Fondo Monetario Internacional

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
(Redirixido desde "FMI")
Este é un dos 1000 artigos que toda Wikipedia debería ter.
Sede do FMI, Washington

O Fondo Monetario Internacional ( en inglés International Monetary Fund, que acostuma abreviarse como FMI en galego e como IMF en inglés) é, xunto co Banco Mundial, unha das organizacións internacionais denominadas de Bretton Woods, así ditas pola sede da Conferencia que sancionou a súa creación. O Acordo Constitutivo adquiríu eficacia en 1945 e ambas organizacións naceron en maio de 1946. Actualmente os Estados membros son 184. O FMI configúrase como unha institución especializada das Nacións Unidas. A súa sede radica en Washington (Estados Unidos de América).

A condicións esixidas polo FMI para a concesión de empréstimos suscitaron unha serie de críticas nos últimos anos. O Fondo Monetario Internacional é, de feito, un dos pilares da globalización económica e dos promotores do denominado Consenso de Washington.

Fins estatutarios do FMI[editar | editar a fonte]

No artigo 1º do Acordo Constitutivo están definidos os obxectivos do FMI:

  • Promover a cooperación monetaria internacional,
  • Facilitar a expansión do comercio internacional,
  • Promover a estabilidade e a orde dos rendementos dos cambios, evitando devaliacións competitivas,
  • Dar confianza aos Estados membros facendo disponíbeis, con adecuadas garantías, os recursos do Fondo para afrontar dificultades da balanza dos pagamentos,
  • En relación co fin anterior, abreviar a duración e reducir a medida dos equilibrios das balanzas dos pagamentos dos Estados membros.

Estrutura organizativa do FMI[editar | editar a fonte]

Os órganos principais do FMI son o Consello de Gobernadores (Board of Governors) de composición plenaria; o Consello Executivo ), composto de 24 Directores Executivos (Executive Directors) e o Director Operativo (Managing Director).
O Consello de Gobernadores reúnese, por norma, una vez al año e as súas funcións son en boa medida delegadas ao Consello Executivo, que é permanente.

Dos membros do Consello Executivo 5 son permanentes e pertencen aos 5 Estados que contribúen coa maior cota ao Fondo (Estados Unidos, Xapón, Alemaña, Francia e o Reino Unido), entanto os outros son elixidos polo Consello dos Gobernadores a partir dun sistema de reagrupamentos de países (non necesariamente sobre base rexional).

O Director Operativo é elixido polo Consello Executivo e presídeo.

O FMI dispón dun capital posto a disposición dos seus membros e o voto dentro dos seus órganos é ponderado, en razón da cota devengada ao Fondo. Isto fai que, para tomar as decisións máis importantes, son precisas maiorías moi altas (os 2/3 ou os 3/4 dos votos); os Estados Unidos de América e o grupo dos principais países da Unión Europea posúen de feito o poder de veto.

Diferencias entre o FMI e o Banco Mundial[editar | editar a fonte]

Hai certa confusión entre o FMI e o Banco Mundial. O FMI está encargado dos balances comerciais dos Estados membros con auditoría independente, ademais das funcións sinaladas arriba. O Banco Mundial, fai empréstimos a longo prazo, con propósitos xerais; como banco de investimento é un intermediario entre os soilicitadores (gobernos ou países) e os prestatarios (corporacións ou individuos). O FMI só realiza empréstimos cando os seus países membros necesitan estabilizar as súas economías ou as taxas de cambio con certa rapidez, e estes empréstimos han ser pagados nun prazo de 5 anos.

Directores administrativos[editar | editar a fonte]

Non é unha regra oficial, mais os directores administrativos do FMI acostuman ser europeos, e o presidente do Banco Mundial, norteamericano.

Véxase tamén[editar | editar a fonte]

Outros artigos[editar | editar a fonte]