Thomas Eddison

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Chhâm-siòng Hak-kâ-fa Hon-sṳ pán-pún. / 參詳客家語漢字版本
Thomas Eddison

Thomas Alva Eddison (1847-ngièn 2-ngie̍t 11-ngit-1931-ngièn 10-ngie̍t 18-ngit), Mî-koet fat-mìn-kâ, sông-ngìn, yúng-yû chung-tô chhung-yeu ke fat-mìn chôn-li, he sṳ-kie sông thi-yit ke li-yung thai-liong sên-sán ngièn-chet lâu khì kûng-ngia̍p ngiên-kiu sṳ̍t-ngiam-sṳt lòi chin-hàng fat-mìn chhóng-chho ke ngìn. Kì kói-liòng tô-chúng tûng-sî, pâu-koat tui sṳ-kie khi̍t-thai yáng-hióng ke liù-sâng-kî、thien-yáng ngiap-yáng-kî lâu tên-pau tén-tén. Chhai Mî-koet, Eddison miàng-hâ yúng-yû yit-chhiên kiú-sṳ̍p-sâm hong chôn-li, yì-yèn kì chhai Mî-koet, Yîn-koet, Fap-koet lâu Tet-koet tén thi ke chôn-li su-liòng lùi-kie chhêu-ko yit-chhiên ńg-pak hong.

Chó-ngièn sên-fa̍t[編寫]

Chhóng-ngia̍p[編寫]

Fûn-yîn[編寫]

Menlo Park Sṳ̍t-ngiam-sṳt[編寫]

Fî-fòng ke ngièn-thoi[編寫]

Chú-yeu fat-mìn[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]