KONTROLER FINANSOWY NA CO DZIEŃ
Dla firm, które potrzebują controllera finansowego nie w pełnym wymiarze czasu pracy, proponuję outsourcing usługi controllingowej. Po krótkim audycie przedsiębiorstwa przygotowuję odpowiednie narzędzia controllingowe, oraz raporty i analizy dla Zarządu i kadry kierowniczej zgodnie z ich obszarem działania (produkcja, usługi, handel finanse) wspierające codzienną prace i decyzje biznesowe. Ponadto oferuję stały kontakt telefoniczny, emailowy i co tygodniowe konsultacje.
Efektem pracy jest
– możliwość obserwacji i weryfikacji kosztów firmy
– ocena efektywności prowadzonych działań zarządczych w obszarach produkcja, usługi i handel
– właściwa informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych
– właściwe kształtowanie polityki cenowej
– stała kontrola rentowności produktów, usług i klientów oraz kanałów dystrybucyjnych
– konsekwencja w dążeniu do wyznaczonego celu