ankara sanayi odasi
ankara sanayi odasi
ankara sanayi odasi
ankara sanayi odasi 
Ankara'da Tarım

Tarım, Ankara ekonomisi içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 927 yerleşim biriminde 85 bin 069 hane halkından 68 bın 512'si tarımla ve/veya hayvancılıkla uğraşmaktadır. Sadece hayvancılıkla uğraşan hane halkı sayısı da 3 bin 026'dır.

Yerleşim yerlerinde arazinin kullanılış biçimine bakıldığında; toplam yerleşim yeri alanı olan 22.224.630 dekar arazinin 6.554.775 dekarı tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 5 milyon 934 bin 299 dekar arazi sulanabilmektedir.

Tarla arazisi olarak kullanılan 5 milyon 990 bin 967 dekar arazinin 3 milyon 487 dekarında buğday, 1 milyon 368 bin 690 dekarında Arpa tarımı yapılmakta kalan 1 milyon 023 bin 790 dekar arazide ise diğer ürünler yetiştirilmektedir.

Toplam 373 bin 834 dekar sebze arazisinin büyük bölümünde Domates, Kavun, Karpuz, Fasülye, Hıyar gibi sebzeler yetiştirilmektedir.

Ankara tarımında önemli bir yer tutan hayvancılığın son yıllarda gerilediği görülmektedir. 310 bin 890 büyükbaş hayvanın 303 binin sığır, kalanını manda oluşturmaktadır. 1 milyon 658 bin 886 küçükbaş hayvandan 1 milyon 276 binini koyun oluştururken, 345 bin 117 ile tiftik keçisi ikinci sırayı almaktadır.