ROZUM Jakub

Ksiądz, w latach 2009-14 proboszcz w Bukowcu.

Urodzony w 1965 r. Pochodzi z Laskowej. Ukończył LO im. Wł. Orkana w Limanowej oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. od ówczesnego ordynariusza tarnowskiego ks. biskupa Józefa Życińskiego. Pierwsza parafia – Piwniczna-Zdrój (lata 1991-94), następne to Męcina (1994-97), Mystków (1997-2001), Olszyny k/Jasła (2001-2005) i Nowa Jastrząbka k/Tarnowa (2005-2009). Ks. Rozum jako wikary w Mystkowie podlegał proboszczowi ks. Józefowi Głowie. To była wtedy parafia – z Głową i Rozumem! Ale od pewnego czasu tarnowscy kurialiści już nie obsadzają parafii tak figlarnie…

Pasja – podróże: odwiedził m.in. europejskie sanktuaria maryjne, jako kibic sportowy wybrał się na Igrzyska Olimpijskie w Atenach 2004.

(IrP)