Tū-ī-gì

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Tū-ī-gì
Turkey (orthographic projection).svg
Guók-gì
Flag of Turkey.svg
Guók-hŭi
Coat of Arms of Turkey.svg
Céng-dê cié-dô̤ Gê̤ṳng-huò-guók
Siū-dŭ Ăng-kā-lá
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Tū-ī-gì-ngṳ̄
Miêng-cék 783,562 km²
Ìng-kēu 72,600,000 (2006)
GDP $6123 é (2006)
Ìng-gĭng GDP $8,385 (2006)

Tū-ī-gì (Tū-ī-gì-ngṳ̄: Türkiye; Ĭng-ngṳ̄: Turkey), ciòng-miàng sê "Tū-ī-gì Gê̤ṳng-huò-guók" (Türkiye Cumhuriyeti, Republic of Turkey), sê Siēu Ā-sá̤-ā gì siŏh bĭk guók-gă. Ĭ guók-géng-siáng siông ô 7 bĭk ciō-iéu gì guók-gă: să̤-báe̤k gì Bō̤-gă-lê-ā, să̤-biĕng gì Hĭ-lé-nà̤, dĕ̤ng-báe̤k gì Gáh-lū-gék-ā, Ā-mī-nà̤-ā, Ĭ-lāng, dĕ̤ng-nàng-buô gì Ĭ-lăk gâe̤ng Sṳ̆-lê-ā. Lêng-nguôi, Tū-ī-gì báe̤k-buô ô Ŭ-hāi, să̤-buô ô Ái-gìng-hāi, nàng-buô ô Dê-dṳ̆ng-hāi. Tū-ī-gì găk Ā-ciŭ gâe̤ng Ĕu-ciŭ dŭ ô liāng-tū.

Làng Chĭng-cĭng-sê (Blue Mosque) sê Ó̤-tŏ̤-màng Dá̤-guók có̤i chók-miàng gì gióng-dé̤ṳk mì-sāng.

Hiêng-dâi Tū-ī-gì dê-kṳ̆ găk gū-cā báik-cèng sê Bái-câng-tìng Dá̤-guók (Byzantine Empire) ùng-mìng gì sū-câi. Dṳ̆ng Sié-gī Bái-câng-tìng ké̤ṳk Ó̤-tŏ̤-màng Dá̤-guók (Ottoman Empire) miĕk-uòng, ciā dê-duòng bô kăi-sṳ̄ Ĭ-sṳ̆-làng-huá. Gĭng-dáng-nĭk gì Tū-ī-gì ùng-huá sê Dĕ̤ng-huŏng gâe̤ng Să̤-huŏng ùng-huá gì ṳ̀ng-hăk.

Ék Ciéng giék-sók hâiu, Ó̤-tŏ̤-màng Dá̤-guók gāi-tā̤, Tū-ī-gì iù-sê sìng-lĭk gê̤ṳng-huò-guók céng-hū, bêng-chiā nū-lĭk ciék-sêu Să̤-huŏng siĕng-céng gì ùng-huá gâe̤ng céng-dê cié-dô. 2005 nièng, Tū-ī-gì gă-ĭk Ĕu-mèng (European Union). Gĭng-dáng gì Tū-ī-gì ī-gĭng sê 1 bĭk bī-gáu mìng-ciō, kăi-huóng, céng-buô gì guók-gă.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-dâi[Siŭ-gāi]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]

Gâing-ék[Siŭ-gāi]

asdasdasdasdqwrqrqqtDTAWDTAWTGAGADGAGAGAGAGG

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi]