Konkursen i TrustBuddy

Här hittar du allmän och officiell information om konkursen för TrustBuddy AB. 

For information about the bankruptcy in TrustBuddy in English, please scroll down.

 

Prospekt om IT-plattformen

Om du är intresserad av att ge ett anbud på IT-plattformen kan du ta del av prospektet här.

 

Information om konkursen

TrustBuddys långivare kan få uppdaterad information här.

Du kan få svar på vanliga frågor om konkursen i TrustBuddy här.

För att lyssna på presentationen från 19 oktober med styrelseordförande och CEO i TrustBuddy samt konkursförlvataren, klicka här. (Anmäl med adressen speaker1@trustbuddy.com)

Du kan läsa ett brev från konkursförvaltaren här.

Du kan läsa mer om vad som händer i en konkurs här.

Du kan anmäla anspråk (ange belopp, namn och adress) samt ställa frågor om konkursen till trustbuddy@lindahl.se alternativt adressen: TrustBuddy AB i konkurs, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm.

Frågor kommer att besvaras efter bästa förmåga och i enlighet med det uppdrag som gäller för konkursförvaltningen, antingen via mail eller genom utförligare information på den här sidan.

 

Media

Telefonnummer till Lindahls presstjänst: 08-527 70 777

 

Information in English:

Prospectus on software platform

If you are interested in making a bid for the software platform, please read the prospectus here.

 

Information

Updated information to TrustBuddy's lenders is available here.

You can read answers to frequently asked questions about the bankruptcy here

To listen to the public announcement from October 19, with the Chairman of the Board and CEO of TrustBuddy, as well as the trustee of the bankruptcy, click here. (Join by using the address speaker1@trustbuddy.com)

You can read a letter from the trustee of the TrustBuddy bankruptcy here.

You can read a brief description about the proceedings in a bankruptcy here.

You can submit claims (state amount, name and address), as well as ask questions about the bankruptcy to trustbuddy@lindahl.se, or to this address: TrustBuddy AB i konkurs, c/o Advokatfirman Lindahl KB, PO Box 1065, SE-101 39 Stockholm, Sweden.

We will answer all questions to the best of our abilities, and in accordance with the rules governing the bankruptcy administration, either by email or by more detailed information on this page.

 

Media

For media inquiries regarding the bankruptcy, please call Lindahl's media hotline: +46 8 527 70 777