Anketa k zavedení parkovacích zón pro rezidenty

Jednou z variant, jak zlepšit možnosti zaparkování aut rezidentů (tj. občanů bydlících v určité lokalitě) především v odpoledních a večerních hodinách, je zavedení takzvaných rezidentních parkovacích zón.  

Tento návrh vychází z dokumentu Strategie parkování ve městě Brně, který pro statutární město Brno zpracovává společnost Brněnské komunikace, a.s. Protože se jedná o velmi citlivou problematiku  a protože zkušenosti z provozu v jiných podobně velkých městech nejsou zcela jednoznačné, zajímá vedení radnice názor občanů na případné zavedení těchto zón na území městské části Brno-střed. Výsledky ankety budou sloužit jako jeden z podkladů pro rozhodování o dalším postupu.

Konečné výsledky ankety

(anketa byla ukončena 30.9.2013)

Jste pro zavedení parkovacích zón pro rezidenty (bydlící) ve městě Brně?
Ano 844
Ne 2182

 

 

 

Myslíte si, že zřízení parkovacích zón pro rezidenty (bydlící) přispěje ke zlepšení parkování v centru Brna?
Ano 775
Ne 2251

 

 

 

Jste ochotni za vystavení rezidentní parkovací karty platit poplatek, byť v symbolické výši?
Ano 774
Ne 2252

 

 

 

Jedním z důvodů zavedení parkovacích zón je narůstající počet parkujících vozidel, jejichž majitelé nejsou obyvatelé dané lokality. Registrujete ve svém okolí nárůst tohoto jevu?
Ano 1040
Ne 2006
 
 
Dodavatel portálového řešení QCM, s.r.o.