PBP CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA

szpital_min

mgr inż. Edward Suchan – Prezes Zarządu PBP CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA

mgr inż. Andrzej Juszczyk – Członek Zarządu PBP CHEMOBUDOWA-KRAKÓW SA

…przeprowadziła na nasze zlecenie analizę zatrudnienia…. Wynikiem pracy specjalisty jest opracowanie, w którym zaproponowana została optymalizacja zatrudnienia, i zmiany organizacyjne mające na celu poprawę efektywności pracy….. oraz zmniejszenie kosztów stałych…. Firmę Systemy Controlingowe możemy polecić jako wykonawcę podobnych opracowań w przyszłości.

SKALSKI Sp. z o.o. S.K.A

wimed_minPan Paweł Klucznik – właściciel firmy: Systemy Controllingowe …. wykonał na nasze zlecenie narzędzie do planowania i rozliczania robót budowlanych. Narzędzie na bazie arkusza kalkulacyjnego excel z elementami VBA zostało wykonane z należytą starannością i pozwala naszej spółce analizować rentowność poszczególnych budów i inwestycji. Fachowa wiedza, skuteczność działania jak i umiejętności pozwalają polecić Pana Pawła Klucznika do wykonania w przyszłości podobnych zleceń i zadań.

ZTK TEOFILÓW SA w Łodzi

Andrzej Pakulski – Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy – p.o. Prezes Zarządu

Mirosław Smolarek – Prokurent – Główny Księgowy

„Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów SA w ramach zawartej umowy … korzystały z … usług controlingu….. W rezultacie szerokich działań …. powstał w Spółce Plan Restrukturyzacji na 2010 rok i 2011 rok, wprowadzono wskaźniki efektywności procesu produkcyjnego na jego poszczególnych etapach…. .teo800Dokonano istotnych zmian w organizacji pracy i optymalizacji zatrudnienia. …. Na podkreślenie zasługuje fachowość i biegłość Pana Klucznika w docieraniu do istotnych informacji źródłowych i przetwarzanie ich na konkretne wnioski stanowiące podstawę do działań Zarządu.
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi oferowane przez Pana Pawła Klucznika wszystkim firmą, które chciałyby w szybkim czasie dokonać oceny prowadzonej działalności gospodarczej i poprawić jej efektywność.”

KONTAP SA

Robert Bogaczyk – V-ce Prezes Zarządu KONTAP SA w Pustyny Krościenko Wyżne

szpital_min……miałem okazję współpracować z firmą …… w ciągu …. kilku miesięcy przeprowadziliśmy wspólnie …… wyszczególnione poniżej działania: ….. zmodyfikowano strukturę organizacyjną, zostały określone miejsca powstawania kosztów i centra zysków, opracowano system rozliczeń kosztów i przychodów – kalkulatory rozliczające, przeprowadzono analizę marż pokrycia, opracowano analizy handlowe, ….opracował…. automaty usprawniające przeliczanie cenników sprzedażowych. Naszą współpracę … oceniam bardzo wysoko….. Gorąco polecam współpracę z firmą Pana Klucznika, którego osobiste doświadczenia, wiedza fachowa oraz trzeźwe spojrzenie „z zewnątrz” umożliwi poprawę procesów działających w firmie.

KZN „BIEŻANÓW” Sp. z o.o

Ryszard Leszczyński – Prezes Zarządu KZN „BIEŻANÓW” Sp. z o.o.

kzn_minW ramach dotychczasowej współpracy firma Systemy Controllingowe Paweł Klucznik z siedzibą w Krośnie zrealizowała następujące zadania w zakresie: ….PRODUKCJI…., … USŁUG…,… ORGANIZACJI CZASU PRACY….,….. LOGISTYKI…,..GOSPODARKI NARZEDZIAMI.
Współpraca z firmą Systemy Controllingowe Paweł Klucznik zaowocowała nowym spojrzeniem na koszty a także szeregiem zmian organizacyjnych w spółce . Pan Paweł Klucznik był inicjatorem wielu zmian w programach informatycznych w działających w spółce.
Współpracę z Panem Pawłem Klucznikiem oceniam bardzo wysoko i mogę polecić jako bardzo dobrze przygotowanego merytorycznie analityka oraz fachowca do zmian organizacyjnych i restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie.

WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o.

Zdzisław Dąbczyński PREZES ZARZADU WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. w Tuchowie

kzn_minW odniesieniu do naszej…..współpracy pragnę podziękować Panu za: profesjonalizm….,rzetelną realizację zleconych zadań….otwartość na sugestie i dodatkowe oczekiwania przy jednoczesnym proponowaniu ciekawych alternatywnych rozwiązań,…godną uznania znajomość narzędzi przeliczeniowych i zagadnień finansowych,….przydatność Pańskich uslug,..

Institute for International Research Sp. z o.o.

podziękowanie za poprowadzenie wykładu na temat :

zawier_minBalanced Scorecard w zakresie zasobów ludzkich

podczas konferencji :

Optymalizacja HR w centrach usług wspólnych

Huta Szkła ZAWIERCIE SA

Roland Janocha – Dyrektor Huty Szkła Technicznego w KHS „KROSNO” SA,
Prezes Zarządu Huty Szkła ZAWIERCIE SA,
Obecnie Vice-prezes Zarządu Dyrektor Generalny Huty Szkła Gospodarczego IRENA SA-

zawier_min„… w KHS „KROSNO” SA … budżet nowatorski … pozwalał na bieżąco kontrolować koszty realizacji zamówień. … W HSG „ZAWIERCIE” SA w ciągu czterech miesięcy wprowadzono i wdrożono system, który sprawdził się funkcjonalnie. … Fachowość podejścia do sparametryzowania kosztów i szybkość działania pozwala rekomendować firmę Systemy Controllingowe Pawel Klucznik jako solidnego partnera na rynku obsługi controllingowej.

ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli

zrug_minAnna Reising – Członek Zarządu Z-ca Dyr. Ds. Ekonomiczno-Finansowych
Adam Gumuła – Członek Zarządu Z-ca Dyr. Ds. Technicznych i Marketingu
ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli

Firma Systemy Controllingowe Paweł Klucznik zaprojektowała i wdrożyła system controllingu w ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli. Efektem naszej współpracy jest dynamiczny budżet oparty o wskaźniki produkcyjno-ekonomiczne i zaprojektowany nowy system kontroli zleceń bezpośrednio produkcyjnych, który stanowić będzie bazę motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników w naszej firmie. Projekt zrealizowany przez firmę Systemy Controllingowe Paweł Klucznik spełnił nasze oczekiwania i możemy rekomendować firmę jako solidnego i kompetentnego partnera.

Nowy Styl Sp. z o.o.

Andrzej Galak – Wiceprezes Zarządu Nowy Styl Sp. z o.o.

ns_min…firma Systemy Controllingowe Paweł Klucznik przeprowadziła w sposób profesjonalny analizę finansową zagranicznych spółek handlowych Nowego Stylu Sp. z o.o. …Umowa została zrealizowana solidnie i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wysoki stadard świadczonych usług pozwala rekomendować Pana Pawła Klucznika jako doświadczonego eksperta w controllingu i doradztwa ekonomiczno-finansowego….

EUROPEJSKIE CENTRUM KONSULTINGU

EUROPEJSKIE CENTRUM KONSULTINGU ODDZIAŁ W ŚWIDNICY USŁUGI KONSULTINGOWE PAWEŁ CYGANEK

zawier_min…Firma Systemy Controllingowe…zrealizowała dla nas zlecenie w zakresie analizy i oceny programu restrukturyzacyjnego w MPK Tarnów Sp. z o.o. … Paweł Klucznik dokonał głębokiej analizy zatrudnienia oraz czasu pracy przed i po restrukturyzacji jak i wskazał dalsze kierunki działań…Współpracę … oceniamy bardzo dobrze , a przygotowanie merytoryczne eksperta bardzo wysoko, co upoważnia nas do rekomendowania Pana Pawła KLucznika jako wysoko wyspecjalizowanego analityka i doradcę ekonomiczno-finansoweg

BOL-THERM Sp. z o.o.

Jan Stanek PRZEZES ZARZĄDU BOL-THERM Sp. z o.o. w Bukownie

szpital_min….Systemy Controllingowe Paweł Klucznik była wykonawcą „Audytu ekonomiczno-organizyjnego Spółki „BOL-THERM”…..w czasie jego wykonywania wykazała się rzetelnością …. z rejestracją stanu wyjściowego Spółki oraz wnioskowaniem działań zmierzających do poprawy efektywności jej funkcjonowania….. Zlecone pracy były wykonane terminowo, Firmę polecamy jako Wykonawcę podobnych opracowań w przyszłości.

MPK W TARNOWIE

MPK W TARNOWIE – Jerzy Wiatr Prezes Zarzadu

szpital_min„…..firma Systemy Controllingowe z Krosna wykonała …. opracowanie pod tytułem „ANALIZA RENTOWNOŚCI TRAS OBSŁUGIWNYCH PRZEZ MPK W TARNOWIE”…. w celu poprawy efektywności systemu komunikacyjnego miasta Tarnowa……. Planujemy ….skorzystać z usług Pana Pawła Klucznika przy opracowaniu nowego modelu komunikacji w naszym mieście.

MASTER CAKE

Pan Andrzej Kamiński – Prezes Zarządu MASTER CAKE Sp. z o.o. z siedzibą w Kotuni

szpital_min….. Pan Paweł Klucznik – właściciel firmy Systemy Controllingowe …….. wykonał na nasze zlecenie analizę ekonomiczno-finansową spółki …………… zaproponował restrukturyzację kosztową……… Zlecenie zostało wykonane szybko, terminowo i zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Wiedza ekonomiczna i finansowa Pana Pawła Klucznika oraz jego umiejętności analityczne pozwalają polecić go jako wybitnego analityka finansowego do przygotowywania modeli biznesowych …….

Agroturystyka GALOPADA

Pan Andrzej Protasiuk – właściciel Agroturystyka GALOPADA z/s Łosice

zawier_min„Firma Systemy-Controllingowe Paweł Klucznik przygotowała restrukturyzacje zaciągniętych kredytów finansujących rozpoczęty proces inwestycyjny oraz opracowała biznes plan dotyczący jej dokończenia. Zaproponowany program naprawczy wraz z biznes planem został przyjęty z zadowoleniem przez bank w toku negocjacji, w której Pan Paweł Klucznik uczestniczył osobiście i został zrealizowany przez nas w praktyce.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji osiągnęliśmy założone cele. Dzięki podjęciu współpracy z Panem Pawłem Klucznikiem uniknęliśmy zlicytowania majątku, stanowiącego zabezpieczenie zaciągniętych kredytów. Współpraca przebiegała wzorcowo. Dlatego też z przyjemnością rekomenduję Pana Pawła Klucznika jako profesjonalnego, skutecznego i godnego partnera do restrukturyzacji zadłużenia kredytowego w instytucjach bankowych.”

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ

Pan Adam Błyskal – Współudziałowiec Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna w Tarnobrzegu

szpital_min„Przedsiębiorstwo Instalacyjno–Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna w Tarnobrzegu korzysta z usług controllingowych Pana Pawła Klucznika od sierpnia 2014 roku.

Współpraca przebiega wzorcowo, a dotyczy w szczególności: Bieżącego doradztwa w zakresie zarządzania firmą, rachunkowości i finansów,w  imieniu Zarządu prowadzenia negocjacji z instytucjami bankowymi, z klientami, ZUS,  Opiniowania aktów prawnych oraz umów handlowych.

Pan Paweł Klucznik opracował i wdrożył: system wynagradzania pracowników,  system raportowania wykonywanych zleceń budowlanych, nowy plan kont i mechanizmy rozliczeń kosztów

Ponadto zaproponował, przygotował i wdrożył programy komputerowe oparte o arkusz kalkulacyjny VBA, który usprawnił pobieranie danych z wdrożonego wcześniej systemu informatycznego do raportów controllingowych działających w czasie rzeczywistym. Analizy te dostarczają nam pełnej i rzetelnej informacji o kosztach realizacji prowadzonych przez nas usług budowlanych i projektowych.

Na podkreślenie zasługuje rozległa wiedza z zakresu ekonomii, finansów oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami Pana Pawła Klucznika oraz trafne wskazywanie kierunków działań.

Współpraca jest dla nas bardzo cenna i zaowocowała wymiernymi korzyściami dla firmy w postaci zwiększenia rentowności prowadzonej działalności gospodarczej w tak trudnych realiach dla branży budowlanej, którą reprezentujemy.”

Siedleckie Centrum Budownictwa SED-BUD S.A.

Pan Michał Chromiński – Vice Prezes Zarządu Siedleckie Centrum Budownictwa SED-BUD S.A. w Siedlcach

zawier_minFirma Systemy Controllingowe Paweł Klucznik wspomaga nasze przedsiębiorstwo bieżącym doradztwem przy przekształcaniu własnościowym i zmianie struktury właścicielskiej. Zakres współpracy obejmuje kompleksowy plan działań.

Firma zapewnia w pełni profesjonalną i użyteczną dla nas obsługę konsultingową. Jest autorem biznesplanu dla nowo powstałego podmiotu gospodarczego wraz z kompletem dokumentów organizacyjno-prawnych.

Indywidualne podejście do rozpatrywanych zagadnień umożliwiło już wypracowanie rozwiązań spełniających nasze oczekiwania.

Zadania przeprowadzane są w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Właściciel wykazuje się doświadczeniem zawodowym oraz zaangażowaniem. Na bieżąco jesteśmy informowani o kolejnych krokach, jakie rzeczy muszą być jeszcze przeprowadzone oraz dlaczego są one istotne.

Z pełnym przekonaniem możemy rekomendować firmę Systemy Controllingowe Paweł Klucznik jako wiarygodnego i skutecznego w działaniu partnera biznesowego. Współpraca przebiega w rzeczowej atmosferze na każdym z etapów działania, zapewniającego wysokie standardy obsługi klienta.