Andorra

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Andorra d tamurt tamecṭuḥt ay d-yezgan gar Fransa ed Spenyul, deg yedraren n Pyrenees. Tajumma-nnes 467 km2 (yikilumitren imkuẓen). Zedɣen-tt 84.000 n yimezdaɣen (Andorriyen). Tamaneɣt-nnes d Andorra la Vella.