KAJALAVIČIUS Antanas,

Gimimo data: 
1931-03-23

docentas, Medienos mechaninės technologijos katedros vedėjas (1967-1977), Lengvosios pramonės fakulteto prodekanas (1964-1968), dekanas (1968-1992). Mirė 2010-05-15

Plačiau: 

    Antanas KAJALAVIČIUS(1931-03-23 Biliūnai, Skaistgirio valsč., Šiaulių apskr. – 2010-05-15 Kaunas). 
  
1950 m. baigė Žagarės vidurinę mokyklą, 1955 m. – Kauno politechnikos institutą (KPI), kuriame įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. Baigęs studijas pradėjo dirbti asistentu KPI Metalų technologijos katedroje. 1960 – 1963 m. mokėsi KPI aspirantūroje ir 1965 m. apgynė disertaciją „Sandūrinių suvirintų sujungimų stiprumo nustatymas pagal kietumą įspaudimu“. Už šį darbą  buvo suteiktas technikos mokslų kandidato mokslinis laipsnis (1993 m. nostrifikuotas mokslų daktaro laipsniu). 
   1963–1967 m. Medienos mechaninės technologi­jos katedros vyresnysis dėstytojas, 1967 m. jam suteiktas docento mokslinis vardas. 1964–1992 m. KPI Lengvosios pramonės fakulteto prodekanas bei dekanas 1967–1977 m. Medienos mechaninės technologijos katedros vedėjas. Medienos mechaninės technologi­jos katedroje dirbo iki 2001 m., kol išėjo į pensiją.
   A. Kajalavičius studentams skaitė disciplinas: „Hidroterminis medienos apdirbimas ir konservavimas“, „Hidroterminio apdirbimo teorija ir įranga“, „Medienos džiovinimas ir įmirkymas“,  „Smulkintos medienos pneumatinis transportas“, „Specialūs medienos džiovinimo būdai“, „Medienos šilumos ir masės mainų teorija“. Tobulino ir plėtė katedros Hidroterminio medienos apdirbimo ir konservavimo tyrimo laboratoriją. 1970 m.  parengė studentams „Hidroterminio medienos apdirbimo“ laboratorinių darbų aprašymus ir šios disciplinos grafikų ir lentelių rinkinį, 1971 m. – tos pačios disciplinos iliustracijų rinkinį, 1975 m. –„Hidroterminio medienos apdirbimo cechų projektavimo“ metodinius nurody­mus, 1989 m. – „Hidroterminio medienos apdirbimo“ paskaitų konspektą. Išleido vadovėlius:„Hidroterminis medienos apdirbimas ir konservavimas", „Smulkintos medienos pneumatinis transportas“kartu su bendraautoriu D. Albrektu išleido mokomąsias knygas „Medienos hidroterminio apdorojimo teorija ir įranga“ ir „Pjautinės medienos kamerinis konvekcinis džiovinimas“.
   A. Kajalavičius intensyviai atliko mokslinius darbus kompleksinio medienos panaudojimo, jos technologinių bei higroskopinių rodiklių ir kitų fizikinių mechaninių savybių bei apdorojimo procesų tyrimo srityje, vadovavo doktorantų disertaciniam darbui. Nuo 2007 m. dalyvavo Medienos technologijos katedros vykdomuose   Europos Komisijos COST mokslinių tyrimų programose. Jis yra „Baldžiaus vadovo"  (1963, 2-asis leidimas 1981), „Aiškinamojo medienos apdirbimo terminų žodyno"  (1970, 2-asis leidimas 1998) vienas autorių, 2006–2009 m. rengė „Aiškinamojo medienos apdirbimo terminų žodyno“ 3 leidinį bei medienos apdirbimo technologijų nacionalinius terminų (LST) ir LST EN Europos medienos ir medienos medžiagų ilgaamžiškumo srities standartus, dirbo akredituotoje Medienos medžiagų ir gaminių laboratorijoje, sertifikuodavo Lietuvos medienos džiovyklas. Respublikos ir užsienio spaudoje vienas ir su bendraautoriais publikavo per 70 mokslinių ir metodinių darbų.
  
1981 m. jam suteiktas Lietuvos SSR  nusipelniusio  dėstytojo garbės vardas. Apdovanotas Lietuvos Vyriausybės padėkos ir garbės raštais.
                                                                 Parengė B. Papreckis

 

Literatūra:
1. KTU Medienos mechaninės technologijos katedra 1941–1960–1991. Kaunas, 1991.
2. Visuotinė lietuvių enciklopedija.   T. IX . Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p.157. 

 
 

 

© Kauno Technologijos Universitetas. Sukurta KTU EMTC