Podaj liczbę pracowników bezpośrednio produkcyjnych

Podaj wydajność pracy na 8 godzin - ilość wykonananej produkcji na 8 godzin [np.: w szt.; kg; mkw; itp]

Podaj koszt zużycia materiału bezpośrednio produkcyjnego na jednostkę produktu [na np.: szt.; kg; mkw; itp.

Podaj miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika produkcji

Podaj wartość kooperanta ( usługi obcej ) w przeliczeniu na jednostkę produkcji[na np.: szt.; kg; mkw; itp.

Podaj miesięczną wartość zużycia energii na maszynach i urządzeniach produkcyjnych

Podaj koszt stały przedsiębiorstwa ( miesięczne )

Podaj planowaną rentowność na produkcji !UWAGA 10% = 0,1!