Svátost manželská

Tu k Ježíšovi přišli farizeové a pokoušeli ho: „Je dovoleno propustit manželku z jakékoli příčiny?“ Odpověděl jim: „Nečetli jste, že Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Namítnou mu: „Proč tedy Mojžíš ustanovil, že muž smí propustit svou manželku tím, že jí dá rozlukový lístek?“ Odpoví jim: „Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propustit manželku. Od počátku to však nebylo. Pravím vám, kdo propustí svou manželku z jiného důvodu než pro smilstvo a vezme si jinou, cizoloží.“ (Mt 19,3-9)

DSC_2578

„Božím obrazem v našem životě může a má být zvláště manželství.“
Základy víry CČSH, čl. 213.

„S hlediska křesťanského názoru, který nesleduje cíle mocenské a politické, je a zůstane manželství uzavřené před civilními úřady, svazkem posvátným a mravně vrcholně závažným i v tom případě, když manželé sami si tuto posvátnost a závaznost plně neuvědomují a když své manželství nepřijali jako svátost ve sboru před Bohem.“
TRTÍK Z. Komentář k věrouce II. Praha 1955, s. 168.

Zevní úkon svátosti manželství záleží v tom, že manželé si uprostřed věřící obce slibují před Bohem manželskou lásku, věrnost a oddanost a pijí společně z kalicha na znamení slibu obětavé lásky.
Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěceni, aby byli Božím obrazem v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle.

Předpoklad:puz
křesťanská příprava snoubenců trvající min. 3 měsíce
aspoň jeden ze snoubenců musí být dříve pokřtěn (ideálně u CČSH)

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: 257 910 923, 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron

Pastorační asistent(ka): Mgr. Hana Vítová