Fuk

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Fuk

Fuk (氟) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì F, ngièn-tsṳ́ su-muk he 9, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-kiú vi.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A 0
1 1
H
Khîn
2
He
Hoi
II A III A IV A V A VI A VII A
2 3
Li
4
Be
Phì
5
B
Phìn
6
C
Thàn
7
N
Tham
8
O
Yòng
9
F
Fuk
10
Ne
Nái
3 11
Na
Na̍p
12
Mg
13
Al
14
Si
Si̍t‎
15
P
Lìn
16
S
Liù
17
Cl
Liu̍k‎
18
Ar
Â
III B IV B V B VI B VII B VIII I B II B
4 19
K
Kap
20
Ca
Koi
21
Sc
khong
22
Ti
Thai
23
V
Fàm
24
Cr
Kok
25
Mn
Màng‎
26
Fe
Thiet
27
Co
28
Ni
Ngiap
29
Cu
Thùng
30
Zn
Sîn
31
Ga
32
Ge
Châ
33
As
Sṳ̂n
34
Se
35
Br
Tshiù
36
Kr
Khiet
5 37
Rb
38
Sr
Sṳ̂
39
Y
Yet
40
Zr
Ko
41
Nb
42
Mo
Muk
43
Tc
Thap
44
Ru
liáu
45
Rh
46
Pd
47
Ag
Ngiùn
48
Cd
Kak
49
In
Yîn
50
Sn
Siak
51
Sb
thi
52
Te
Ti
53
I
Tièn
54
Xe
siên
6 55
Cs
Set
56
Ba
Pi
57-
71
鑭系
72
Hf
Kap
73
Ta
Than
74
W
75
Re
Lòi
76
Os
ngò
77
Ir
78
Pt
Pha̍k
79
Au
Kîm
80
Hg
Kúng
81
Tl
Thò
82
Pb
Yèn
83
Bi
Pit
84
Po
Pho
85
At
Ngo
86
Rn
Tûng
7 87
Fr
Fap
88
Ra
Luì
89-
103
錒系
104
Rf
105
Db
Hàn
106
Sg
107
Bh
108
Hs
Het
109
Mt
Ma̍k
110
Ds
Tha̍t
111
Rg
Lùn
112
Cn
113
Uut
 
114
Uuq
 
115
Uup
 
116
Uuh
 
117
Uus
 
118
Uuo
 
Làn-hì Ngièn-su 57
La
Làn*
58
Ce
Sṳ
59
Pr
Phú
60
Nd
Ńg
61
Pm
Ki
62
Sm
Sân
63
Eu
64
Gd
Nga̍t
65
Tb
Thi̍t
66
Dy
Tit
67
Ho
68
Er
Ngí
69
Tm
Tiû
70
Yb
Yi
71
Lu
Liu
â-hì Ngièn-su 89
Ac
â**
90
Th
Thú
91
Pa
Phù
92
U
Yu
93
Np
Nai
94
Pu
Pu
95
Am
96
Cm
Khiu̍k
97
Bk
Pet
98
Cf
Khà
99
Es
Oi
100
Fm
Fi
101
Md
Mùn
102
No
Na
103
Lr
Kán Kîm-su̍k Kán-thú Kîm-su̍k Làn-hì Ngièn-su â-hì Ngièn-su Ko-thu Kîm-su̍k
Tsú-tshu̍k Kîm-su̍k Lui Kîm-su̍k Fî Kîm-su̍k Lû-su Thò-sin Hì-thí