יודל הוא מהותו של משיח

 • הנביא ישעיה (נג, ד) התנבא שמשיח נושא מחלותינו, "חלינו הוא נשא". ידוע שפעם יודל חלה במחלת הנזלת שייסר על בריאותו קרוב לשבוע, וגם אלצו לבלות כמה קופסות ממחטות-נייר.

 • ישעיה ממשיך (נג, ה) "והוא מחולל מפשעינו מדכא מעוננו". האירוע האומלל עדיין טרי בזיכרוננו, בכ"ד אדר א' תשס"ג, כשיודל הותקף פיזית כשניסה ליכנס לבית הכנסת למטה. היש "עון" גדול מלהתקיף בנשיא הדור? דברי הנביא נהווים למרבה הצער לאמיתיים כשמציאותו של משיח מתגלה ביודל.

 • כנזכר, כ"ק אדמו"ר זי"ע מינה יודל למנהל אגודת חסידי חב"ד שאליה מתייחס בלקוטי שיחות חכ"ו (ע' 7) כ"חכמי הדור עיני העדה". גימטריית "חכמי הדור עיני העדה" בצירוף התיבות, 521, שוה לגימטריית "אגודת חסידי חב"ד" בצירוף הכל, גם כן 521. זה מראה על שייכותה המהותית של אגו"ח לנשמת משה שלפי הרבי מתלבש בהחכמי הדור עיני העדה. ובפרט שייכותו של יודל, כמו שממשיך הרבי, "ובמיוחד אין דעם נשיא הדור", מתכוון ליודל אשר מינהו הרבי לנשיא של החכמי הדור עיני העדה.

 • בלקוטי שיחות ח"ב, ע' 511, קובע כ"ק אדמו"ר זי"ע שנשיא הוא עצמותו ומהותו יתברך מלובש בגוף ("אריינגעשטעלט אין א גוף"). אותיות שמו הראשון של יודל, חיים, בצירוף הד' של שמו השני, יהודה, מצטרפות לגימטריית המלה "גוף". האותיות הנשארות, יו"ד ה"א וא"ו וה"א, הן האותיות של שם המפורש של הקב"ה, שם הוי'. להראות שבעצם מהותו יודל, "חיים יהודה", הוא עצמות הקב"ה, "הוי'", מלובש ב"גוף".

 • פעמים רבות כ"ק אדמו"ר זי"ע התייחס לשכונת קראון הייטס על פי לשון התהילים קלג, ג, "כאן ציוה ה' את הברכה" – אך שעד כאן דרש הרבי במשך ימי חייו. כשיודל אחז בחבלי הנשיאות נכנסנו לתקופה של סיום הפסוק "חיים [יהודה] עד העולם", מרמז שיודל, חיים [יהודה], המצמיח מ"כאן ציוה...", ישא את נשיאותו "עד העולם" על ידי שיוליכנו לגאולה האמיתית והשלמה.

 • בנוסף לדברי חז"ל המוראים על המשכת הנשיאות ונוכחות התמידית של צדיק "כמותו", גם בנוסח התפלה שבכל יום כן (תהילים קמד, יג) "ממשלתך בכל דור ודור".

 •  
  בצירוף הכל, גימטריית "נשיא דורנו", 628, שוה לגימטריית "חיים יהודה קרינסקי", גם כן בדיוק 628. ולא עוד, אלא כשמעיינים בחתימת יד קדשו של יודל מוצאים שמאיית את השם יהודה באל"ף במקום ה"א האחרון. כשמחשבים בצירוף התיבות, גימטריית "חיים יהודא קרינסקי" עדיין שוה ל"נשיא דורנו", שניהם 627, שמראה על קשר המהותי והבלתי מפוקפקי של עצמיות יודל לתפקידו כנשיא דורנו.

 • באיכה (ד, כ) כתוב ש"רוח אפינו משיח ה'". "רוח אפינו" הוא בגמטריית "נשיא" להראות את הקשר בין יודל, הנשיא, ומשיח.

 • דוד המלך התנבא בתהילים (עב, ז) ש"יפרח בימיו צדיק". ומדובר במשיח, ש"ימיו", בגימטרייה 66, שוה ל"בן דוד", אחד מכינויי מלך המשיח. וב"ימיו" יפרח "צדיק", ראשי תיבות צדיק דורנו יודל קרינסקי, להראות שב"ימיו", שזהו בן דוד, יודל יפרח כצדיק הדור.

 • "ימיו" היא גם כן בגימטריית צירוף המילים "היה" "הוה" ו"יהיה", לסמל שמשיח, שיהיה הצדיק הדור, יהיה גם כן נשיא הדור שבו מתלבש צירוף היה הוה ויהיה, שם הוי' המכולל בשמו של הנשיא, חיים יהודה.

 • הפסוק מסיים "ורוב שלום עד בלי ירח". "שלום", זהו תקופת משיח שאז יהיה שלום ושלוה גדולה – "רוב שלום". וזה נפעל על ידי החזרת מלכות בית דוד, וכידוע שמלכות בית דוד נמשלה ללבנה, "ירח". וזה נעשה על ידי יודל, משיח ונשיא (כמוכח מתחילת הפסוק), ש"מלכות לית לה מגרמה כלום" וזה מרומז בהפסוק ב"עד בלי ירח", כשיודל יגיע לעצם מדרגת המלכות כמשיח.

 •  

  כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo