KRUCZEK Andrzej

Od 2003 r. prezes OSP w Cieniawie.

Urodzony w 1960 r. Pochodzi z Cieniawy, jego ojciec Jan był sekretarzem OSP. Absolwent nowosądeckiej samochodówki, pracował w Sądeckich Zakładach Naprawy Autobusów jako mechanik, a później w kontroli jakości. Potem zajął się budową własnego domu, prowadzeniem 4-hektarowego gospodarstwa rolnego oraz pracami dorywczymi. Ponadto był konserwatorem w cieniawskiej spółce wodociągowej. Zainteresowania – sport, kiedyś grał w piłkę nożną i ręczną w LZS Cieniawa.

(IrP)