W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym rozpoczęła się budowa hali sportowej zapleczem sanitarno - szatniowym oraz salami dydaktycznymi. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny obiekt sportowy, który będzie usytuowany pomiędzy istniejącymi budynkami szkoły i internatu, stanowiąc jednocześnie ich uzupełnienie i funkcjonalne połączenie. Ryczałtowa cena robót wynosi 3.639.570,00 zł brutto.

Link:  http://powiatszczycienski.pl/333,Podpisanie-umowy-na-budowe-hali-sportowej-w-OSW-w-Szczytnie.html