Bī-lé-sì

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Bī-lé-sì.

Bī-lé-sì (Huák-guók-ngṳ̄: Belgique) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Să̤-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi. Bī-lé-sì sê Ĕu-mèng gì sìng-uòng-guók.

Flag of Belgium.svg

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi]

Gū-dâi[Siŭ-gāi]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi]

Ùng-huá[Siŭ-gāi]