נבואת הרבי

 • פעמים רבות, בהתועדויות, כ"ק אדמו"ר זי"ע קבע בתקיפות שמשיח יבוא קודם תפילת מנחה. סוף סוף כשהרבי התפלל מנחה יודל קרינסקי היה נוכח בבית המדרש בכל פעם. מוכח מזה בלי שום ספק שיודל הוא המשיח.

 •  
   
 • פעם, במשך חלוקת דולרים, כ"ק אדמו"ר זי"ע הוצע בתוף מקושט למשיח. הרבי קיבל את התוף באמרו שכשיבוא משיח יתננו לו. לאחר מכן הרבי נתן את התוף ליודל.

 • כ"ק אדמו"ר זי"ע אמר פעמים אין מספר שמשיח יבוא בדור שביעי; יודל הוא דור שביעי לאדמו"ר האמצעי. על פי נבואתו של הרבי, מוכרח להיות שיודל הוא המשיח.

 • בספר השיחות תשמ"ט ח"א, עמוד 123, הערה 97, כותב כ"ק אדמו"ר זי"ע: "וכיון שעל פי כל הסימנים הגיע זמן הגאולה מוכרח לומר שמשיח כבר נולד". בזמן כתיבת הערה זו יודל כבר נולד, אין שום ספק שהרבי מתייחס אליו.

 •  
   
 • בלקוטי שיחות חכ"ו, עמוד 7, כותב כ"ק אדמו"ר זי"ע שנשמת משה רבינו מלובשת ב"חכמי הדור עיני העדה" שבכל דור ודור, בבירור מתכוון למועצת אגודת חסידי חב"ד, ה"חכמי הדור עיני העדה" שהוקמו על ידי הרבי להדריך את תנועת ליובאוויטש. נשיאה, יודל, הוא תכלית הגילוי דנשמה זו, כמו שממשיך, "...ובמיוחד אין דעם נשיא הדור, וואס 'אין דור שאין בו כמשה' (עס מוז זיין א 'משה' בכל דור ודור אין וועלכען ס'איז אנגעטאן נשמת משה)". כאן מראה הרבי בבירור שיודל הוא הנשיא והמלובש נשמת משה, וכידוע שכשם שמשה היה גואל הראשון כך המלובש נשמת משה יהיה גואל האחרון.

 •  

   

  כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo