Restrukturyzacja firmy

Właściciele firm często zastanawiają się co znaczy restrukturyzacja i kiedy ją przeprowadzić. Celem restrukturyzacji jest zwiększenie efektywności prowadzonego biznesu we wszystkich jego obszarach.

Często na procesie restrukturyzacji skupiamy się tylko na finansach i  z pkt widzenia finansów. Ale to za mało. Restrukturyzacja firmy, aby była skuteczna musi objąć szerszą gamę obszarów.

Możemy więc wyróżnić restrukturyzację majątkową, zatrudnienia, produkcji, handlu, strategii, finansów, logistyki  i wiele innych.

Celem programu naprawczego  jest zwiększenie rentowności i płynności finansowej firmy, a tym samym zwiększenie  konkurencyjności  na tle innych podmiotów w branży. 

Kiedy restrukturyzować?

Wielu przedsiębiorców prowadzi restrukturyzacje ciągłą udoskonalając swoje procesy gospodarcze na bieżąco. Do tego mają wdrożone narzędzia  controllingowe, oparte o szereg wykluczających się wskaźników ekonomiczno-finansowych mówiących o efektywności pracy pracowników, produktywności, materiałochłonności, produktywności i wielu innych relacjach kosztowo-przychodowych.

Dla niektórych przedsiębiorców wyznacznikiem rozpoczęcia restrukturyzacji i wdrożenia programu naprawczego może być : Model wskaźnika Z opracowany przez Edwarda Altmana w 1968 r, który jest modelem statystycznym mającym służyć do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstwa. Łączy on tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metoda statyczna zwana wielowymiarową analiza dyskryminacji ( MDA, skrót od Multiple Discriminant Analysis).

Stwierdzono, że posługiwanie się wskaźnikiem Z prowadzi w 90% trafnych prognoz upadku przedsiębiorstwa w przypadku z jednorocznym wyprzedzeniem i do około 80% trafnych prognoz w przypadku dwuletniego wyprzedzenia.

Altman ustalił następujące wytyczne do klasyfikacji przedsiębiorstw:

Wartość wskaźnika Z                     Szanse upadku

1,8 lub mniej                                     bardzo wysokie

1,81 – 2,99                                         nieokreślone

3,0 i więcej                                        niewielkie

Oblicz Wskaźnik Z dla twojej Firmy.

Jak restrukturyzować ?

 

  1. Należy określić wszystkie obszary, w których funkcjonuje nasza firma. Najlepsze do tego celu jest przeprowadzenie audytu, który pozwoli na firmę popatrzeć  z góry i bardzo ogólnie określić jej słabe i mocne strony, określając jej ryzyka i wąskie gardła funkcjonowania .
  2. Należy określić środki i narzędzia jakie musimy zastosować.  Do każdego z obszarów należy dołączyć harmonogram działań naprawczych jak  i budżet niezbędny na jego wykonanie.
  3. Należy  stworzyć  listę celów i sposobu mierzenia osiąganych efektów – narzędzia controllingowe, które na bieżąco (po przeprowadzeniu restrukturyzacji) będą informować o zwiększeniu efektywności prowadzonego biznesu w obszarach : majątku, zatrudnienia, produkcji, handlu,  finansów, i logistyki  .

Skuteczność restrukturyzacji może zależeć od osób ją przeprowadzających. Dobrym rozwiązaniem jest, aby została ona przeprowadzona przez osobę z zewnątrz (nie związaną z firmą a posiadającą doświadczenie), gdyż niekorzystne i niepopularne decyzje wobec pracowników łatwiej są przyjmowanie przez nich samych a negatywne emocje  odejdą wraz z osobą dokonującą restrukturyzację.