login   |      kontaktas   |   site map   |
  |      |       |

Nakvynė


1. Nakvynė Lietuvių Kultūros Namuose
11 Kovo (11 Marca) g. 17, 16-515 Punskas, tel. + 48 87 5161 032


2. Mokyklos bandrabutis (42 vietos)
ul. 11 Kovo (Marca) g. 18, 16-515 Punskas, tel. + 48 87 5161 080


3. Restoranas " Sodas", Punskas
Mickevičiaus g. 17, 16-515 Puņsk, tel. +48 87 1315, www.sodas.suwalszczyzna.com.pl/sodas/


4. Rekolekcinis Namas Smalenuosia
Smalenai 16, 16-515 Punskas, tel./fax +48 87 5161 611
e-mail:jchalko@dziecezja.elk.pl


5. Mejero Dvaras – Poilsio Centras Balstogės Politechnika
Hoŗny Mejera 3a, 16-500 Seinai
tel:0-87 517-22-08, mob.:0-605-958-559, rezerwacija:0-85 746-97-72


6. Viešbutis "Skarpa" Seinuosia
Piŗsudskiego g. 13, 16-500 Seinai
tel. 0-87 516-20-65, fax. 0-87 516-21-87, mob. 0-692-790-082,
www.skarpa.sejny.info.pl


7. Lietuvių Namai
adresas:22 Liepos g.(22 Lipca) 9, 16-500 Seinai
tel./fax:0-87516-29-08,
e-mail: www.ltnamai.sejny.pl


AGROTURISTINIAI ŪKIAI


1. Juozas Pečiulis, Kampuočiai, 16 - 515 Punskas, tel. (087) 516 14 54, WWW
2. Šuščiavičiai Irena ir Albinas, Ožkiniai 41, 16-515 Punskas, tel. (087) 516 17 12, WWW
3. Krakauskai Anielė ir Valdas, agroturistinė būstinė “Šilas” prie Saivu ežero, Punskas, Kalno g. (Gķrna) 2, tel. (087) 5161483, WWW
4."Pas Vili", Vilhelmina ir Valentas Žukauskai, Lauko g. (Polna) 16, 16-515 Punskas tel. (087) 5161255 WWW

5. Makauskaitė Jolanta, Sankurai 8, 16-515 Punskas tel. (087) 517 10 64 WWW

6. Krakauskas Petras, Trakiškės, 16-515 Punskas tel. (087) 516 13 15, mob. 0695 747 316 WWW
7. Danutė ir Algis Šlaužiai , Ožkiniai 40 , 16-515 Punskas, tel. +48 87 5161 136 WWW
8. Edvinas Krajauskas, Mokyklos g. 55, 16 - 515 Punskas, tel. +48 (087) 51 61 372 WWW

9. Kaimo turizmo sodyba „Po šilalio” Andrulewicz Halina, Boksze Osada 11, tel. 667470622

10. Honorata Sadowska, Straŋacka g. 1, 16 - 515 Punskas, tel. 665 197 954

11. Kaimo turizmo sodyba „Czaplisowo”, Šlynakiemis 36, 16-515 Punskas, tel. (87) 516-13-63, 795-567-049, 661-050-545, e-mail: czaplisowo@gmail.com, WWW

12. Apartamentas prie Saivų ežero - Renata ir Tomas Koļciuch, Saivei, tel. +48 604 399 118, 606 779 068, e -mail: tomasz.kosciuch@up-i.pl, WWW

13. „Butas sename malūne” Birutė Virakas, Sudawska g. 4, 16-515 Punskas, www.desra.republika.pl, tel. 87 5161 077, 607 814 091, e - mail:virakieneb@gmail.com lub e-mail: desra@op.pl,

14. Žvejybos ūkis FALKO, Andrzej ir Graŋyna Falkowscy, Boksze Osada 10 A, 16-515 Punskas, tel.605 888 455, 601 888 148, 605 888 409, email: falko@falko-ryby.eu, www.falko-ryby.eu, WWW

drukuj PDF