Mĕ̤k-să̤-gŏ̤

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Mĕ̤k-să̤-gŏ̤̤.
Flag of Mexico.svg

Mĕ̤k-să̤-gŏ̤̤ (Să̤-băng-ngà-ngṳ̄: México) sê Lá-dĭng Mī-ciŭ gì 1 ciáh gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ liāng-tū să̤-buô sê Tái-bìng-iòng, dĕ̤ng-buô sê Dâi-să̤-iòng, báe̤k-buô sê Mī-guók.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-dâi[Siŭ-gāi]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]

Gâing-ék[Siŭ-gāi]