Destekleme ilke kararı

Destek Sistemi  Bilimsel Proje Sistemi (PROSİS) DESTEKLEME İLKE KARARI Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu ilkenin amacı,…