Veizgiek Bakgoh

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Wikipedia-logo-v2.svg

Veizgiek Bakgoh (SawGun: 维基百科) dwg bouh bakgoh cienz saw daj aen geihsaed Veizgiek (hauq SawYingh: Wiki) daeuj, ndaej yungh haujlai cungj hauqsaw daeuj raiz. De lij dwg bouh baksaw gwnzmuengx, gij bek gyonjcuengq youq gwnz daezhawj bonj baksaw swyouz. Veizgiek Bakgoh youq ngoenz 13 ndwen 1 bi 2001 hwnj mae, ngoenz 15 ndwen 1 bi 2001 cingqheiq laebbaenz, youz Hoihngaenzgoek Moizdaej Veizgiek veizciz.