Операције црногорске војске 1914.

Операције Војске Краљевине Црне Горе у ратној 1914.год. и њена несебична помоћ Краљевини Србији.

Кратак преглед историског развоја црногорске војске

У вишeвековној борби за слободу Црна Гора је - све до завршетка рата 1876-78 године - била такорећи ратни логор, у коме је живот њеног становништва био прожет претежно војничким духом.

више

Основна карактеристика аустро-угарске војске

Уопште узев, аустроугарска војска је у погледу организације, формације, војно-стручне спреме, командовања, наоружања и остале спреме била неупоредиво савременија и надмоћнија од црногорске војске.

више

Аустроугарски ратни план за операције на Балкану

Основна идеја аустроугарског ратног плана била је да се енергичном офанзивом уништи првенствено српска војска, а потом црногорска.

више

Војно-политичка ситуација Црне Горе уочи Првог светског рата

Народ у Србији и Црној Гори био је потпуно свестан да Аустро-Угарска жели да пороби њихове земље, зато је у тим критичним данима био једнодушан и одлучан да се до последњег бори за одбрану слободе и независности.

више

Црногорски ратни план

Заједнички операциски план црногорске и српске војске на дан објаве рата није постојао, а остварен је тек после почетних операција, пошто пре рата није постојао писмени уговор о савезу између Србије и Црне Горе.

више

Прелаз црногорске војске на аустроугарску тегиторију

Од завршеног стратегиског развоја до почетка офанзиве аустроугарске Балканске војске (15-VIII) против Србије и Црне Горе није било измена у распореду и груписању црногорске војске.

више

Офанзива 16 аустроугарског корпуса у Санџаку

VI аустроутарска армија добила је задатак да 13 августа пређе средњу Дрину, и то: 16 корпус код Фоче и Међеђе и дејствује правцем ка Пљевљима и Увцу, а 15 корпус код Вишеграда и Бајине Баште.

више

Противофанзива црногорске војске (од 25 августа до 15 септембра)

Одмах по свом формирању Санџачка војска је добила задатак да аустроугарске јединице из Санџака одбаци преко границе.

више

Офанзива црногорске војске (од 15 септембра до 25 октобра)

У духу заједничког операциског плана српске и црногорске војске, црногорска Врховна команда је предузела потребне мере за прегруписавање снага ради наступања у југоисточну Босну.

више

Операције црногорске војске после повлачења из Босне (од 25 октобра до краја 1914 год.)

Главна снага црногорске војске(Санџачка војска и Дрински одред) имала је задатак да садејствује Ужичкој војсци у заштити правца који од Вишеграда изводи у Санџак и да противнику спречи продирање у ову област.

више

Закључак о операцијама црногорске војске 1914 године

Победама српске војске и црногорска војска је дала знатан допринос. Црна Гора је прва од свих Савезника, иако неприпремљена за вођење савременог рата, одлучно стала на страну Србије.

више