ವಿಶ್ವಾಸಮತ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ವಿಶ್ವಾಸಮತವು ಸಂಸದೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಆಳಲು ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕೋರುವ ಒಂದು ಮಂಡನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ತರುವ ಅಥವ ತರಬಹುದಾಗುವಂತಿರುವ ಅವಿಶ್ವಾಸಮತದ ವಿರುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.