Model wskaźnika Z opracowany przez Edwarda Altmana w 1968 r, który jest modelem statystycznym mającym służyć do przewidywania trudności finansowych lub nawet bankructwa przedsiębiorstwa. Łączy on tradycyjną analizę wskaźników finansowych z metoda statyczna zwana wielowymiarową analiza dyskryminacji ( MDA, skrót od Multiple Discriminant Analysis).
Stwierdzono, że posługiwanie się wskaźnikiem Z prowadzi w 90% trafnych prognoz upadku przedsiębiorstwa w przypadku z jednorocznym wyprzedzeniem i do około 80% trafnych prognoz w przypadku dwuletniego wyprzedzenia.

Założenia :

Majątek obrotowy

Suma bilansowa

Zysk netto:

Zysk z działalności operacyjnej

Kapitał podstawowy ( własny )

Zobowiązania

Przychód netto