• Konferencja Mielec 13.05.2014

    W dniu 13 maja 2014r., w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie, odbyła się konferencja pt. „TWORZENIE PONADREGIONALNEJ WSPÓŁPRACY - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU”,...

    Czytaj więcej...

  • Konferencja Mielec 28.10.2014

    W dniu 28 października w Hotelu Atena w Mielcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” zatytułowana „Inwestycje i...

    Czytaj więcej...

Konferencja Mielec 28.10.2014

W dniu 28 października w Hotelu Atena w Mielcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej” zatytułowana „Inwestycje i turystyka podstawą rozwoju samorządów w Polsce.

Konferencja rozpoczęła się o godz. 9.30 przemówieniem Wójta Gminy Mielec Kazimierza Gacka, który przywitał przybyłych gości po czym uroczyście otworzył konferencję. 

W czasie konferencji wykłady prowadzili:

dr Elżbieta Inglot –  „Badanie klimatu inwestycyjnego – metodologia badań i założenia”,

dr Anna Lewandowska – „Badanie klimatu inwestycyjnego – analiza wyników i wnioski”

dr Adam Tittinger wykład 1. „Metody oceny projektów inwestycyjnych i ich wpływu na poziom życia mieszkańców”

wykład 2. „Dobre praktyki w kreowaniu inwestycji ukierunkowanych na rozwój społeczno – gospodarczy i wzrost poziomu życia mieszkańców”

 

W trakcie konferencji, poza wykładami, podsumowano realizację przedsięwzięcia, które stanowiło szansę na podniesienie jakości życia na obszarach gmin Polski Wschodniej i zmniejszenie dysproporcji rozwojowych gmin partnerskich.

Odbyła się debata oksfordzka w trakcie, której rozważano sens realizacji projektu „Inwestycje i turystyka – szansa na dynamiczny rozwój gmin z Województw Polski Wschodniej”.

Po wykładzie nastąpiło podsumowanie i dyskusja o temacie konferencji.

Uwieńczeniem konferencji był wspólny lunch, w trakcie którego nadal trwały ożywione dyskusje nad założeniami projektu i na jego wpływie na dalsze funkcjonowanie gmin partnerskich z Województw Polski Wschodniej. 

Celem konferencji było pobudzenie zgromadzonych do refleksji i przemyśleń w jaki sposób możemy rozwijać i kreować inwestycje ukierunkowane na rozwój społeczno-gospodarczy, a także w jaki sposób skutecznie pozyskiwać i wykorzystywać środki unijne.

Cel konferencji został osiągnięty.

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

Konferencja Gminy Tuszów Narodowy 7-10.10.2014r.

W dniach 7-10.10.2014r. w sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w Grochowem, teren Gminy Tuszów Narodowy, odbyły się dwie dwudniowe konferencje  na temat: „Spójność regionalna metodą na podniesienie jakości życia na terenach polski wschodniej” oraz „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego polski wschodniej do 2020 r.”. Wykłady wygłosili prelegenci posiadający kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w obszarze merytorycznym tematów konferencji.

doc. dr Wacław Nelec – Rektor Wyższej  Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział Wydział Ekonomii i Turystyki w Krakowie, Wydział Ekonomii w Mielcu.

dr Andrzej Skowron – Dziekan WSGiZ w Mielcu

mgr Renata Paterak – Kostosz Muzeum W. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym Sekretarz Gminy Tuszów Narodowy. Po przywitaniu słuchaczy i gości przez Wójta Gminy Tuszów Narodowy

Andrzeja Głaza prezentowane były wykłady:

 

„SPÓJNOŚĆ REGIONALNA METODĄ NA PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA NA TERENACH POLSKI WSCHODNIEJ”

Tematy wykładów podczas konferencji w dniach 7-8.10.2014r.

oraz  wykładowcy prowadzący

Wykład I    „Prezentacja Gminy Tuszów Narodowy - gmina wczoraj i dziś”

                                 - mgr Renata Paterak – sekretarz Gminy Tuszów Narodowy

Wykład II   „Mikro-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

w nowym okresie finansowym 2014-2020”- doc.dr  Wacław Nelec - Rektor   WSGiZ

Wykład III    „Nowa perspektywa strategiczna dla rozwoju regionu na lata 2014-2020”

                                 - doc. dr Wacław Nelec

Wykład IV   „Obszary funkcjonowania motorem rozwoju” „Przykłady dobrych praktyk”

                                 - doc. dr Wacław Nelec

„STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO 2020 r.”

Tematy wykładów podczas konferencji w dniach 9-10.10.2014r.

oraz wykładowcy prowadzący:

Wykład I    „Polska Wschodnia-potencjał innowacyjności. Bariery i szanse

                    - doc. dr Wacław Nelec.

Wykład II   „Polska Wschodnia-trendy rozwojowe do 2020r.” - doc. dr Wacław Nelec

Wykład III „Polska Wschodnia – wizja strategiczna” – dr Andrzej Skowron

                   - Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie             

Wykład IV „Czynniki aktywizujące rozwój przedsiębiorczości: warunki rozwoju,  perspektywy  i szanse na wzrost gospodarczy regionu i gminy” - dr Andrzej Skowron.

 

Po wykładzie nastąpiło podsumowanie i dyskusja o temacie konferencji.

Celem konferencji było przybliżenie zgromadzonym tematu spójności regionalnej oraz przedstawienie Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego polski wschodniej do 2020 r.

Cel konferencji został osiągnięty.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji.

Chełm 28.09.2014

Impreza pod nazwą „Fuzja Kultur” została zorganizowana z 90% środków dofinansowania Unii Europejskiej. Celem spotkania było przedstawianie sztuki w postaci występów grup pochodzących z różnych mniejszości narodowych, m. in. mniejszości niemieckiej, żydowskiej, ukraińskiej. Podczas spotkania oglądać można było proces tworzenia glinianych garnków, występy wokalne i taneczne, a także wystąpienia zespołów muzycznych. Dla smakoszy przygotowane były stoiska z miejscowymi wyrobami cukierniczymi i piekarniczymi.

Na scenie pojawiły się zespoły wokalne śpiewające w języku niemieckim, a także formacje reprezentujące miejscowy folklor. Nie zabrakło miejsca dla lokalnej grupy tanecznej, której członkowie ubrani byli w ludowe stroje podkreślające klimat imprezy.

Wystąpił także zespół „Szalom Chełm” reprezentujący kulturę żydowską, który swą energią porwał do tańca znaczną część publiki.

Baligród 26-27.07.2014

VI Festiwal Kultur w Baligrodzie, który był zarazem ostatnim realizowanym w tej gminie w ramach projektu "Inwestycje i turystyka – szansa na rozwój gmin z województw Polski wschodniej" odbył się w dniach 26-27.07.2014. Na scenie wystąpił zespół Berdo, umilając czas zgromadzonym muzyką na żywo. W tym samym czasie najmłodsi uczestnicy mogli aktywnie spędzać czas na zabawach z Klaunem Maćkiem. Jak podczas każdego z Festiwali i tym razem nie zabrakło atrakcji. Odbyły się pokazy malabaristyczne oraz gotowania na żywo. Tego też dnia wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół EMER. Podczas drugiego dnia festiwalu swoją prezentację miała gmina partnerska – Gmina Pawłów. Zaprezentowali oni liczne stoiska przedstawiające tradycyjną kulturę, natomiast na scenie wystąpił zespół Sołtyski oraz kapela Derenie. Gwiazdą wieczoru drugiego dnia był zespół Skampida z Kolumbii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z galerią!

Logotypy Unijne
 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej. 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.