Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej dostępne i powszechne. Pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, energia wiatrowa czy kolektory słoneczne pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji, jak również stworzenie systemu zabezpieczonego przed okresowymi brakami energii.

 Nasz Oferta

Pompy ciepła zapewniają wysoką temperaturę wody oraz stabilną moc grzewczą nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych, dzięki nowej technologii wytrysku mokrych par czynnika. Pompa ciepła zapewnia wysoką temperaturę wody grzewczej i ciepło w pomieszczeniach, dzięki czemu są to urządzenia odpowiednie do stosowanie w regionach występowania niskich temperatur.

Panele fotowoltaiczne przeznaczone są do zaopatrywania w energię elektryczną wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych, od małych konstrukcji, aż po ogromne elektrownie słoneczne, czyli tzw. farmy fotowoltaiczne.

Rekuperacja umożliwia ograniczenie strat ciepła spowodowanych wentylacją budynku. Rekuperator umożliwia zmniejszenie o 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Niektóre modele rekuperatorów umożliwiają odzyskanie części pary wodnej zawartej w wydmuchiwanym powietrzu i przekazanie jej do nadmuchiwanego powietrza, co zmniejsza energię zużywaną na nawilżanie powietrza w budynku (częściowo sytuacja taka ma miejsce w rekuperatorach obrotowych).

Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

  • podgrzewania wody użytkowej,
  • podgrzewanie wody basenowej,
  • wspomagania centralnego ogrzewania,
  • chłodzenia budynków,
  • ciepła technologicznego.