Svátost Večeře Páně

Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“
1. Korintským 11,23-25

„Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“
Jan 6,53-56

2x várka2

„Večeře Páně je svátostný hod lásky, v němž je svou obcí neviditelně přítomen její ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Pán, aby ji slovem Písma svatého spravoval, Duchem svým posvěcoval a láskou sjednocoval a tak v sobě připoutával k věčnému obecenství v království Božím.“
Základy víry CČSH. čl. 322.

„Ti, kdož nevěří nebo nechtějí se podřídit Ježíši Kristu a nésti ovoce víry, ti, kdož nečiní pokání, nemají mít místa u Večeře Páně.“
DURCHÁNEK M.; HORSKÝ R. O svátostech a o křesťanském pohřbu s připojením pohřebních kázání. Praha 1976, s. 27.

Večeře Páně je společným obecenstvím ve zpřítomnění Kristovy smrti – není jejím opakováním. Během tohoto sjednocení s Kristem dochází ke zpřítomnění jeho osoby, života i díla; obecenství s Ježíšem Kristem vzkříšeným, přítomným a stále živým v Duchu svatém. Duchovně prospívá tomu, kdo v srdci prožívá toto zpřítomnění.Priest-lifts-up-The-Body-of-Christ

Výsluha svátosti může být vysluhována i mimo prostředí společné bohoslužby. A tak je poskytována i věřícím, kteří se již nemohou společných bohoslužeb účastnit pro svůj zdravotní stav přímo u lůžka.

www

Podmínky k přijetí svátosti Večeře Páně:
křest v křesťanské církvi,
předcházející duchovní příprava.

Přestože raná křesťanská církev znala rozmanité způsoby vysluhování Večeře Páně, CČSH si podržela její liturgický tvar z podání svého prvního patriarchy Dr. K. Farského.

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kontakty

Prvomájová 909/7
153 00 Praha 16 - Radotín

Tel.: 257 910 923, 739 018 594

E-mail: ccshradotin@seznam.cz

IČ: 66003440

Farář: Mgr. David Hron

Pastorační asistent(ka): Mgr. Hana Vítová