Praktisk solidaritetsarbejde for den 3. verden:

Tøj til Afrika og Café Liberation

Eksempler på plakater og foldere brugt i forbindelse med det praktiske solidaritetsarbejde.

Cafe_lib_forside.jpg

Café Liberation, folder 4 s., ca 1987
Café Liberation, folder 4 s., ca 1987

Cafe_lib_s2.jpg

Café Liberation, folder s. 2, ca 1987
Café Liberation, folder s. 2, ca 1987

Cafe_lib_s3.jpg

Café Liberation, folder s. 3, ca 1987
Café Liberation, folder s. 3, ca 1987

Cafe_lib_s4.jpg

Café Liberation, folder s. 4, ca 1987
Café Liberation, folder s. 4, ca 1987

Toj_til_afrika_sommer lejr.jpg

Tøj til Afrika, klunserlejr
Tøj til Afrika, klunserlejr

Ulandsklunserne_TTA_1979.jpg

Klunserlejr 1979 arrangeret af Ulandsklunserne Birkum Tøjbutik og TTA
Klunserlejr 1979 arrangeret af Ulandsklunserne Birkum Tøjbutik og TTA