Bölümler

- Enformatik Bölümü
- Güzel Sanatlar Bölümü
- Yabancı Diller Bölümü
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: +90 (212) 440 00 00
E-Mail: iubilgi@istanbul.edu.tr