Szeroki zakres oferowanych usług daje możliwości kompleksowej obsługi oraz sprawnej realizacji inwestycji o czym mogą świadczyć zrealizowane w ostatnich latach przez ENERGO-TERM Budownictwo inwestycje…

Centrum Handlowe Bonarka

Budynek handlowo-usługowy wyposażony w instalacje mechaniczną, ciepło technologiczne i wszystkie instalacje z wyjątkiem wentylacji i tryskaczy, wykonane przez firmę ENERGO-TERM Budownictwo.

Centrum Biurowe Brama Bronowicka

Budynek biurowy wyposażony w kotłownię gazową z kotłami kondensacyjnymi Vitocrossal firmy Viessmann, której zadaniem jest dostarczanie ciepła na potrzeby: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego
dla wentylacji.

Hotel Kraków

Obiekt hotelowy o standardzie „*****”, gdzie wykonane zostały instalacje: grzewcza, klimatyzacyjno-wentylacyjna z klimakonwektorami i centralami wentylacyjnymi, wodno-kanalizacyjna, a także wymiennikowania współpracująca z miejską siecią ciepłowniczą, system automatyki dla wymienników i agregatu wody lodowej ze zdalnym monitoringiem przez sieć internetową.

Osiedle mieszkaniowe PASTERNIK

Kompleks budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które zaopatrywane są w centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową przez dwie kotłownie zasilane olejem opałowym i wyposażone w dwa kotły Vitoplex firmy Viessmann o znamionowej mocy cieplnej 200kW każdy. ENERGO-TERM Budownictwo był wykonawcą kotłowni i części instalacji wod-kan, C.O., C.W.U.