Wikipedija:Portal

Z Wikipedije
Źi na bok: Nawigacija, Pytaś
skrotconka:
WP:P

Wopśimjeśe

Bot policy[wobźěłaś]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. This will involve creating a redirect to this page from Wikipedija:Bot policy, and adding a line at the top noting that it is used here. In particular, this policy allows automatic acceptance of known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable), which form the vast majority of such requests. —Pathoschild 01:28:28, 29 maj 2008 (UTC)

Implemented. —Pathoschild 06:21:59, 06 junij 2008 (UTC)

Czech Wikipedia Meeting[wobźěłaś]

Let me invite you to the meeting of Czech Wikipedia, which will take place 14th June 2008 in Prague. The meeting will start at the restaurant U Holanů (Záhřebská street, city map) from 17:00. There will be also an afternoon volunteer programme and after the meeting it is possible to continue with Prague Museum Night 2008 (info). If you are interested to meet Czech Wikimedians subscribe yourselve here, please: cs:Wikipedie:Pod reálnou lípou#Lidé.--88.100.78.248 10:46, 3 junija 2008 (CEST)


StigBot[wobźěłaś]

I hereby request botflag on this wiki for my bot StigBot.

 • Owner’s account: Stigmj (talk)
 • Bot account: StigBot (contribssulmakebot@meta )
 • Function: mainly interwiki, but can be used in user-namespace for adding userpages etc. on request from the affected users.
 • Software: Pywikipedia, updated from SVN before each run.
 • Other: Runs manually initiated automatic supervised and sometimes entirely manual. Already has bot flag on: ar, bpy, en, eo, fr, no, oc, pt, ro and vo.

Best regards, Stigmj 13:15, 8 junija 2008 (CEST)

Not done. This is a global bot, so no local flag is needed. Jafeluv 11:33, 2 septembra 2011 (CEST)

Kategorije: singular lěc plural[wobźěłaś]

Myslim, až trjebamy regulu, kak měna kategoriji pisaś: ako singular lěc ako plural. Něnto stej wobej forma: singular w Kategorija:Muž, Kategorija:Čech, plural w Kategorija:Nimce, Kategorija:Wósoby, Kategorija:Spisowaśele. Tak njemóžo byś. Za mě, wše kategorije wó wósobach deje jano w pluralu pisane byś - tak jo na hynakšych Wikipedijach (glědaśo w:en:Category:Poets, w:pl:Kategoria:Sportowcy, w:cs:Kategorie:Spisovatelé). --Derbeth talk 13:04, 9 junija 2008 (CEST)

Witaj Derbetho! Naraźujom singular, aby my wužywarjam, kótarež njamaju dobre znajobnosći dolnoserbšćiny, wólažcyli kategorije napóraś. Pluralowe formy pominaju sebje južo gramatiske znajobnosći, mjaztym až móžoš singularne formy jadnorje ze słownika wześ. --Michawiki 21:36, 9 junija 2008 (CEST)

Ha, a co by Nimcy powěźeli, gaby ja som na nimskej Wikipediji napisał "cynmy nastawki pśez rěcha - tak jadnorjej buźe luźam, kótaryž mało pó nimsku groniu, nastawki pisaś"? Pak cynimy dobru encyklopediju, pak njecynimy nic. To jo encyklopedija za Dolnoserbow i ma korektnu rěcu pisana byś. Plural wšych słow móžo na http://dolnoserbski.de namakaś - a trjeba to cyniś jano gdy, gdyž nowu kategorije cynimy; pótom jo kategorija gótowa. --Derbeth talk 23:13, 9 junija 2008 (CEST)

Twóje pšašanje njejo dopokaz - to jo jano gódanje. Źo stoj, až njesmějomy jadnore formy wužywaś, cogodla njejsu singularne formy žedna korektna rěc? Źo su Dolne Serby, za kótarychž cynimy toś tu encyklopediju? Ty sy Pólak, Pe7er jo Pólak, Tlustulimu a ja smój Nimca, Dundak a Nepl stej Górnej Serba. Tak wiźone maš pšawje - my wšykne znajomy twórjenje pluralow. Ale singularne formy njejsu špatnejše nježli pluralne formy. Njedejmy wšykno z drugich Wikipedijow přewześ. To jo jano naraźenje było. Pluralne formy su teke dobre. --Michawiki 00:15, 10 junija 2008 (CEST)
W nimskej WP mamy jano kategorije w singularje. Wěm až se to w čěskej a pólskej WP hynac wužywa, ale by se how w zmysle wěsteje konsistency teke za singular wugranjał. Pódobny problem mamy w górnoserbskej WP, źož dejmy rowno te pšašanje teke diskutěrowaś. --Dundak 00:56, 10 junija 2008 (CEST)

Pak pó mójej wědu jano nimska WP tak cyni, až kategorije su w singularu. Dla mě jo naturalne, až gdy wiźim kategorije, źo někotare města Pólskej su, jo titel togo boka "Města w Pólskej", a ně "Město w Pólskej". --Derbeth talk 10:53, 11 junija 2008 (CEST)

Myslim, až někótare kategorije trjeba měś w singularu, někótare w dualu a někótare w pluralu. Na pśikład: Mato Kósyk jo spisowaśel, take Jakub Bart-Ćišinski jo spisowaśel a Mina Witkojc njejo, dokulaž wona jo spisowaśelka. Pak wšykne te wośobiny su spisowaśele - plural. Móžno teke daś kategorije w dualu: mjasecej Marsa, dokulaž stej jano dwa: Phobos a Deimos. Kategorije w singularju za mnje su: geografija, biologija atd. a nje geografije, biologije atd. Myslim, až njejo tak wažne kakje kategorije tworiś jano aby wěcej nastawkow tworiś. Něnto na 1700 bokow jo jano 200 nastawkow. Za mnje to wužywaŕ móžo stworiś nastawk na pśikład Hillary Clinton a daś do kategorije amerikanary kak co plural, abo amerikanarka kak co singular (kategorije: amerikanaŕ a amerikanarka mógu teke byś w kategorije amerikanary) jano trjeba naprěd toś ten nastawk stworiś. Pe7er 18:22, 11 junija 2008 (CEST)

To jo wjelgin złe myslenje. Za mnje njejo nejwažnjejše, lěc singular lěc plural buźo: nejwažnjejše jo, gaby jano jaden nałog wužywany był. Ordnung muss sein. Žedna Wikipedija njedowóla za to, což Pe7er pišo. Gdy ako singularne tak teke pluralne kategorije dowólone su, njewěźe wužywarje, kak pisaś, dokulaž dwej wšakej metodej stej. Něcht móžo pšašaś "dla cogo w kategoriji Wósoby pó narodnosći su kategorije: Chorwaty, Nimce a Čech? To njepasuje" (taka situacija jo how něnto). How jo nejlěpšy moment, gaby wó tym groniś, dokulaž něnto jo mało gronideł i mało gronideł buźo trjeba korigěrowaś, aby wšo jednako zorganizěrowane było.

To jo jasnje, až nje wše kategorije deje pluralne byś; na pś. kategorija "Pólska" musy byś "Pólska", nje "Pólske" (?), a "geografija", nje "geografije". Ja groniu wó kategorijach, kótarež lisćinami samskich elementow su, kak na pśikład: "Wósoby", "Pólaki", "Politikarje", "Města Nimskej" etc. Tak to jo na engelskej, českej abo pólskej cynjone; kuždy móžo to tam glědaś i to njejo nic nowego. Ja njepytam nowych ideji, jano pokazujo, kak cynitej nejwjetša (engelska) a stwórta (pólska) Wikipedija. Myslim, až dejamy cyniś tak, kak cyniu na nejnejwjetšych Wikipedijach. Plural ma teke toś tu wužytku, až njemusymy źěliś kategoriji na kategorije za žeński a kategorije za mužy (Politikaŕ/Politikarka, Nimc/Nimcowka etc.). Taki žěl pó rośe jo za mnje kumštny. --Derbeth talk 19:26, 11 junija 2008 (CEST)

Myslim se, až paralelna kategorizacija wobeju serbskeju jo lěpša. Togodla rowno som někotare kategorije změnił ale teke južo někotare stare samo wulašował. Na pś. město stareje Kategorija:Spisowaśele něnto jo Kategorija:Spisowaśel. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 26. januara 2014, 20:21 (CET)

SpBot[wobźěłaś]

Hello. I would like to get a bot-flag on this wiki.

 • Operator: de:User:Euku
 • Purpose: Interwiki links: It adds/modifies/deletes interwiki links.
 • Software: pywikipediabot framework via SVN
 • Already has bot flag on: >74 Wikipedias, for example: ar, bn, ca, cs, de, en, es, eu, da, fr, he, hu, it, pl, ro, ru, sq, tr. (Since 2006 on German Wikipedia, with >69.000 edits), look at details
Thank you! --Euku 10:26, 14 junija 2008 (CEST)
Already done. Jafeluv 11:33, 2 septembra 2011 (CEST)

Nastawki wó městach abo statach[wobźěłaś]

Dobre zajtšo. Rowno som wiźeł, až wjele nastawkow wó městach abo statach wopśimjeje tabelu we wikijowej syntaksy za zakładne informacije město pśedłogi ({{infokašćik Město}}, {{stat}}). Chto ma lušt to póněcom změniś? Pśikłada stej na bokoma pśedłogowu. - Jolic maš naraźenje k parametram pśedłogi, móžoš je do diskusijnego boka pśedłogi nutśi pisaś. Njezměń pšosym pśedłogi bźez zachadneje diskusije, aby žedne problemy njenastali. Póstrowy --Tlustulimu 00:41, 15 junija 2008 (CEST)

Global bots[wobźěłaś]

Hello. The standard bot policy was updated to allow global bots, which are now technically possible. These are trusted bots that will be given bot access on all wikis that allow global bots (the local policy or request page must explicitly allow them, or they won't get access on this wiki). The current requirements for global bots are:

 • the bot must only maintain interlanguage links or fix double-redirects;
 • the bot must already be active on several wikis, with long-term contributions to back up its trustworthiness.

Does anyone object to allowing global bots on this wiki? I'll update the local policy in a week if there are no objections. Thanks. —Pathoschild 23:27:04, 26 julij 2008 (UTC)

I think this is a very good idea. --Derbeth talk 22:25, 27 julija 2008 (CEST)
Done. —Pathoschild 04:00:03, 03 awgust 2008 (UTC)

Tell us about your Wikipedia[wobźěłaś]

meta:Tell us about your Wikipedia --32X 19:00, 4 septembra 2008 (CEST)

Mjaztym toś ten bok eksistujo za dolnoserbšćinu. Jolic cośo, dajśo swóje wótegrona na pšašanja wó dolnoserbskej Wikipediji na tom boku. Ten bok jo engelski. --Michawiki 11:21, 14 septembra 2008 (CEST)

ArthurBot[wobźěłaś]

Hello, I'd like to request for a bot flag.

 • Operator: cs:User:Mercy
 • Purpose: Adding/modifying interwiki links and Link_FA templates
 • Software: pywikipediabot framework updated via SVN
 • Already has bot flag on: See the list.
As I can see, there's no bct on this project, so I'm going to request on meta. Hope there won't be any objections. Thank you! Regards, --Mercy 09:33, 4 oktobra 2008 (CEST)

Hi, are there objections to my bot's activity or everything is in order? --Mercy 09:03, 6 oktobra 2008 (CEST)

Go ahead, good luck :) --Derbeth talk 11:40, 6 oktobra 2008 (CEST)
Bot flag granted. --Dungodung 00:43, 12 oktobra 2008 (CEST)

René fan Satenbjerg[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Rowno som wiźeł, až wužywaŕ René fan Satenbjerg cynijo wjele gramatiskich zmólkow. Chto ma lušt jogo zmólki pópšawiś, jolic to scełego jo móžne? Myslim, až wón njamóžo serbsku rěc. Chto ma druge naraźenje? Póstrowy --Tlustulimu 21:32, 6 oktobra 2008 (CEST)

Take něco dejało se njezmilnje lašowaś. W casu ak ten nastawk pópšawiš móžoś jen teke nowo pisaś. Což ma lěpšynu, až sy pón w historiji ceło dołojce głowny awtor :-) Just my 2 cents. --Dundak 22:59, 8 oktobra 2008 (CEST)

Kosowo a Metohija[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Južo som cora wiźeł, až IP-owy wužywaŕ nastawk Kosowo a Metohija změnił. Ale njewěm, lěc jogo změna jo dobra. Co se mysliśo? Póstrowy --Tlustulimu 19:04, 26 oktobra 2008 (CET)

Witaj Tlustulimu, maš pšawo, tak to njejźo. Naraźujom, až pśesuwamy ten zarodk pód neutralny titel Kosowo. Kosowo a Metohija jo jano mě ??pódpołdnjowych Serbow??. Tak to jo teke w nimskej WP. Póstrowy, --Michawiki 22:48, 26 oktobra 2008 (CET)

Betawiki update[wobźěłaś]

 • Currently 100.00% of the MediaWiki messages and 50.52% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12:00, 14 decembra 2008 (CET)
 • Currently 100.00% of the MediaWiki messages and 95.79% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at Betawiki. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 12:03, 10 januara 2009 (CET)

Głowny bok/naraźenje[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Naraźim, až by pitśku naš głowny bok pśerědniś měli. Za to som bok Wužywaŕ:Tlustulimu/Głowny bok/naraźenje wuźěłał. Pśi toś tom naraźenju wužywam bazowu pśedłogu za jadne same kašćiki. Póstrowy --Tlustulimu 17:31, 15 decembra 2008 (CET)

(+) Rowno som teke pomocnu pśedłogu za wobraz tyźenje pśidał. Póstrowy --Tlustulimu 21:02, 15 decembra 2008 (CET)

Za / für / for / для / dla[wobźěłaś]

 • Za mnje to jo lepšy projekt głownogo boka. Toś ten stary jo z casa metawiki (hšci pśed inkubatorom). póstrowy Pe7er 19:13, 23 februara 2009 (CET)

Pśeśiwo / gegen / against / против / przeciw[wobźěłaś]

Diskusija naraźenja[wobźěłaś]

Wenn das "Wobraz tyźenja" nicht so riesig wäre, wäre ich "Za". --Obersachse 16:55, 1 januara 2009 (CET)

Dobry wjacor, Obersachse. Rowno som zmólku pópšawił. Póstrowy --Tlustulimu 19:55, 1 januara 2009 (CET)
(de) Hallo, Obersachse. Ich habe den Fehler gerade korrigiert. Gruß --Tlustulimu 19:55, 1 januara 2009 (CET)
Wesentlich besser. Womit füllen wir die Lücke links vom Bild? --Obersachse 20:02, 1 januara 2009 (CET)
Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee. Gruß --Tlustulimu 21:50, 1 januara 2009 (CET)
(dsb) To teke njewěm, ale snaź ma wšak hyšći něchto ideju. Póstrowy --Tlustulimu 21:50, 1 januara 2009 (CET)

Za mnjo jo to ganz ok (nic wjelgin rědne, ale rědnjejše nježli něnt), pak kašćik "Witajśo do Wikipedije, lichotneje encyklopedije!" dej śamnjejšu slězynu (background) měś, nic běłu. --Derbeth talk 02:06, 21 januara 2009 (CET)

(de) Jetzt gefällt es mir sehr gut. (dsb) Něnto se to mě wjelgin derje spódoba. --Obersachse 10:35, 21 januara 2009 (CET)
Som jogo tekst do dolnoserbšćiny pśełožył. Póstrowy --Tlustulimu 18:54, 21 januara 2009 (CET)
@Derbeth. Som to zmólku pópšawił. Jano tam jo zbytny format za slězynu był. Póstrowy --Tlustulimu 18:58, 21 januara 2009 (CET)

Obersachsebot[wobźěłaś]

I hereby request botflag on this wiki for my bot Obersachsebot.

 • Owner’s account: Obersachse (for urgent stuff leave a note at my russian talk page)
 • Bot account: Obersachsebot (contribssulmakebot@meta )
 • Function: mainly interwiki, but can be used for other stuff, too. / Interwikifizierung, anderes auf Anfrage.
 • Software: Pywikipedia (updated from SVN before each run) and AutoWikiBrowser
 • Other: Runs manually initiated automatic supervised and sometimes entirely manual. Already has bot flag on: de, en, ru and hsb. / Bot läuft meist halbautomatisch. Botflag wurde auf de, en, ru und hsb erteilt.

--Obersachse 17:07, 1 januara 2009 (CET)

Ok, there is no objection for my part against your bot. --Michawiki 17:16, 1 januara 2009 (CET)
Hello. I have no problem with your bot. Greetings --Tlustulimu 15:35, 2 januara 2009 (CET)
Already done. Jafeluv 11:34, 2 septembra 2011 (CEST)

Wšo dobre za nowe lěto - všechno nejlepší za nový rok - wszystkiego dobrego za nowy rok[wobźěłaś]

Žycym wšym pomocnikam we wobyma serbskima wikipedijoma wšo dobre za nowe lěto, strowje a wuspěch w jich źěle. Ja bych kśěł jim wšym za jich źěło w našych dwyma wikipedijoma źěkowaś, pśedewšym našym českim a pólskim pśijaśelam. Myslim, až mógu how powědaś teke w mjenju drugich nimskich a serbskich wužywarjow. Serbskej wikipediji stej wjelgin małe a trjebatej kuždu pomagajucu ruku. Ja by se wjaselił, gaby wóstali zwěrni serbskima wikipedijoma pśichodnje wšykne, kótarež su doněnta sobu pomagali, aby rostłej wobej wikipediji, lěcrownož se wótergi zda, ako njeby wóteběrało źěło, kótarež musy se hyšći cyniś. Pótakem, hyšći raz wam wšym wutšobny źěk za doněntejšne źěło!

--

Życzę wszystkim pomocnikom w obu Wikipediach łużyckich wszystkiego dobrego za nowy rok, zdrowie i sukces w ich pracy. Chciałbym się im dziękować za ich pracę w naszych obu wikipediach, przede wszystkim naszym przyjaciołom czeskim a polskim. Myślę, że mogę mówić także w imieniu innych użytkowników niemieckich a łużyckich. Wikipedie łużyckie są bardzo małe i potrzebują każdą pomagającą rękę. Cieszyłbym się, gdyby zostali wierni wikipediom łużyckim także w przyszłości wszyscy, którzy dotychczas pomagali, żeby rosnąć obie wikipedie, chociaż zda się czasem, jak gdyby nie ubywała praca, którą powinno się jeszcze robić. Więc, jeszcze raz wam wszystkiem serdeczne dzięki za dotychczasną pracę!

--

Přeju všem pomocníkům v obou lužickosrbských wikipediích všechno nejlepší pro nový rok, zdraví a úspěch v jich práci. Chtěl bych děkoval jim všem za jich práci w našich obou wikipediích, předevšem našim českým a polským přátelům. Myslím, že můžu zde mluvit také jménem jiných německých a lužickorbských uživatelů. Lužickosrbské wikipedie jsou velmi malé a potřebují každou pomáhající ruku. Radoval bych se, kdybychu zůstali věrní v buducnou lužickosrbským wikipediím všichni, kteři dosud vypomáhali, aby rostly obě wikipedie, ačkuli se občas zdá, jako by nikdy neubývala práce, která musí se dělat. Tedy, ještě raz vám všem srdečný dík za dosavadní práci!

--Michawiki 01:53, 2 januara 2009 (CET)

RB xx[wobźěłaś]

Ich schlage vor, die Bahnstrecken„artikel“ zu löschen (höchstwahrscheinlich Produkte aus dem Hause fan Satenbjerg). Im Speziellen bin ich gerade wieder über RB 64 gestolpert. Dieser mehrseitige „Artikel“ lebt von Bildern und Tabellen, hat kaum Text und schon die Einleitung ist veraltet. Ich glaube kaum, dass aus einem Reiseführer/Fahrplan noch ein enzyklopädischer Artikel werden kann. --32X 22:32, 6 apryla 2009 (CEST)

Ja, ich denke auch. Wenn ich nach dem Suchfeld gehe, gibt es RB 33, RB 34, RB 60, RB 61, RB 64 und außerdem LB 65. Grüße, --Michawiki 22:59, 6 apryla 2009 (CEST)
So, habe jetzt auf den genannten Seiten die Schnelllöschvorlage eingefügt. Löschen muss dann Tlustulimu oder Pe7er. --Michawiki 23:12, 6 apryla 2009 (CEST)
Dobry źeń, 32x a Michawiki. Ich habe denn mal alle genannten Artikel gelöscht. Dabei ist mir aufgefallen, daß ich sie schon mal gelöscht hatte. Soll ich daher die Lemata gegen Neuerstellung schützen? Postrowy --Tlustulimu 14:05, 7 apryla 2009 (CEST)

Nowy administrator?[wobźěłaś]

Rowno źinsa jo jaden wandal wjele škódy napórał a wob ceły źeń nichten njejo to skoriegěrował. Ja myslim, až by lěpjej było, gaby how hyšći jaden administrator był.

Com sebje ako kandidata daś. Ja som južo na wjele wiki-bokach administrator był, na pś. na engelskich Wikibooks abo pólskej Wikipedije a wěm, kak wójowaś z wandalami a kak źěłaś ako administrator. Mam cas how někotare raza wob źeń krotko glědaś, lěc něco złego se stawa. --Derbeth rozgrono 21:24, 5 maja 2009 (CEST)

Witaj Derbetho. Mójo pśigłosenje maš, Za Za. Póstrowy, --Michawiki 23:20, 5 maja 2009 (CEST)
Teke Za Za. Póstrowy --Tlustulimu 19:07, 6 maja 2009 (CEST)
+1 --Obersachse 20:08, 7 maja 2009 (CEST)
+1, --ptašk (:> )=| 18:21, 8 maja 2009 (CEST)

MauritsBot[wobźěłaś]

 • Operator: nl:User:Maurits
 • Purpose: Adding/modifying interwiki links and application of cosmetic changes in combination therewith
 • Software: pywikipediabot framework updated via SVN
 • Already has bot flag on: list.

Kind regards, --Maurits 19:50, 18 junija 2009 (CEST)

Done - Request has been granted. Lar 22:47, 25 junija 2009 (CEST)

wen.wikisource.org[wobźěłaś]

Mit der Bitte um Unterstützung: meta:Requests for new languages/Wikisource Sorbian. Danked, 32X 21:36, 2 julija 2009 (CEST)

Serbsko-pólskego-dolnołužycańska lisćina městnych mjenjow[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Rowno som nowu lisćinu w titelom Serbsko-pólskego-dolnołužycańska lisćina městnych mjenjow namakał. Ale jeje titel jo gramatiski wopacny. Toś, lisćina se musy na drugi lema pśesunuś. Togodla naraźim slědujucej titela:

 • Serbsko-pólsko-dolnołužycańska lisćina městnych mjenjow
 • Lisćina dołnołužycańskich městnych mjenjow w Serbšćinje a Pólšćinje

Mam radšo drugu wariantu. Co se mysliśo? Pótrjebujomy taku lisćinu? Póstrowy --Tlustulimu 23:49, 17 julija 2009 (CEST)

Ja teke skerjej by wiźeł drugu wariantu. --Derbeth rozgrono 22:15, 19 julija 2009 (CEST)
Dobry wjacor, Derbeth. Rowno som nastawk na titel Lisćina dołnołužycańskich městnych mjenjow w Serbšćinje a Pólšćinje pśesunuł, rownož awtor zda mě prědnu formu preferowaś. Ale myslim se, až jogo znajobnosći w Serbšćinje su wjelgin špatne. Mimo togo som informaciju wó njedostatkach nastawkoju z pomocu pśedłogi {{pśeźěłuj}} pśidał. Snaź wšak něchten ma lušt nastawk pólěpšyś. Póstrowy --Tlustulimu 22:10, 20 julija 2009 (CEST)

The LocalisationUpdate extension has gone live[wobźěłaś]

The LocalisationUpdate extension is now enabled for all Wikimedia projects. From now on new localisations that become available in SVN will become available to your project within 24 hours. Your localisations get into SVN from translatewiki.net typically within a day and at worst in two days. This is a huge improvement from the old practice where the localisations became available with new software. This could take weeks, even months.

The localisations done by our community at translatewiki.net are committed to SVN typically every day. When the system messages in English are the same as the local messages, they will now be inserted in a file and are available for use in all our projects in a timely manner

What this means for you[wobźěłaś]

Local messages have an impact on the performance of our system. It is best when messages are as much as possible part of the system messages. In order to remove unnecessary duplication, all the messages that have a local localisation and are exactly the same as the system message will be removed. What we ask you to do is to compare and proof read the messages in translatewiki.net and the local messages. You can then either remove local messages when the translatewiki.net message is to be preferred or, you can update the message at translatewiki.net.

Messages that are specific to your project will have to stay as they are. You do want to check if the format and the variables of the message are still the same.

Why localise at translatewiki.net[wobźěłaś]

When you localise at translatewiki.net, your messages will be used in all Wikimedia projects and eventually in all MediaWiki based projects. This is how we provide the standard support for your language. When messages change, at translatewiki.net you will be prompted to revisit your translations. Localising is more efficient because we have innovated the process to make you more efficient; there is text explaining about messages and we have applied AJAX technology to reduce the number of clicks you have to make.

Translatewiki.net update[wobźěłaś]

 • Currently 100.00% of the MediaWiki messages and 100.00% of the messages of the extensions used by the Wikimedia Foundation projects have been localised. Please help us help your language by localising and proof reading at translatewiki.net. This is the recent localisation activity for your language. Thanks, GerardM 20:17, 28 septembra 2009 (CEST)

How can we improve the usability for your language[wobźěłaś]

We expect that with the implementation of LocalisationUpdate the usability of MediaWiki for your language will improve. We are now ready to look at other aspects of usability for your language as well. There are two questions we would like you to answer: Are there issues with the new functionality of the Usability Initiative Does MediaWiki support your language properly

The best way to answer the first question is to visit the translatewiki.net. Change the language to your language, select the “vector” skin and add the advanced tool bar in in the preferences and check out the new functionality. And make some changes in your user page. When there is a need to improve on the localisation, please make the necessary changess . It should update your localisation straight away. We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Usability_issues.

When there are problems with the support of MediaWiki for your language, we really want to know about this. It is best to report each issue separately. In this way there will be no large mass of issues to resolve but we can address each issue on its own. Consider issues with the display of characters, the presentation of your script, the position of the side bar, the combination of text with other languages, scripts. It is best to try this in an environment like the prototype wiki as it provides you with a clean, basic and up to date environment. The prototype wiki is available for five languages but you can select any of them, change the preferences to your language and test out MediaWiki for your language.

We would like you to report each issue individually at http://meta.wikimedia.org/wiki/Language issues. The issues you raise will all be assessed. It is important to keep each issue separate, because this will make it easier to understand the issues and find solutions.

PS This text has been approved by Naoko, Brion and Siebrand. Thanks, GerardM 20:17, 28 septembra 2009 (CEST)

Der Ausdenker[wobźěłaś]

… war mal wieder am Werk. In Grymij fehlt mir jeglicher Beleg, dass dieser Name von der sorb. Bevölkerung wirklich verwendet wird. Zudem halte ich die Übersetzung der Adresse in der Infobox für gan groben Unfug und plädiere für eine Löschung des "Artikels". Verlinkt wird er unter anderem von Sakska#Saksowe města, und ich muss zugeben, dass mir einige dieser Namen nicht ganz koscher vorkommen.

Ebenfalls zweifelhaft erscheint mir die mit Tabellen versehene Bildergalerie von Dobrebora. Im deutschen Artikel steht zum Ortsnamen zwar "Der Besiedlung des Stadtgebietes in der Vorgeschichte folgten mutmaßlich die Hermunduren, die Angeln und Warnen (Thüringer) sowie die Wenden, welche den Ort Dobrebora nannten. 735 eroberte der fränkische Hausmeier Karl Martell die Gegend um Halle," jedoch erscheint mir ein unveränderter Ortsname nach über 1000 Jahren unrealistisch, zumal das altsorbische sich durchaus vom heutigen niedersorbischen unterscheidet.

Móst (Pólska) sieht mir nach ganz grobem Unsinn aus, zumal ich mich frage, welchen Sinn ein Zweizeiler über einen nicht mehr bestehenden Ort außerhalb des niedersorbischen Sprachgebiets hat.

Nebenbei: Mir war es zu aufwändig, wegen ein paar schlechter Artikel eines bekannten Spinners, mit einigen Wörterbüchern ein paar Stunden lang einen Löschantrag in schlechtem Sorbisch zu formulieren. --32X 18:29, 15 oktobra 2009 (CEST)

Dobry źeń, 32X. Ich habe denn mal Grymij umbenannt. Da es ja außerhalb des niedersorbischen Sprachgebiets liegt und keine Quelle existiert, welche Grymij belegt, heißt der Artikel jetzt Grimma. Außerdem habe ich gleich ein bißchen korrigiert, sodaß das erfundene Wort nicht mehr vorkommt.
Beim Artikel Dobrebora stuft die Browsererweiterung WOT den Link zur Zaroff-Seite teilweise als unzuverlässig ein. Daher wäre die Umbenennung in Halle (Solawa) wohl sinnvoll.
Bei Móst (Pólska) ist nicht nur der Titel falsch, sondern der Text sollte wohl neu verfaßt werden. Ich habe denn mal einen Löschantrag des Artikels reingesetzt. Die Vorlage dafür heißt {{lašowaś}}, wobei als Begründung im ersten unbenannten Parameter žrědła feluju (Quellen fehlen) und jo gramatiski wjelgin zmólkaty (ist grammatisch sehr fehlerhaft) steht.
Póstrowy --Tlustulimu 18:12, 18 oktobra 2009 (CEST)
Nachdem ich diesen Unfug wieder rückgängig gemacht hatte, liegt für Móst (Pólska) inzwischen ein Kartenausschnitt vor, der wohl den Namen belegen soll. Abgesehen davon, dass auf der Karte so einige Ortsnamen mit heutigen Schreibweisen nicht übereinstimmen, kann ich mit der Google-Buchsuche einige andere (und vor allem jüngere) Schreibweisen finden. Hier wäre ein sauberer und quellenbasierter Neuanfang ohne Altlasten des inzwischen gesperrten Nutzers sinnvoller. --32X 09:39, 9 januara 2010 (CET)

Wobraz tyźenja[wobźěłaś]

Dobry wjacor. Chto z was juž znajo bok Wikipedija:Wobraze tyźenja/2009? Na njom su wobraze tyźenja z lěta 2009. Ma snaź něchten lušt pomagaś nastawki k tam pokazowanym wobrazam wuźěłaś? Wšak su tam dosć cerwjenych wótkazow pód wobrazach. Póstrowy --Tlustulimu 22:28, 19 nowembra 2009 (CET)

Staropšuska[wobźěłaś]

Dobry wjacor. Rowno som nowy nastawk Staropšuska namakał. Ale myslim se, až jogo titel jo wopacny. Chto ma naraźenje? Mimo togo tekst w nastawku wopśimjejo wjele zmólkow. Póstrowy --Tlustulimu 18:25, 28 nowembra 2009 (CET)

To, což gronim, móžo radikalnje klincyś, ale ja by pśedewšym awtora togo boka wublokěrował. Mamy how mało redaktorow a togodla teke mało casa, aby dopołnje špatnje napisane teksty stawnje korigěrowaś. To tak njamóžo byś, až něcht chyta žedne wótkaze, do togo něco teksta, kótaryž pó źěle jo w njekorektnej dolnoserbšćinje a pó źěle w drugich rěcach, i za njogo jo to dobry nastawk. Wuslědk jo taki, až my mamy pśecej wěcej nastawkow, kótarychž rěcna forma jo skandaloznje špatna, źož jo mało teksta a jano wjele wobrazow. Móje mě jo, až lěpjej měś mało nastawkow, ale dobrych, a jolic něcht njepótrafijo w dolnoserbšćinje dopołnje nic pisaś, njedej how pisaś.
My njamamy cas, aby korigěrowaś tak wjele nastawkow, kótarež su scełego njekorěktnje napisane. To by malsnjej było, wóne wót zachopjeńka napisaś, ale w wjele padach my njamamy trjebneje wědy, a ja by rad skerjej pisał wó tym, což mě zajmujo, nježli wó tom, což někogo drugego zajmujo. Ja by pśidał wětšynu z bokow togo awtora do Wikipedija:Kandidaty za lašowanje a teke głosował, aby wóne wulašowaś. --Derbeth rozgrono 12:37, 29 nowembra 2009 (CET)

Dodank za Firefox[wobźěłaś]

Jolic móžośo, dodajśo swój głos na zmólku https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=535422 - źo wó tom, aby w lisćinje rěcow w Firefox dolnoserbšćina stojała ako "dolnoserbšćina", a nic ako "dsb". Za górnoserbšćinu to źěła, za dolnoserbšćinu hyšći nic. Nicht njejo se hyšći zaběrał z tym, aby tu zmólku skorigěrowaś; snaź gdy buźo wěcej głosow, pójźo to malsnjej.

K tomu notne jo, aby se tam konto natwariś a pón wótgłosowaś ("vote"). --Derbeth rozgrono 12:37, 20 decembra 2009 (CET)

Witaj Derbeth. Za to jo jadnora pśicyna: Rěcy definěruju se pó dataji languageNames.properties, kótaraž jo źěl rěcnego pakśika. W engelskem originalu dolnoserbšćina njenaspomnjejo se ako rěc w toś tej dataji. Jano w serbskich wersijach Firefox 2.0.0.* jo taki zapisk za dolnoserbšćinu, ale to jo wósebna słužba pśełožowarja ;-). Za Firefox 3.* doněnta njejo serbska wersija, daniž górnoserbska daniž dolnoserbska. Njewěm dokradnje, wótkulž Firefox bjerjo rěcny kod dsb w toś tom paźe. Ako nuzowe rozwězanje (workaround) móžoš zapisk dsb=dolnoserbšćina wudopołniś. Město dolnoserbšćina dej pópšawem mě rěcy w rěcy Firefox staś. Gódam, ty wužywaš pólski Firefox.
Aby mógał dataju languageNames.properties wobźěłaś, zrozpakuj dataju rěcnego pakśika - pśi tebje pótakem pl.jar. Wobźěłaj dataju languageNames.properties (/chrome/pl/locale/pl/global/languageNames.properties) a pakuj wšykno zasego do dataje pl.jar. W kontekstowem meniju buźo pótom mě rěcy staś, město rěcnego koda. Póstrowy, --Michawiki 18:34, 20 decembra 2009 (CET)

Źěk za radu, ale ja myslim, až to wšo dej za kuždego źěłaś wót zachopjeńka. Ako instarlěruju górnoserbski dodank, wiźim w menu opciju "górnołużycki" (mam pólski Firefox). Pódobnje teke dej byś z dolnoserbšćinu. --Derbeth rozgrono 00:00, 21 decembra 2009 (CET)

To jo mě jasne, som kśěł jano pokazaś, kótara jo pśicyna za toś tu zmólku. Zawěsće, toś ta zmólka dej se skorigěrowaś w engelskem originalnem rěcnem pakśiku, aby se wótpórała za wšykne rěcne wersije. Som zawóstajił powěźeńku pód twójim "bugom" w Bugzilli (ako Michael Wolf). Som kśěł pokazaś, kak zmólka dej se skorigěrowaś, togodla som to śi wopisał. --Michawiki 12:07, 21 decembra 2009 (CET)
Hyšći jadno: lěpjej głosowaś na link [1] klikajucy. Za priorytet zmólki njejo wažna licba komentarjow, ale głosow ("votes"). --Derbeth rozgrono 13:54, 21 decembra 2009 (CET)
No jo, som głosował, ale priorita njebuźo wusoka, dokulaž wjele głosow njebuźo daś. --Michawiki 15:26, 21 decembra 2009 (CET)
Derbeth, som napórał nowy bug 536200 w Bugzilli. Źo w nim wó to, až zapisk wó dolnoserbskem pšawopisnem słowniku felujo w lisćinje słownikow na AMO.
Som pśidał w bugu pšosbu, aby twój bug 535422 dejał se wurownaś gromaźe z mójim bugom 536200. --Michawiki 19:40, 21 decembra 2009 (CET)

Rozšyrjenje Collection[wobźěłaś]

Witajśo, pśijaśele. Som se dowólił, bug za aktiwěrowanje rozšyrjenja Collection w hsbwp a dsbwp spisaś, z kótarymž daju se nastawki Wikipedije ako pdf-dataje ześěgnuś. Numer buga jo 23423. Pšosym zdźělśo, lěc sćo wobjadne, až se toś to rozšyrjenje aktiwěrujo. Póstrowy, --Michawiki 18:10, 6 maja 2010 (CEST)

Za Za, --Michawiki 18:10, 6 maja 2010 (CEST)
Za Za --Tlustulimu 22:03, 6 maja 2010 (CEST)

Witajśo, pśijaśele. Rozšyrjenje Collection jo zaktiwěrowane! Źiśo na póžedany bok a buźośo nalěwo w nawigaciskej lejstwje dwa nowej wótkaza wiźeś: Knigły napóraś a Ako PDF ześěgnuś. Póstrowy, --Michawiki 22:36, 8 maja 2010 (CEST)

Lašowaś: Wjeliki Šunow[wobźěłaś]

Eigentlich wollte ich im genannten Artikel nur die Infobox(-Tabelle) aktualisieren, da es den Landkreis Löbau-Zittau seit dem 1. August 2009 nicht mehr gibt, aber dann ergaben sich weitere Probleme:

 • der niedersorbische Name ist unbelegt
 • nicht einmal cs:Großschönau (Sasko) kennt den angeblich tschechischen Namen
 • bei den Bildern fehlt sämtlich eine Beschreibung
 • Abschnitt Geografija: Großschönau ist keine Stadt
 • Im Abschnitt Měsćańske źele sind die sorbischen Namen unbelegt, auch hier taucht die ominöse Stadt auf.
 • Außer in der Einleitung (aufgebläht mit Ortsnamen in bis zu 3 Sprachen) gibt es kaum Inhalte in Satzform.

Auch wenn im Artikel einige Personen beteiligt waren, halte ich eine Löschung und (ggf. später) einen sauberen Neuanfang für besser, denn größtenteils steht wieder nur der Unfug eines unerwünschten Mitarbeiters drin (vgl. übersetzte Straßennamen außerhalb des sorbischen Siedlungsgebietes in der Infobox). Gibt es Einwände? --32X 22:49, 9 maja 2010 (CEST)

Dobry noc, 32X. Wenn du eine Löschmarkierung in den Artikel setzt, dann kann ich ihn wegschmeißen. Und dannach können wir ihn neu erstellen, und zwar als Übersetzung von hsb:Wulki Šunow. Póstrowy --Tlustulimu 00:14, 10 maja 2010 (CEST)
Immer raus damit. Das wird nicht der letzte unsinnige Stub von RL sein, den wir finden, und, fürchte ich, den er noch anlegen wird. --Michawiki 00:44, 10 maja 2010 (CEST)
Yes check.svg jo se wótbył Ich habe den Kram denn mal entsorgt. Unter welchem Titel können wir es denn als Übersetzung von hsb:Wulki Šunow neu erstellen? Gruß --Tlustulimu 14:09, 10 maja 2010 (CEST)

Bevor die IW-Bots den Artikel in den anderen Sprachversionen entlinken und wir dann einen neuen Artikel an den Start bringen, der nochmals verlinkt wird, habe ich einen Kurzeintrag unter Großschönau angelegt, da der Ort außerhalb des sorbischen Siedlungsgebietes liegt und die mir bekannte wissenschaftliche Literatur keinen sorbischen Namen nennt. Šunow gilt als sorbisches Äquivalent für Schönau, so dass man es erwähnen kann ("niedersorbisch etwa Wjeliki Šunow"). Ich würde mich aber nicht drauf verlassen, dass der Ort auch so genannt wurde. Im ČMS beispielsweise hatte Muka in seiner Statistik über die Sorben der Niederlausitz für Groß Särchen/Klein Särchen bei Muskau (pl:Żarki Wielkie, pl:Żarki Małe) zwei unterschiedliche Namen angegeben. Während im Text die Grundform um W./M. ergänzt wurde, stand in der beigelegten Karte die Grundform für Groß Särchen sowie Gf.+ -k für Klein Särchen (wie etwa auch bei Groß Düben/Klein Düben: Dźěwin/Źěwink).

Bei der Ergänzung bitte auf korrekte Grammatik achten, beim Zusammensuchen einer ordentlichen Vorlage traf ich beispielsweise gleichermaßen auf „we wokrejsu“ und „w wokrejsu“. --32X 10:30, 12 maja 2010 (CEST)


Enzyklopädische Rezepte?[wobźěłaś]

Hmm: Specialne:Pśinoski/Serbska-kupka – Löschen? Verschieben? --32X 03:26, 24 maja 2010 (CEST)

Was mich angeht, raus! --Michawiki 00:03, 31 maja 2010 (CEST)

Rozšyrjenje Abuse Filter[wobźěłaś]

Naraźim, rozšyrjenje Abuse Filter aktiwěrowaś daś, z kótarymž znjewužywanje bokow we Wikipediji dajo se lěpjej kontrolěrowaś. Pśez to źěło našych administratorow se wólažcujo. Póstrowy, --Michawiki 23:09, 30 maja 2010 (CEST)

Za Za, --Michawiki 23:09, 30 maja 2010 (CEST)
Za Za Móžoš pšosym pomocny bok za to pisaś? Póstrowy --Tlustulimu 23:18, 30 maja 2010 (CEST)

Som rowno bug 23737 spisał. Póstrowy, --Michawiki 20:39, 31 maja 2010 (CEST)

Rozšyrjenje jo južo zaktiwěrowane! Wóno jo rěd za administratorow, togodla móžo jano administrator te specialne boki wobźěłaś. Ale woglědaś móžo se specialne boki kuždy wužywaŕ: Klikniśo nalěwo w meniju Pomocne srědki na Specialne boki a tam w rubrice Slědne změny a protokole na Protokol znjewužywanjow a w rubrice Wikijowe daty a rědy na Konfiguracija filtra znjewužywanja. Póstrowy, --Michawiki 22:07, 31 maja 2010 (CEST)

Źěkujom se, Michawiki. Ale něnto hyšći njewěm, kak móžom taki filter definěrowaś, lěcrownož som pitśku na boku de:Hilfe:Missbrauchsfilter cytał. Maš snaź ideju? Póstrowy --Tlustulimu 22:59, 31 maja 2010 (CEST)
Jo mě luto, ale njamam žednogo zdaśa. Njeznajom toś to rozšyrjenje. Nejskerjej ani njewiźim wšych móžnosćow na specialnych bokach, dokulaž njejsom administrator. Pytaj raz na specialnem boku Konfiguracija filtra znjewužywanja za Nowy filter napóraś (nejskerjej jo to tłocašk). Myslim se, až ja njamógu to wiźeś, dokulaž njejsom administrator. Póstrowy, --Michawiki


Dolnoserbska a górnoserbska wikipedija něnto teke na smartfonach[wobźěłaś]

Lube pśijaśele, něnto móžośo se dolnoserbsku a górnoserbsku wikipediju na smartfonach woglědaś! Tak móžośo so wótněnta w serbskima wikipedijoma teke pótom informěrowaś, gaž sćo ducy. Zapódajśo internetnu adresu http://dsb.m.wikipedia.org (Glědaj: njezabydni ten pismik m, kótaryž stoj za mobilny. Buźośo kopiju głownego boka dolnoserbskeje wikipedije wiźeś. Nalěwo górjejce w rožku wiźiśo pytańske pólo, do kótaregož móžośo pytańske zapśimjeśe zapódaś a zwobraznjuja se pytańske wuslědki, tak ako w napšawdnej wikipediji. Z woběma tłocaškoma móźośo pśipadny bok zwobrazniś resp. se ku głownemu bokoju wrośiś. Za górnoserbsku wikipediju zapódaśo http://hsb.m.wikipedia.org. Póstrowy, --Michawiki 18:47, 8 junija 2010 (CEST)

Dobry wjacor, Michawiki. Rowno som to testował. Ale njefunkcioněrujo pśi mnjo. Maš ideju? Póstrowy --Tlustulimu 20:54, 8 junija 2010 (CEST)
(+) Něnto som zasej testował. A to funkcioněrujo. Póstrowy --Tlustulimu 21:19, 8 junija 2010 (CEST)

Nowe logo za wikipediju[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Rowno som wiźeł, až na boku commons:Wikipedia/2.0 hyšći feluju nowe loga za górnoserbšćinu a za dolnoserbšćinu. Chto móžo pomagaś? Póstrowy --Tlustulimu 20:52, 16 junija 2010 (CEST)

Dobry wjacor, luźe. Rowno som wiźeł, až na boku commons:Wikipedia/2.0 wěcej njefeluju nowe loga za górnoserbšćinu a za dolnoserbšćinu. Mimo togo nowe loga juž funkcioněruju. Póstrowy --Tlustulimu 20:50, 30 junija 2010 (CEST)

EmausBot[wobźěłaś]

Thanks! --Emaus 12:12, 23 junija 2010 (CEST)

Hallo, Emaus. Because there aren't a beaurocrat, you can on meta ask only. Greetings --Tlustulimu 21:02, 30 junija 2010 (CEST)
Bot flag set from meta. --Dferg 14:56, 2 julija 2010 (CEST)

Nowy naglěd[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Rowno jo se nowy naglěd Vector aktiwěrował. Chto ma ideju za MediaWiki:Vector.css a MediaWiki:Vector.js? Som južo swójskej boka za formaty a javascript definěrował:

Nejwažnjejše funkcije a formaty teke tam funkcioněruju. Póstrowy --Tlustulimu 20:57, 30 junija 2010 (CEST)

Górnoserbske a dolnoserbske rozpokazanje za źěło we Wikipediji[wobźěłaś]

Witajśo, pśijaśele. Za (nejskerjej rědki) pad, až změjośo góźbu, Serbow za Wikipediju wabiś, som dwě PDF-dataji spisał. Tutej dataji bazěrujotej na nimskorěcnej brošurce "Das kleine Wikipedia-Einmaleins ein Leitfaden für Wikipedianer und alle, die es werden wollen". Ale serbskej wersiji njejstej direktnej pśełožka nimskeje brošurki, ale stej na górnoserbsku resp. dolnoserbsku Wikipediju pśiměrjonej, t. g. pśikłady a teksty wužywarskego pówjercha póśěguju se na górnoserbsku resp. dolnoserbsku Wikipediju. Dataji gronitej malyjedynkrocjedyn.pdf (górnoserbski) a malyjadenrazjaden.pdf (dolnoserbski). Póstrowy, --Michawiki 23:02, 29 julija 2010 (CEST)

Nowe mjenjowe rumy[wobźěłaś]

Dobry źeń, luźe. Źinsa se jo nowe mjenjowe rumy jawje. Źo wó slědujuce:

 • Thread
 • Thread talk
 • Summary
 • Summary talk

Chto ma ideju k pśedłoženju? Póstrowy --Tlustulimu 12:54, 19 awgusta 2010 (CEST)

Dobry źeń, luźe. Mjenjowane mjenjowe rumy wěcej njejsu. Toś, njepótrjebujomy malsnje jich engelske mjenja pśełožyś. Póstrowy --Tlustulimu 13:52, 17 oktobra 2010 (CEST)

Spiegel Online[wobźěłaś]

Christian Stöcker: Schatzkammern des Wissens – Eine Weltmacht im Netz

„Wikipedias gibt es inzwischen in über 260 Sprachversionen. Einige wirken eher exotisch: etwa die niedersorbische, einer westslawischen, in der Niederlausitz gesprochenen Sprache, mit knapp 900 Einträgen […]“

--32X 21:18, 16 septembra 2010 (CEST)

Bot flag for WikitanvirBot[wobźěłaś]

 • Operator : Wikitanvir
 • Automatic or Manually Assisted : Automatic
 • Programming Language(s) : Python (pywikipedia)
 • Function Summary : Interwiki
 • Edit period(s) : Daily
 • Edit rate requested : 2/3 edits per minute at most
 • Already has a bot flag (Y/N) : Yes, see here
 • Function Details : Bot will patrol recent changes and new pages, and add, remove, or modify interwiki links in autonomous mode.

Currently doing some test edits. Notify me if there is a problem. — Tanvir • 15:58, 1 oktobra 2010 (CEST)

Hallo, Wikitanvir. Because there aren't a beaurocrat, you can on meta ask only. Greetings --Tlustulimu 18:59, 1 oktobra 2010 (CEST)
Already done. Jafeluv 11:35, 2 septembra 2011 (CEST)

Zugriffe auf die Startseite[wobźěłaś]

Am 9. März 2011 gab es bei vielen kleineren Wikipedien doppelt so hohe Zugriffszahlen auf die Startseite wie üblich:

In den den großen Wikipedien ist dieses Phänomen nicht aufgetreten:

--Holder 16:54, 6 apryla 2011 (CEST)

Zmólkaty titel[wobźěłaś]

Dobry wjacor. Rowno som wiźeł, až nastawk Kanal Połnocne - Baltiske mórjo ma rěcnje zmólkaty titel. Chto ma ideju? Wjele rěcow wužywa pśełožk wót "Kielowy kanal". Myslim se, až to by lěpše ako něntejšny titel było. Póstrowy --Tlustulimu 17:59, 14 apryla 2011 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Titel njejo zmólkaty, glědaj www.dolnoserbski.de. Nimske mě "Kielkanal" dotychměst njejsom daniž cytał daniž słyšał. Togodla naraźujom samsku wašnju póstupowanja ako w nismkej Wikipediji: Kanal połnocne - baltiske mórjo ako głowny lema a Kielski kanal ako dodank. Póstrowy, --Michawiki 13:47, 16 apryla 2011 (CEST)

Aktiwěrowanje rozšyrjenja Replace Text[wobźěłaś]

Pšosym dajśo k wěsći swójo měnjenje wó aktiwěrowanju rozšyrjenja Replace Text.

Tole jo funkcija rozšyrjenja: Staji specialny bok k dispoziciji, kótaryž administratoram zmóžnja, globalne pytanje a wuměnjenje teksta na wšych wopśimjeśowych bokach wikija pśewjasć.

Rozšyrjenje jo dopołnje do dolnoserbšćiny a górnoserbšćiny pśełožone.

Som južo z Tlustulimu w górnoserbskej Wikipediji wó tom diskutěrował (Rozšěrjenje Replace Text). Sćěnawka jo teke južo w BugZilli: 23606. Póstrowy, --Michawiki 17:19, 21 apryla 2011 (CEST)

Za Za --Michawiki 17:19, 21 apryla 2011 (CEST)

Za Za --Tlustulimu 19:39, 21 apryla 2011 (CEST)

Importery[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Hyšći som wjele raz wiźeł, až njamamy importery. Pótrjebujomy takich wužywarjow? Myslim se, až jo. Togodla com za to kandiděrowaś. Póstrowy --Tlustulimu 20:26, 28 apryla 2011 (CEST)

Měnim, až njetrjebamy importerow. Importer importěrujo dopołne nastawki inkluziwnje wersijowych stawiznow z drugeje Wikipedije. Glědaj Hilfe:Artikel importieren w nimskej Wikipediji. Póstrowy, --Michawiki 21:44, 28 apryla 2011 (CEST)

Multilingual Challenge[wobźěłaś]

Please help: replace this red text with a translation of the English message below. Thank you!
Announcing the Derby Multilingual Challenge

This is the first multilingual Wikipedia collaboration. All Wikipedians can take part, in any Wikipedia language. The challenge runs from 1 May until 3 September 2011.
Sign up now!
" Wikipedia is particularly pleased to see that Derby Museums are encouraging the creation of articles in languages other than English." (Jimmy Wales, 14 January 2011)

Andrew Dalby 14:03, 2 maja 2011 (CEST)

Hello Andrew, this is the Lower Sorbian translation:
Pśipowěźenje wěcejrěcnego wuběźowanja Derby

To jo prědne gromaduźěło wó wěcejrěcnej Wikipediji. Wšykne wikipedianarje mógu se wobźěliś w kótaryžkuli rěcy. Wuběźowanje běžy wót 1. maja až do 3. septembra 2011.
Pśizjaw se něnto!
"Wikipedija se wjelgin wjaseli wiźeś, až muzeumy Derby pógnuwaju k pisanjeju nastawkow w drugich rěcach ako engelšćina." (Jimmy Wales, 14. januara 2011)

--Michawiki 17:35, 2 maja 2011 (CEST)

Treffen der Regionalsprachen[wobźěłaś]

Hallo liebe Kollegen, Es läuft zur Zeit eine Diskussion über ein Treffen der Regionalsprachen während der Wikikonvention 2011 in Nürnberg. Ich hätte als Mitarbeiter an der alemannischen Wikipedia durchaus Interesse an der Konvention, aber wenn ich dann der Einzige unter lauter de.Wikipedianer bin, habe ich eher weniger Lust. Also wenn wenigstens ein Anderer Benutzer aus einem der Regionalsprachen-Projekte fest zusagt, sage ich auch zu. Wäre bestimmt interessant sich auszutauschen! Die Anmeldungsfrist ist glaube ich bis Ende Juli. Viele Grüsse, --Terfili 16:02, 19 julija 2011 (CEST)

Hallo, Terfili. Ich würde ja mal hinfahren wollen. Aber meine paar Euros lassen es leider nicht zu. :-( Gruß --Tlustulimu 17:17, 19 julija 2011 (CEST)
Hallo Terfili, ich habe mich auf der obigen WikiCon-Sete eingetragen und bin geneigt zu kommen. Es kann natürlich immer etwas dazwischen kommen. Grüße, --Michawiki 18:15, 19 julija 2011 (CEST)

HiW-Bot[wobźěłaś]

Moin! :) Ich haette gerne das allseits beliebte Botflag fuer meinen HiW-Bot! :) Zur Zeit sorgt der Bot fuer Ordnung in den Babel-Kategorien. Spaeter sollen auch andere Kategorien bearbeitet werden. Hier die Details:

 • Name: Hiw Bot
 • Cheffe: Chef :) Hedwig in Washington
 • Beitraege: SUL
 • Basiert auf: pywikipedia / python - taegliche Updates
 • Botflag auf: DE und LB, andere beantragt
 • Sinn und Zweck: Interwikis setzen
 • automatischer Lauf

Danke fuer Eure Zeit! --Hedwig in Washington 03:40, 28 awgusta 2011 (CEST)

Hallo, Hedwig. Die niedersorbische Wikipedia hat keine Bürokraten. Frage daher bitte auf Meta nach dem Botflag. Gruß --Tlustulimu 11:13, 8 septembra 2011 (CEST)
Dobry źeń, Hedwig. Dolnoserbska Wikipedija njama žedne běrokraty. Pšosym togodla pšašaj na Meta pó robotowem statusu. Póstrowy --Tlustulimu 11:13, 8 septembra 2011 (CEST)
Will do. Need 100 edits for Meta. Thanks! --Hedwig in Washington 19:31, 11 septembra 2011 (CEST)

Wunamakne mě?[wobźěłaś]

Dobry źeń. Rowno som namakał kategoriju Města Bremeje a nastawki Brema a Brema (zwězkowy kraj). Ale z kótarego žrědła jo forma Brema? Bóžko w internetowem słowniku njejo serbske mě za Bremen. Ale w słowniku Starosty z lěta 1999 jo forma Bremen, na boku 80. Togodla naraźijom změniś titele do Bremen (nastawk wó měsće, pó nimskem mjenju), Lichotne hansowe město Bremen (nastawk wó zwězkowem kraju, pó titelu w górnoserbskej wikipediji) a Kategorija:Město w Bremenje. Póstrowy --Tlustulimu 11:09, 8 septembra 2011 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Pśemjeń! Póstowy, --Michawiki 12:51, 8 septembra 2011 (CEST)
Yes check.svg jo se wótbył --Tlustulimu 17:37, 8 septembra 2011 (CEST)
(+) Nowe titele su něnto:
--Tlustulimu 17:52, 8 septembra 2011 (CEST)

Wikiconvention Nürnberg[wobźěłaś]

Ziko van Dijk: Kleine Wikipedien: Wir können alles. Außer Hochdeutsch. im Wikipedia-Kurier (dewiki, 12.09.2011)

--Holder 12:13, 13 septembra 2011 (CEST)

Language support group for Lower Sorbian[wobźěłaś]

The Wikimedia Foundation has brought together a new team of developers who are dedicated to language support. This team is to support all the languages and consequently it is not realistic to expect that the team members can provide proper support for your language. It is for this reason that we are looking for volunteers who will make up a language support team.

This language support team will be asked to provide us with information about their language. Such information may need to be provided either to us or on a website that we will indicate to you. Another activity will be to test software that will likely have an effect on the running of the MediaWiki software. We are looking for people who clearly identify their ability. Formal knowledge is definitely appreciated.

As much of the activity will be concentrated on translatewiki.net, it will be a plus when team members know how to localise at translatewiki.net. Thanks, Gmeijssen 00:25, 22 oktobra 2011 (CEST)

Zajmny bok wó póžyconkach[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Som namakał zajmny bok wó póžyconkach do dolnoserbšćiny, a to http://wold.livingsources.org/language/10 . Snaź móžomy to někak wužywaś. Póstrowy --Tlustulimu 14. nowembra 2011, 19:30 (CET)

Wikipedia-Streik[wobźěłaś]

In den USA wird zurzeit ein Gesetz (SOPA) diskutiert, das dazu führen könnte, dass man Websites, die einem schaden könnte, relativ leicht per Gericht abstellen lassen könnte (z. B. auch die Wikipedia!). Jimmy Wales hat jetzt auf der enwiki die Frage aufgeworfen, ob die Englische Wikipedia aus Protest gegen dieses Gesetz eine Zeitlang abgestellt werden soll - analog zum Streik der italienischen Wikipedia Anfang Oktober. Auf seiner Benutzerseite kann man seine Meinung dazu abgeben.

Vgl. auch Geoff Brigham: How SOPA will hurt the free web and Wikipedia. --Holder 14. decembra 2011, 09:06 (CET)

Visual editor[wobźěłaś]

Wikimedia testet zurzeit den Visual editor, in dem man direkt hineinschreiben und herumformatieren kann ohne die Formatierungsmarkierungen. Das wird es neuen Benutzern viel leichter machen. --Holder 16. decembra 2011, 07:52 (CET)

We need your help to support your language[wobźěłaś]

The Wikimedia Localisation Team is working on plural support at this time. There is a difference between how we support your language for plural in MediaWiki and how it is defined in the CLDR, the standard for such things. Currently it is NOT defined at the CLDR..

Please help us by providing us with the necessary information and PLEASE do this by joining the language support team for your language.
Thanks, Gmeijssen 11. januara 2012, 07:58 (CET)

1000. nastawk[wobźěłaś]

Dobry wjacor, luźe. Som źinsa wjacor 1000. nastawk pisał. A to jo gustokwětkata krjasa. Bóžko dokradnje njewěm, lěc jogo terminus jo w pórědku. Glědaj na diskusijnem boku nastawka krjasa: Diskusija:Krjasa. W tom nastawku wšak źo wó ceły rod. Póstrowy --Tlustulimu 28. januara 2012, 22:10 (CET)

Slězynowe wobraze za infokašćiki[wobźěłaś]

Dobry wjacor. Z lěta 2009 južo eksistěrujo bok Wikipedija:Infokašćik. Ale tam listowane slězynowe wobraze (CSS-klase) su jano widne w infokašćikach za tych, kótarež specielnej funkciji (how gadgety) NiceInfoboxes a NiceTaxoboxes z pomocu nastajenjow wužywaju. Togodla naraźijom, až toś tej funkciji na default za wše šaltujomy. Pótom mógu samo njepśizjawjone wužywarje toś te wobraze wiźeś. Mimo togo mógu wšykne, kótarež njekśě toś te wobraze wužywaś, je w swójich nastajenjach wušaltowaś. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 7. měrca 2012, 22:00 (CET)

Dobry źeń. Dokulaž njejo nawopacne měnjenje, rowno som to cynił. Něnto dwa gadžeta NiceInfoboxes a NiceTaxoboxes stej normalnje aktiwnej. Pśizjawjane wužywarje, kótarež jej njekśě, mógu jej wušaltowaś. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 16. měrca 2012, 09:21 (CET)

Regionalsprachen-Workshop auf der WikiConvention 2012[wobźěłaś]

Auf der WikiConvention 2012 in Dornbirn/Österreich (31.08.-02.09.2012) wird es einen Workshop zum Thema "Wikipedien in kleinen Sprachen" geben. --Holder (diskusija) 23. julija 2012, 15:39 (CEST)

Kategorija:Uto-azteske rěcy[wobźěłaś]

Dobry źeń. Rowno som terminus Kategorija:Uto-azteske rěcy namakał. Ale njewěm, lěc wón jo pšawy. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 27. septembra 2012, 12:58 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Ně, azteske jo wopak. To jo nejskerjej polonizm, Sineater jo kategoriju napórał a Pe7er bok Rěc nahuatl. How ja by naraźił, až toś ten nastawk pśesunjo se pód titel Nahuatl abo Nahuatl (rěc). Pó mójim měnjenju něchten njebuźo za Rěc nahuatl pytaś, ale jano za Nahuatl. Pšawa forma jo actekiski, stakim uto-actekiske rěcy. Mam teke dokład za actekiski: kultur-cottbus.de, bok 14, nastawk Serbske Tlaškalteki. W drugim wótstawku stoj adjektiwna forma actekiskim - substantiw jo Actek. Nastawk jo wót B. Pittkuningsa, to jo nejskerjej Bernd Pittkunings. Póstrowy, --Michawiki (diskusija) 27. septembra 2012, 17:37 (CEST)
Witaj, Michawiki. Źěkujom se za twójo naraźenje. Nastawk ma něnto titel Nahuatl (rěc). Nowa kategorija jo Kategorija:Uto-actekiske rěcy.
Mimo togo jo ten samski problem teke w górnoserbskej wikipediji był. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 27. septembra 2012, 19:02 (CEST)

Gódy[wobźěłaś]

Žycym wam wšym žognowane gódy a strowe a glucne nowe lěto! Wutšobne póstrowy, --Michawiki (diskusija) 24. decembra 2012, 00:33 (CET)

Dwa Lua-modula[wobźěłaś]

Dobry źeń. Źinsa som dwa prědnej Lua-modula z esperantorěcneje wikipedije portěrował. Chto ma naraźenje za dalšne module? Móžom module z nimskeje, engelskeje, esperantorěcneje, górnoserbskeje a pólskeje wikipedije portěrowaś. Ale górnoserbske wikipedije hyšći njama take module. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 13. junija 2013, 15:01 (CEST)

WikiCon 2013[wobźěłaś]

Von 22. bis 24. November findet in Karlsruhe die WikiCon 2013 statt. Ich werde dort einen Workshop zum Thema "Wikipedien in kleinen Sprachen" organisieren. Ihr seid alle herzlich eingeladen, nach Karlsruhe zu kommen und mitzudiskutieren. Die offizielle Anmeldung läuft bis zum 23. Oktober. --Holder (diskusija) 8. oktobra 2013, 09:07 (CEST)

Für Kurzentschlossene: der Workshop zu den kleinen Wikipedien findet am Samstag, 23.11. um 11.00 Uhr statt. --Holder (diskusija) 13. nowembra 2013, 22:01 (CET)
Danke für den Hinweis. Ich kann aber leider nicht kommen, da ich das nötige Geld für die Reise nicht habe. :-( --Tlustulimu (diskusija) 15. nowembra 2013, 21:12 (CET)

Kategorija:Recepty[wobźěłaś]

To njejo wěc za encyklopedije, dej byś w Wikibooks, ale njedajo Wikibooks na serbski. Ja be boki wulašował, co mysliśo? --Derbeth rozgrono 3. decembra 2013, 08:30 (CET)

Catalan Culture Challenge[wobźěłaś]

I apologize if this message is not in your language. Please help translate it.

The Catalan-speaking world... Want to find out more? From March 16 to April 15 we will organise the Catalan Culture Challenge, a Wikipedia editing contest in which victory will go to those who start and improve the greatest number of articles about 50 key figures of Catalan culture. You can take part by creating or expanding articles on these people in your native language (or any other one you speak). It would be lovely to have you on board. :-)

We look forward to seeing you!

Amical Wikimedia--Kippelboy (diskusija) 15. měrca 2014, 09:30 (CET)

WICHTIG: Review der Administratorenaktivität[wobźěłaś]

Hallo. Vor kurzem wurde durch einen globalen Konsens der Community eine neue Vorgehensweise im Hinblick auf den Entzug der erweiterten Rechte (Administrator, Bürokrat etc.) beschlossen (diese Community erhielt einen Hinweis auf die laufende Diskussion). Auf der Grundlage der neuen Regeln werden die Stewards die Aktivitäten der Administratoren in kleineren Wikis einem Review unterziehen. So weit uns bekannt ist, gibt es in diesem Wiki keinen formalen Prozess für den Entzug der erweiterten Rechte bei inaktiven Accounts. Dies bedeutet, dass die Stewards dies auf der Basis des neuen Reviews der Administratorenaktivität erledigen werden.

Wir haben festgestellt, dass die folgenden Benutzer nach den festgelegten Kriterien (keine Bearbeitungen und keine Log-Einträge für mehr als zwei Jahre) als inaktiv einzustufen sind:

 1. Pe7er (Administrator)

Wir werden diesen Benutzern in der nächsten Zeit eine Nachricht zukommen lassen, in der wir sie dazu auffordern, eine öffentliche Diskussion zu eröffnen, wenn sie einige oder alle ihrer Rechte behalten möchten. Erfolgt darauf keine Antwort, werden die erweiterten Rechte von den Stewards entzogen.

Für jedes Wikimedia-Wiki besteht davon abgesehen die Möglichkeit, ein eigenes Review-Verfahren einzurichten, das das globale Verfahren auf lokaler Ebene ersetzt. Ebenso ist es möglich, völlig andere Regeln in Bezug auf inaktive Benutzer mit erweiterten Rechten festzulegen. Möglicherweise existieren bereits diesbezügliche Regeln, die wir übersehen haben. Bitte benachrichtigt in jedem Fall die Stewards auf Meta, wenn wir auf eurem Wiki nicht den globalen Review-Prozess anwenden sollen. Danke, Rschen7754 6. apryla 2014, 02:50 (CEST)

2000 Artikel[wobźěłaś]

Herzlichen Glückwunsch! --Holder (diskusija) 16. apryla 2014, 20:18 (CEST)

Danke schön, Holder. :-) --Tlustulimu (diskusija) 16. apryla 2014, 21:56 (CEST)

No one needs free knowledge in Esperanto[wobźěłaś]

There is a current discussion on German Wikipedia on a decision of Asaf Bartov, Head of WMF Grants and Global South Partnerships, Wikimedia Foundation, who rejected a request for funding a proposal from wikipedians from eowiki one year ago with the explanation the existence, cultivation, and growth of the Esperanto Wikipedia does not advance our educational mission. No one needs free knowledge in Esperanto. On meta there has also started a discussion about that decision. --Holder (diskusija) 5. maja 2014, 11:50 (CEST)

WikiCon 2014: «Call for papers»[wobźěłaś]

Von Freitag 3. bis Sonntag 5. Oktober wird die WikiCon 2014 im Komed in Köln stattfinden. Während die äußeren Rahmenbedingungen immer mehr Gestalt annehmen, werden noch weitere Programmangebote gesucht. Wer gerne einen Vortrag halten, einen Workshop anbieten, eine Diskussion organisieren, einen Lighting Talk oder ein spannendes Thema in einem anderen Format anbieten möchte, ist herzlich eingeladen, sich auf der WikiCon Programm-Seite einzutragen. Das Themengebiet ist dabei völlig frei, solange ein Bezug zu Wikimedia-Projekten oder Freien Inhalten zu erkennen ist. Die Dauer der Angebote wird zur besseren Programmplanung einheitlich auf 45 Minuten festgesetzt. Bitte gebt einen möglichst griffigen Titel an und beschreibt in zwei bis drei Sätzen, um was es gehen soll. Bis zum 15. August 2014, also noch knapp zwei Monate, können noch Programmvorschläge gemacht werden. Natürlich wird es auch Raum geben für Ideen, die Euch erst später oder gar spontan auf der Wikicon kommen. --Holder (diskusija) 19. junija 2014, 06:06 (CEST) (im Namen des WikiCon-Orgateams)

Help for translate[wobźěłaś]

Hello and sorry for writing in English. Can anyone help me translate a small article (2 paragraphs) from English to your language? Please, fell free to answer in my talk page in your wiki anytime. Thanks! Xaris333 (diskusija) 12. awgusta 2014, 21:24 (CEST)

Languages in censuses[wobźěłaś]

Hello, Dear wikipedians. I invite you to edit and improve this article and to add information about your and other country.--Kaiyr (diskusija) 31. oktobra 2014, 12:31 (CET)

Global AbuseFilter[wobźěłaś]

Hello,

AbuseFilter is a MediaWiki extension used to detect likely abusive behavior patterns, like pattern vandalism and spam. In 2013, Global AbuseFilters were enabled on a limited set of wikis including Meta-Wiki, MediaWiki.org, Wikispecies and (in early 2014) all the "small wikis". Recently, global abuse filters were enabled on "medium sized wikis" as well. These filters are currently managed by stewards on Meta-Wiki and have shown to be very effective in preventing mass spam attacks across Wikimedia projects. However, there is currently no policy on how the global AbuseFilters will be managed although there are proposals. There is an ongoing request for comment on policy governing the use of the global AbuseFilters. In the meantime, specific wikis can opt out of using the global AbuseFilter. These wikis can simply add a request to this list on Meta-Wiki. More details can be found on this page at Meta-Wiki. If you have any questions, feel free to ask on m:Talk:Global AbuseFilter.

Thanks,

PiRSquared17, Glaisher

— 14. nowembra 2014, 18:34 (CET)

Voice actor[wobźěłaś]

Lěc něchten wě kak na serbski dej se pśestajiś engelske „voice actor”? Głosowy grajaŕ? Synchroniski grajaŕ? Synchroniski powědaŕ? Něnt mamy někotare nowe artikle, na pś. Melissa Sturm, Harrison Fahn, źož se groni k „spiwarjam” a „grajarjam”, a te „spiwarje” a „grajarje” su „voice actors”. Wiźim, až Tlustulimu jo jen pśestajił do dolnoserbšćiny ako "synchronowy powědaŕ" (how a how), ako nichten njama nic pśeśiwo tomu, budu/buźomy rowno toś tu formu wužywaś. Wielemir (diskusija) 10. januara 2015, 10:39 (CET)

Feedback request: VisualEditor's special character inserter[wobźěłaś]

I apologize for writing in English. Please translate this message so that all of your editors can read it. Thank you!

Hi everybody, my name is Erica, and I am a Community Liaison at the Wikimedia Foundation. I'm writing to you because the Editing team at WMF wants to know what you think about VisualEditor and its new Wósebne znamuško tool. This change will affect all users on about 50 Wikipedias, including your Wikipedia. Many editors at these Wikipedias need a special character tool to be able to write articles correctly, which is why we are asking you now.

The new special character inserter tool is available in VisualEditor now. Admins at your wiki can change the contents by following the directions at mediawiki.org.

Screenshot from VisualEditor that shows the special character inserter
New design for the special character inserter. The red arrow points to the button for the tool, which is marked with Ω (omega).

To test the Wósebne znamuško tool, please:

 1. Opt-in to VisualEditor by going to Special:Preferences#mw-prefsection-betafeatures and choosing "VisualEditor". Save your preferences.
 2. Edit any article or your user page in VisualEditor by clicking on the new "Wobźěłaś" tab at the top of the page. See the mw:Help:VisualEditor/User guide for information on how to use VisualEditor.
 3. Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on Mediawiki.org. The developers would like to know what you think about this new design. It is important that they hear from as many editors as possible. You may leave your comments in any language.

When the special character tool has been refined a little more based on your thoughts, we will offer VisualEditor by default to all editors at this wiki. If you want to help prepare, please read the advice on mediawiki.org.

Thank you, Elitre (WMF) (talk) 12. měrca 2015, 19:33 (CET)

VisualEditor coming to this wiki[wobźěłaś]

VisualEditor-logo.svg

Hello again. Please excuse the English. I would be grateful if you can translate this message!

VisualEditor is coming to all editors at this Wikipedia on Monday, March 30th. VisualEditor is software that allows people to edit articles without needing to learn wikitext code (like typing [[ to start a link). You don't have to wait until the deployment to test it; you can test VisualEditor right now. To turn it on, select "Beta" in your preferences. Choose "VisualEditor" and click save.

Now, when you press the "Wobźěłaś" button to edit an article, you will get the new VisualEditor software. To use the wikitext editor, you can press "Žrědłowy tekst wobźěłaś". (After the deployment, everyone will automatically have the option to use either VisualEditor or the current wikitext editor.) For more information about how to use VisualEditor, see mw:Help:VisualEditor/User guide.

More information about preparing for VisualEditor is posted here.

 • It's easier to add templates if you've added TemplateData instructions to them.
 • Please help translate the pages about VisualEditor here and on MediaWiki.org, and its user interface. See VisualEditor TranslationCentral for general information. To translate the user guide, go to the MediaWiki.org page, and select "Toś ten bok pśełožyś". Your language should be available from the drop-down menu on the right. Once you've done this, you'll see the document in English side by side with any translation work already done in your language. You can add new translations or change old translations. To translate the user interface, you need to create an account at translatewiki.net. Contact me personally if you need help with that.
 • We need your help to improve the software! Please let us know if you find any problems. You can report issues in Phabricator, the new bug tracking system or on the central feedback page on MediaWiki.org. If you notice major issues affecting your project, please leave a note on my talk page. If it's an emergency (like an unexpected bug causing widespread problems), reach out to James Forrester, the Product Manager, at jforrester@wikimedia.org or on IRC in the #mediawiki-visualeditor channel.
Wrong target page? Fix it here Sign up for VisualEditor's multilingual newsletter


Thank you, and happy editing! --Elitre (WMF) (talk) 19. měrca 2015, 20:38 (CET)

VisualEditor now active here[wobźěłaś]

Click this icon while in VisualEditor for a link to the User Guide.

Hello again (and again, apologies for using English on this page. Please do translate my message, if you can!).

As some of you have noticed, this Wikipedia now has VisualEditor (VisualEditor or "VE") enabled for all users. There are now two tabs for editing: "Wobźěłaś" and "Žrědłowy tekst wobźěłaś". Click "Wobźěłaś" to use VisualEditor. Click "Žrědłowy tekst wobźěłaś" to edit using wikitext markup.

All edits using VisualEditor will be tagged with "Tag:VisualEditor" in recent changes, watchlists, and page histories. To access the User Guide for VisualEditor, click on the "(?)" icon in VisualEditor's toolbar. If you wish to disable VisualEditor, this can be done under "Editing" in your preferences.

Please report any software "bugs" or errors you find at MediaWiki’s VisualEditor Feedback page. Translations for the user interface and its help guide are still needed: you can learn how to support your community with this and other tasks at this instructions page. Please contact me if you need further help though. Happy editing, User:Elitre (WMF) (talk) 30. měrca 2015, 17:09 (CEST)

VisualEditor News #2—2015[wobźěłaś]

10. apryla 2015, 21:48 (CEST)

Postersession auf der WikiCon 2015[wobźěłaś]

Hallo zusammen.

Vom 18. bis 20. September wird in Dresden die WikiCon 2015 stattfinden. Für das Orga-Team der WikiCon koordiniere ich Aktionen rund um die „Wikipedien in kleinen Sprachen“.

Ihr seid alle herzlich eingeladen, nach Dresden zu kommen und mit anderen Wikipedianern aus dem deutschsprachigen Raum ins Gespräch zu kommen!

Für alle, die nicht zur WikiCon kommen können oder möchten, wird es dieses Mal etwas Besonderes geben: Wir werden eine Postersession anbieten, auf der sich die Projekte in Regionalsprachen vorstellen können. Auch die Niedersorbische Wikipedia ist hiermit herzlich eingeladen, sich mit einem Poster den Teilnehmern der WikiCon zu präsentieren.

Interessant wären zum Beispiel Informationen zu folgenden Punkten:

 • Etwas zu Eurer Sprache
 • Kurze Geschichte des Projekts
 • Ein oder zwei repräsentative Artikel vollständig im Original
 • Gibt es einen regionalen Themenschwerpunkt?
 • Gab es Treffen der Aktiven? Wann und wo?
 • Habt Ihr Kontakte zu Wissenschaftler, die zu Eurer Sprache forschen? Zu Organisationen, die sich rund um Eure Sprache engagieren?
 • Welche Rückmeldungen von Lesern bekommt Ihr?
 • Welche öffentlichen Medien haben schon über Euch berichtet?

Natürlich könnt Ihr die Inhalte des Posters auch ganz anders gestalten. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Das Poster (A0, mind. 300 dpi) kann Wikimedia Deutschland für Euch drucken, für Euch entstehen keinerlei Kosten, wir brauchen nur die Inhalte. Das genaue Prozedere hierzu werde ich noch mitteilen, sobald ich selbst nähere Informationen habe.

Viele Grüße, --Holder (diskusija) 2. junija 2015, 14:30 (CEST)

VisualEditor News #3—2015[wobźěłaś]

13. junija 2015, 12:44 (CEST)

Please join the 2nd edition of the VisualEditor Translathon[wobźěłaś]

VisualEditor-logo-pacifico.svg

Hello!

I'm pleased to announce the 2nd edition of the VisualEditor Translathon.

It is a translation rally, focused on interface messages and help pages related to VisualEditor. In order to participate, you need to sign up on the Translathon page on TranslateWiki.

The top 3 contributors will each win a Wikipedia t-shirt of their choice from the Wikipedia store[1]. Translations made between July 15th and July 19th (CDT time zone) qualify[2].

If you are at Wikimania Mexico this year, you are also welcome to join a related sprint during the hackathon in Workplace 1 - Don Américo, Thursday 16 July at 4pm (CDT) at the conference venue, so you can meet other fellow translators and get support if you need some.

Interface messages have the priority. You will need to create an account at translatewiki.net in order to work on them, if you don't have one. It is recommended to create the account ASAP, so that it can be confirmed in time.

You can also help translate documentation pages about VisualEditor on mediawiki.org. You can use your Wikipedia account to work there.

You will find instructions, links and other details on the Translathon page.

Thanks for your attention, and happy translating!
Elitre (WMF) 13. julija 2015, 22:56 (CEST)

 1. You can choose between any short-sleeve shirt, or other items for the same value.
 2. This means both new translations, and updates for messages in the "Outdated" tab of the translation interface.

VisualEditor News #4—2015[wobźěłaś]

Elitre (WMF), 15. awgusta 2015, 00:28 (CEST)

Gadgets[wobźěłaś]

Dobry wjacor. Som cora bok MediaWiki:Gadgets-definition pópšawił. Něnto zasej funkcioněruju wše gadgetsy (specialne funkcije). Jolic wóni njefunkcioněruju pśi tebje, pótom wótšaltuj prowizoriski na boku twójich nastajenjow a pótom zasej šaltuj je abo wuprozni składowak twójogo wobglědowaka. Jolic hyšći jo problem z jadnu specialnych funkcijow, pšosym informěruj mnjo wó tom. Póstrowy --Tlustulimu (diskusija) 16. awgusta 2015, 19:10 (CEST)