خالد یوسفی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در ارومیه با اشاره به تعداد اعضای کتابخانه های بوکان، اظهار داشت: کتابخانه های عمومی بوکان دارای 3 هزار و 700 نفر عضو است. - وی به تعداد کتابخانه های این شهرستان اشاره کرد و گفت: این شهرستان دارای سه باب کتابخانه نهادی و مشارکتی است. - یوسفی فعال ترین کتابخانه این شهرستان را کتابخانه مرکزی عنوان کرد و در خصوص تعداد اعضای این کتابخانه، گفت: این کتابخانه دارای 295 جلد کتاب است ...