Lūi-pia̍t

Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē

Chit ê wiki ū ē-kha chia ê lūi-pia̍t.

Lūi-pia̍t  
(Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500). (Tùi thâu-chêng | Tùi āu-piah) Khoàⁿ (chêng 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).