εκτός από περιπτώσεις κατάχρησης, συμπεριλαμβανομένου του βανδαλισμού μιας σελίδας wiki από τον χρήστη ή άλλον χρήστη με την ίδια διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP ενός χρήστη αποθηκεύεται στους διακομιστές wiki για ένα χρονικό διάστημα, κατά το οποίο μπορεί να ιδωθεί από τους διαχειριστές των διακομιστών και χρήστες στους οποίους έχει δοθεί πρόσβαση CheckUser.
 2. Πληροφορίες διεύθυνσης IP, καθώς και η σχέση της με κάποια ονόματα χρήστη που τη μοιράζονται, μπορεί να δημοσιοποιηθούν υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις (δείτε παρακάτω).
 3. Συντάκτες που χρησιμοποιούν έναν εταιρικό διακομιστή email από το σπίτι ή τηλεπικοινωνούν μέσω μιας DSL ή καλωδιακής σύνδεσης διαδικτύου, είναι πιθανώς εύκολο να αναγνωριστούν από τη διεύθυνση IP τους, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι εύκολο να διασταυρωθούν/ταυτοποιηθούν όλες οι συνεισφορές σε διάφορα Εγχειρήματα που έγιναν από αυτή την IP. Η χρήση ενός ονόματος χρήστη είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διατήρηση της ιδιωτικότητας σε τέτοια περίπτωση.
 4. Μη συνδεδεμένοι εγγεγραμμένοι χρήστες και μη εγγεγραμμένοι χρήστες: Συντάκτες που δεν έχουν συνδεθεί μπορεί να αναγνωριστούν από τη δικτυακή διεύθυνση IP τους. Ανάλογα με τη σύνδεση του καθενός, αυτή η διεύθυνση IP μπορεί να είναι ανιχνεύσιμη έως έναν μεγάλο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου ή ειδικότερα έως ένα σχολείο, χώρο εργασίας ή σπίτι. Μπορεί να είναι πιθανό με τη χρήση αυτής της πληροφορίας σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του στυλ επεξεργασίας και προτιμήσεων, να αναγνωριστεί πλήρως ένας συντάκτης.
Συζητήσεις
 1. Σελίδες συζήτησης σε wiki: Κάθε επεξεργάσιμη σελίδα μπορεί θεωρητικά να είναι τόπος συζήτησης. Γενικά, συζητήσεις σε εγχειρήματα του Ιδρύματος πραγματοποιούνται σε σελίδες συζήτησης χρήστη (σχετιζόμενες με συγκεκριμένους χρήστες), σε σελίδες συζήτησης λήμματος (σχετιζόμενες με συγκεκριμένα λήμματα) ή σε σελίδες ειδικά σχεδιασμένες για να λειτουργούν ως φόρουμ (π.χ. η Αγορά). Οι προσδοκίες ιδιωτικότητας εφαρμόζονται στις σελίδες συζήτησης με τον ίδιο τρόπο όπως και οπουδήποτε αλλού.
 2. Μέσω email: Δεν απαιτείται από τους χρήστες να καταχωρίσουν μια διεύθυνση email όταν εγγράφονται. Οι χρήστες που καταχωρίζουν μια ισχύουσα διεύθυνση email μπορούν να επιτρέψουν σε άλλους συνδεδεμένους χρήστες να τους στείλουν email μέσω του wiki. Όταν λαμβάνεται ένα email από άλλους χρήστες μέσω αυτού του συστήματος, η διεύθυνση email σας δεν αποκαλύπτεται σε αυτούς. Όταν επιλέξετε να στείλετε ένα email σε άλλους χρήστες, η διεύθυνση email σας εμφανίζεται ως ο αποστολέας. Η διεύθυνση email που καταχωρίζεται στις προτιμήσεις χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Ίδρυμα για επικοινωνία. Χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί δεν έχουν μια ισχύουσα διεύθυνση email δεν θα μπορούν να επαναφέρουν τον κωδικό τους εάν τον χάσουν. Σε τέτοια περίπτωση, ωστόσο, οι χρήστες μπορεί να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές διακομιστών του Wikimedia, για να ορίσουν νέα διεύθυνση email. Ο χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τη διεύθυνση email από τις προτιμήσεις του σε οποιαδήποτε στιγμή, προκειμένου να μη χρησιμοποιηθεί. Ιδιωτική επικοινωνία μεταξύ χρηστών μπορεί να αποθηκευτεί κατά την ευχέρεια των χρηστών και δεν υπόκειται στην πολιτική του Ιδρύματος Wikimedia.
 3. Σε λίστες ταχυδρομείου: Οι διευθύνσεις email που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή και την αποστολή μηνυμάτων σε λίστες ταχυδρομείων των Εγχειρημάτων εκτίθενται σε άλλους συνδρομητές. Τα αρχεία των περισσότερων τέτοιων λιστών ταχυδρομείου είναι δημόσια και αναζητήσεις σε δημόσια αρχεία μπορεί να γίνονται στον Ιστό. Οι διευθύνσεις των συνδρομητών μπορεί επίσης να παρατίθενται σε μηνύματα άλλων χρηστών. Αυτές οι διευθύνσεις email και οποιαδήποτε μηνύματα αποστέλλονται σε μια λίστα ταχυδρομείου μπορεί να αρχειοθετούνται και μπορεί να παραμένουν διαθέσιμα στο κοινό μόνιμα.
 4. Μέσω του OTRS: Ορισμένες διευθύνσεις email (όπως η info-el at wikimedia dot org) προωθούν τα μηνύματα σε μια ομάδα εθελοντών που διορίζονται από το Ίδρυμα να χρησιμοποιούν ένα ticket system, όπως το OTRS, για να τα απαντούν. Μηνύματα που στέλνονται σε αυτό το σύστημα δεν είναι δημόσια ορατά, αλλά εθελοντές που έχουν επιλεχθεί από το Ίδρυμα θα έχουν πρόσβαση σε αυτά. Η ομάδα του συστήματος μπορεί να συζητήσει τα περιεχόμενα των ληφθέντων μηνυμάτων με άλλους συνεισφέροντες, προκειμένου να απαντήσουν επιτυχώς. Μηνύματα προς ιδιωτικές διευθύνσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ιδρύματος μπορεί επίσης να προωθηθούν στην ομάδα OTRS. Αυτά τα μηνύματα και οι διευθύνσεις email μπορεί να αποθηκευτούν από μέλη της ομάδας OTRS και οποιαδήποτε υπηρεσία email χρησιμοποιούν και μπορεί να παραμείνουν διαθέσιμα σε αυτούς.
 5. Στο IRC: Τα κανάλια IRC δεν είναι επίσημα μέρος του Ιδρύματος Wikimedia και δεν λειτουργούν σε ελεγχόμενους από το Wikimedia διακομιστές. Η διεύθυνση IP χρηστών που συνομιλούν μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας μπορεί να εκτίθενται σε άλλους συμμετέχοντες. Η ιδιωτικότητα χρηστών του IRC μπορεί να προστατευθεί μόνο σύμφωνα με τις πολιτικές της αντίστοιχης υπηρεσίας και καναλιού. Διαφορετικά κανάλια έχουν διαφορετικές πολιτικές σχετικά με το αν μπορούν να δημοσιευθούν αρχεία των συνομιλιών.

Πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες και αποδέσμευσή τους

Πρόσβαση:

Τα εγχειρήματα λειτουργούνται κυρίως από εθελοντές συνεισφέροντες. Ορισμένοι χρήστες επιλέγονται από την κοινότητα και τους παρέχεται προνομιακή πρόσβαση. Για παράδειγμα, στην αγγλική Wikipedia, τα επίπεδα πρόσβασης χρήστη προσδιορίζονται από την παρουσία του σε διάφορες ομάδες χρηστών. Τα δικαιώματα ομάδων χρηστών και τα μέλη των ομάδων είναι προσβάσιμα σε κάθε εγχείρημα από τη σελίδα Special:ListGroupRights.

Άλλοι χρήστες που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες περιλαμβάνουν, αν και όχι αποκλειστικά, τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο OTRS, στις λειτουργίες CheckUser και Oversight, χρήστες που εκλέγονται από τις κοινότητες των εγχειρημάτων για να υπηρετήσουν ως επίτροποι ή διαιτητές, υπάλληλοι του ιδρύματος Wikimedia, σύμβουλοι, εντεταλμένοι και συνεργάτες του Ιδρύματος, προγραμματιστές και άλλοι με υψηλά επίπεδα πρόσβασης στους διακομιστές.

Η πρόσβαση και δημοσίευση αυτών των πληροφοριών κυβερνάται από την πολιτική πρόσβασης σε μη δημόσια δεδομένα, όπως και από ειδικές πολιτικές που καλύπτουν κάποιες από τις εν λόγω λειτουργίες. Η κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ άλλων προνομιούχων χρηστών δεν θεωρείται "διακίνηση".

Αποδέσμευση: Πολιτική για αποδέσμευση δεδομένων

Αποτελεί πολιτική του Wikimedia ότι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, που συλλέγονται στα αρχεία των διακομιστών ή μέσω εγγραφών στη βάση δεδομένων μέσω της λειτουργίας CheckUser ή άλλων μη δημόσια διαθέσιμων μεθόδων, μπορεί να αποδεσμευτούν από εθελοντές ή υπαλλήλους του Wikimedia σε οποιεσδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Ως ανταπόκριση σε έγκυρη δικαστική κλήτευση ή σε άλλη υποχρεωτική απαίτηση υπηρεσιών επιβολής του νόμου,
 2. Με άδεια του εμπλεκόμενου χρήστη,
 3. Όταν είναι απαραίτητο για τη διερεύνηση παραπόνων κατάχρησης,
 4. Όπου οι πληροφορίες αφορούν ανάγνωση σελίδων από web spider ή bot και η παρουσίασή τους είναι απαραίτητη για την επίδειξη ή επίλυση τεχνικών προβλημάτων,
 5. Όπου ο χρήστης έχει βανδαλίσει λήμματα ή επίμονα λειτουργούσε με παρενοχλητικό τρόπο, πληροφορίες μπορεί να παραχωρηθούν σε έναν πάροχο υπηρεσιών ή άλλο τρίτο μέρος, προκειμένου να βοηθήσει στη στόχευση IP blocks ή στη σύνταξη αναφοράς παραπόνων σε σχετικό Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου,
 6. Όπου είναι λογικά απαραίτητο, για να προστατευθούν τα δικαιώματα, η ιδιοκτησία ή η ασφάλεια του Ιδρύματος Wikimedia, των χρηστών του ή του κοινού.

Εκτός αυτών που περιγράφονται παραπάνω, η πολιτική του Wikimedia δεν επιτρέπει τη διακίνηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών υπό άλλες περιστάσεις.

Πρόσβαση τρίτων και ενημέρωση εγγεγραμμένων χρηστών κατά την έναρξη νομικής διαδικασίας:

Ως γενική αρχή, η πρόσβαση σε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε όλα τα εγχειρήματα, καθώς και η διατήρησή τους, θα πρέπει να είναι ελάχιστη και να χρησιμοποιείται μόνο εσωτερικά, για να εξυπηρετήσει την εύρυθμη λειτουργία των εγχειρημάτων. Περιστασιακά, ωστόσο, το Ίδρυμα μπορεί να λάβει μια κλήτευση ή άλλη υποχρεωτική αίτηση από υπηρεσία επιβολής του νόμου ή δικαστήριο ή ισότιμη κυβερνητική υπηρεσία, που απαιτεί την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με έναν εγγεγραμμένο χρήστη και μπορεί να ορίζεται από τον νόμο να ικανοποιηθεί η αίτηση. Στην περίπτωση τέτοιας νομικά υποχρεωτικής απαίτησης, το Ίδρυμα θα επιχειρήσει να ενημερώσει τον εμπλεκόμενο χρήστη εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την άφιξη της εντολής, στέλνοντας ειδοποίηση με email στη διεύθυνση email που ο εμπλεκόμενος χρήστης έχει τυχόν καταχωρίσει στις προτιμήσεις του.

Το Ίδρυμα δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σε χρήστη που λαμβάνει τέτοια ειδοποίηση σχετικά με τον νόμο ή την κατάλληλη απάντηση στη νομική εντολή. Το Ίδρυμα σημειώνει, ωστόσο, ότι τέτοιοι χρήστες μπορεί να έχουν το νομικό δικαίωμα να αρνηθούν ή να περιορίσουν δικαστικά αυτές τις πληροφορίες. Χρήστες που επιθυμούν να αντιταχθούν σε δικαστική εντολή ή άλλη υποχρεωτική απαίτηση θα πρέπει να αναζητήσουν νομική συμβουλή σχετικά με τα δικαιώματα και τις διαδικασίες που πιθανώς υπάρχουν.

Αν το Ίδρυμα λάβει δικαστική εντολή για αναίρεση ή περιορισμό της κλήτευσης ως αποτέλεσμα ενεργειών του χρήστη ή του δικηγόρου του, δεν θα κοινοποιήσει τις αιτούμενες πληροφορίες, έως ότου λάβει σχετική εντολή από το δικαστήριο.

Δεν απαιτείται από τους εγγεγραμμένους χρήστες να καταχωρίσουν μια διεύθυνση e-mail. Ωστόσο, όταν ένας εμπλεκόμενος εγγεγραμμένος χρήστης δεν έχει καταχωρίσει διεύθυνση email, το Ίδρυμα δεν θα μπορεί να τον ειδοποιήσει με ιδιωτικά μηνύματα email, όταν λάβει τέτοιες αιτήσεις από υπηρεσίες επιβολής του νόμου για κοινοποίηση προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τον χρήστη.

Αποποίηση

Το Ίδρυμα Wikimedia πιστεύει ότι η διατήρηση και προάσπιση της μη κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σημαντική αξία. Αυτή η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων, μαζί με άλλες πολιτικές, ψηφίσματα και ενέργειες του Ιδρύματος, αποτελεί δέσμευση για την προάσπιση της ασφάλειας των περιορισμένων πληροφοριών χρήστη που συλλέγονται και διατηρούνται στους διακομιστές μας. Ωστόσο, το Ίδρυμα δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες χρήστη θα παραμείνουν ιδιωτικές. Αναγνωρίζουμε ότι, παρά τη δέσμευση και τις προσπάθειές μας να προστατεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, αποφασισμένα άτομα μπορεί να αναπτύξουν τεχνικές ανάσυρσης δεδομένων, καθώς και άλλες μεθόδους, προκειμένου να αποκαλύψουν τέτοιες πληροφορίες και να τις κοινοποιήσουν. Για αυτό τον λόγο, το Ίδρυμα δεν μπορεί να δώσει καμία εγγύηση για μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παραχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε Εγχειρήματα του Ιδρύματος ή σε σχετιζόμενες κοινότητες.