OPĆI I GEOGRAFSKI PODACI O BiH

 

OPĆI PODACI

 

Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od stupanja na snagu Općeg sporazuma o miru “Bosna i Hercegovina”, nastavila je svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom Ustavom Bosne i Hercegovine i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Bosna i Hercegovina je demokratska država, koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih demokratskih izbora. Sastoji se od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo.

Službeni jezici su Bosanski, Hrvatski i Srpski.

Zvanična valuta : Konvertibilna marka (KM), (1KM = 0,51129 EUR)

 

GEOGRAFSKI PODACI

 

Prema svom geografskom položaju Bosna i Hercegovina se nalazi na granici dva velika klimatska pojasa na zapadnom dijelu Balkanskog poluostrva i prostire se na površini od 51.209,2 km2 od čega kopno obuhvata 51.197 km2   a more 12,2 km2 . Klima je pretežno kontinentalna, na jugu mediteranska.

 

GEOGRAFSKE KOORDINATE KRAJNJIH TAČAKA BiH

 

Sjeverna geografska širina

Istočna geografska dužina 1)

Općina

Naselje

Sjever

45o 16, 30,,

16o 55, 56,,

Bos. Dubica

Gradina Donja

Jug

42o 33, 00,,

18o 32, 24,,

Trebinje

Podštirovnik

Istok

44o 03, 00,,

19o 37, 41,,

Bratunaac

Žlijebac

Zapad

44o 49, 30,,

15o 44, 00,,

Bihać

Bugar

 

Zračna udaljenost po geografskoj širini i dužini iznosi: sjever-jug 2o 43, 30,,  odnosno 314 km, a istok-zapad 3o 53, 41,,  odnosno 309 km.

 

DUŽINA GRANICA BiH, u km

 

Ukupno

Suhozemna

Riječna

Morska

Ukupno

1538

774

751

13

Prema:

 

 

 

 

Crnoj Gori

249

196

53

 

Hrvatskoj

932

494

425

13

Srbiji

357

84

273

 

 

Najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini je Maglić, čija nadmorska visina iznosi 2386 metara i nalazi se na teritoriji općine Foča.

Najduža rijeka je Drina – 346 km, a najveće jezero Buško sa površinom od 55,8 km2  , a nalazi se na nadmorskoj visini od 716,6 m, sa najvećom dubinom od 17,3 m.