Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂-chû

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂-chû.
New South Wales coa.png
Flag of New South Wales.svg

Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂-chû (Yîn-ngî: New South Wales) he Àu-thai-li-â ngìn-khiéu chui-tô ke yit-chû; vi-yî Àu-chû ke tûng-nàm-phu, Vì-tô-li-â-chû yî pet, Khûn-sṳ-làn-chû yî nàm, sú-fú chhai Sit-nì. Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂ kîm-ha va̍k-fûn vi 152-ke thi-fông chṳn-fú khî-vet. Sîn Nàm Vî-nì-sṳ̂ chhóng-kien yî 1788-ngièn, he Yîn-koet chhai Àu-chû ke thi-yit ke chhṳ̍t-mìn-thi, tông-sṳ̀ pâu-koat chhù-liáu sî hói-ngan yî-ngoi ke cháng-ke Àu-chû thai-liu̍k.

Miàng-sṳ ke yi-sṳ[編寫]

Li̍t-sṳ́[編寫]

Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂-chû liâng-thi pien-chhiên-thù (1788-ngièn chṳ 1989-ngièn)

Chui-chó chhai 1606-ngièn fat-hien Àu-chû thai-liu̍k ke Êu-chû-ngìn he Hò-làn-ngìn Willem Janszoon. Sṳ̍p-chhit sṳ-ki, Hò-làn tak-phu chhet-liòng Àu-chû ke sî hói-ngan lâu pet hói-ngan.

1770-ngièn, Yîn-koet thâm-hiám-kâ Thomas Cook chui-chó chhet-fùi Àu-chû tûng hói-ngan, pin chiông liá-chak thi miang-miàng vi “Sîn Nàm Vî-ngì-sṳ̂”.

Thúng-kie[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hì-hèu[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Lî-hàng kín-tiám[編寫]

Hunter panorama-1b-web-l.jpg

Yû-hau Sàng-sṳ[編寫]

Chhâm-kháu vùn-hien[編寫]


Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]