CZARNKOWSCYJan z Czarnkowa (†po 1465); podkomorzy poznański 1439-1454, kaszt. gnieźnieński 1454, st. nakielski; × Jadwiga (z Tęczyna?)

Indeks