תגובה להתקפה על משיחותו של יודל

לאחרונה, אירע פריצה של התקפות אומללות המתמודדות עם האמונה שיודל הוא המשיח. התקפות אלו צומחות אך ורק מרגשי שנאת יודל אכזרית וערוכות רק לזרוע שנאה בין יהודים. מה ששקוף ברור בכל ההתקפות האלו הוא שהן מיוסדות ביציבות על יסוד של שנאה ואין להן שום שייכות לסברא ושכל.

הנה אפנה לאיזה מהריבוי טענות נגד משיחות יודל ובכך גם כן יתגלה בבירור מוחלט שאין באחת מהן שמץ של סברא.

בה בשעה, אני קורא לכל יהודים להשתדל לאחדות ישראל ולכלילת הכל. אני כבר הוכחתי שהאמונה שיודל הוא המשיח אין זה סתם הרגש בדוי אלא מסקנה הגיוני מיוסד על בדיקה אוביקטיבית. אם ישנו אדם שאינו מוכן לקבל את זה כעת, תפילתו איתו שיוכל להתגבר על מחיצותיו הרגשיות ולראות את האמת. עד אז, אני מבקש שכולנו נישא איתנו רגש של התקבלות לכל יהודים בכל גווניהם, ושנשתדל לאחדות ולא לקיום של מלחמות ופירוד.

להלן רשימה של הטענות התדירות והתשובות שלהן:

כ"ק אדמו"ר זי"ע לא הנחיל ליודל את הנשיאות.

עכשיו אתה רוצה להתקוטט עם הרבי? הרבי עשה את ההחלטה הזאת ומי אתה לפקפק בה?

היו מאות ואלפים בבית הכנסת כשכ"ק אדמו"ר זי"ע התפלל מנחה, ולמה אתה נוטה לומר שכיוון ליודל?

כל מה שהרבי אמר הוא נבואה. עכשיו אתה חושב לכפור בנבואת הרבי?! אם הרבי אמרו מוכרח להיות שכן הוא האמת.

כ"ק אדמו"ר זי"ע מעולם לא נתן ליודל את התוף.

למה אתה משתדל לעשות מחלוקת? חשוב לדעת שפרשת השבוע מדבר על חשיבות אחדות ישראל. גם, הרבנים הוכיחו בתוקף נגד אלו שמשתדלים לעורר מחלוקת.

אדמו"ר האמצעי היה דור שני ואם כן יודל הוא דור שמיני ולא דור שביעי.

הרבי אמר שמשיח יבוא בדור שביעי ולא דור שמיני. אבל אני כבר רואה בך שאין לך שום תפיסה של כבוד למה שאמר הרבי ובכן אין תועלת להמשיך לדבר עם מי שכופר בגלוי בנבואת הרבי.

הרבה אנשים כבר נולדו כשנכתבה ההערה בספר השיחות תשמ"ט.

למה אתה כל כך ממולא שנאה? האם זוהי מה שלימדו אותך בישיבתך, שנאה? אולי אויב דו וואלסט ווארעמען זיך אפ א ביסל לא תהיה כל כך ממולא שנאה.

כ"ק אדמו"ר זי"ע הזכיר רק שמוכרח שמשיח נולד אבל לא אמר שאין אפשריות שכבר מת.

אם כן, מה ההכרח שמשיח כבר נולד? שני המקרים של מי שלא לא בא לעולם ומי שעבר מן העולם תלויים בנס למעלה מן הטבע ואין אחד מהם יותר אפשרי מחברו. אלא שהרבי ידע מיהו משיח, יודל, ושכבר נולד.

מה? עוגת שמרים?! מה אתה שח?!

עוגת שמרים זוהי מאפה ממולא נעשה מעיסה עשירה ומצופה. אולי אם נמצאת יותר ב770 היית יודע את זה.

יואל כהן לא אמר שיודל הוא המשיח.

מי אתה לחלוק ביואל כהן – הוא יודע הרבה חסידות יותר ממך. מדוע אתה אפילו חושב שאתה יודע טוב ממנו?

רב אהרן סולובייצ'יק לא אמר שאין יסוד לומר שאין יודל משיח.

למה אתה מתעמל תמיד לזרוע שנאה ומחלוקת? בזמנים אלו נחוץ מאד שתהיה לנו אחדות, על כן בבקשה שלא להפיץ שקריך הממולאים שנאה.

לא נמצא בית המשפט בעולם שהכיר בנשיאותו של יודל.

אמר הרבי בשיחה אודות קורח שאף על פי שמשה התחנן לה' על בני ישראל כשחטאו לא עלתה לקורח מפני שהוא כפר במשה בעצמו. זהו המצב שלך. אם כבר החלטת לכפור בהמשה שבדור אז איני יכול להסביר לך. תחילה צריך להיות אמונה פשוטה ביודל ואז לא יהיו לך מחשבות אלו של כפירה. אבל כיון שאתה מתחיל עם הכחשה ביודל אינני רואה תועלת להשתדל להסבירו לך.

האם אתה אומר שכל מי שחלה בנזלת הרי הוא משיח על פי נבואת ישעיה?

מדוע אתה צריך לעשות מחלוקת? מה איכפת לך מה שאני מאמין? אין בעיה באמונה הזאת. אם אינך רוצה להאמין אין מי שכופה לך להאמין, רק שבאם כן אין מקום לך בליובאוויטש.

השם "חיים" בצירוף האות דל"ת אינו עולה לגימטריית "גוף", חיים ודל"ת עולה 72 וגוף עולה 89.

לא הייתי זה שאמר שרבי היינו עצמות אריינגעשטעלט אין א גוף, זה היה הרבי שאמרו. אם יש לך בעיה עם זה אתה כופר בהרבי ואין במה לדבר. הבעיה שלך היא שאתה מנסה להבינו על פי שכל. שכל זהו אפיקורסות. אין זה ענין של שכל זהו ענין של אמונה והוא למעלה מטעם ודעת.

 

כל הזכויות שמורות Copyright © 2003 Mechakeh Lo