創建Balearic Islands

Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

GĪNG-GÓ̤: Nṳ̄ muôi láuk-diē. Nṳ̄ gì IP dê-cī â̤ ké̤ṳk gé diŏh ciā hiĕk-miêng siŭ-gāi lĭk-sṳ̄ diē-sié.

■Bō̤-còng cĭ sèng, chiāng káuk-nêng â-dā̤ dâi-gié■
  1. Áik Bō̤-còng ciā hiĕk, cêu biēu-sê nṳ̄ â̤ kīng gŏng-gé̤ṳ «Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0» gâe̤ng «GFDL» gì dèu-kuāng sék-huóng nṳ̄ gì góng-hióng, mâ̤-sāi tó̤i-huói.
  2. Cuŏk-dó̤i ng-tĕ̤ng tău-buàng sêu bēng-guòng bō̤-hô gì cáuk-pīng (bău-guák ùng-cê gâe̤ng dù-piéng). Chăng-kō̤ gì-tă ùng-hióng chiāng dò̤ <ref> biĕu-chiĕng siā chĭng-chū chăng-kō̤ cṳ̆-liâu lài-nguòng. Chĭng-huâng bēng-guòng gì dèu-mĕ̤k â̤ ké̤ṳk chēng lâi.
  3. Mò̤-guāng sê có̤ sié-nó̤h siŭ-gāi, chiāng găk Cūng-giék gì gáh-giāng diē-sié siā siông siŭ-gāi diéh-iéu.
Chṳ̄-siĕu | Siŭ-gāi bŏng-cô(găk sĭng chŏng-tā̤ tāu kŭi)