Informatie over de Vereniging IJsvermaak Breda

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Elk jaar wordt in oktober onze ijsbaan achter Restaurant Bouvigne-Paradijs aan de Bouvignelaan onder water gezet. Daarna is het wachten op een goede vorstperiode.

Als bij een goede vorstperiode het ijs dik genoeg is om de vele leden veilig te kunnen dragen, wordt de ijsbaan opgesteld voor alle leden van onze vereniging. De eerste vijf dagen van de ijsperiode is de ijsbaan exclusief open voor haar leden! De openingstijden worden bekend gemaakt via deze website. De ijsbaan blijft tot ver in maart onder water staan, want je weet maar nooit: het kan eind februari best nog flink vriezen :-)

IJsbaan

Bij een opengestelde ijsbaan is er ruimte voor toerrijders en hardrijders op onze 400 meter baan. Er is een afgescheiden stuk waar de jeugd kan ijshockeyen en er is een groot speelveld voor jong en oud. Daarnaast is er ook nog een afgescheiden hoekje voor de allerjongste jeugd om het schaatsen onder knie te krijgen. Omdat de gehele ijsbaan verlicht kan worden, betekent dit ook nog 's avonds dikke ijspret.

Lid worden?

De meest makkelijke manier is om u nu gelijk online te laten registreren als lid van onze vereniging via ons registratieformulier.

Inschrijven als lid kan ook op de ouderwetse manier geschieden door een briefje naar de ledenadministratie te sturen met de volgende gegevens:

  • voorletters, (voornaam) + achternaam van alle gezinsleden
  • geboortedatum
  • straatnaam + huisnummer
  • postcode + woonplaats
  • IBAN-rekeningnummer, BIC-code & exacte tenaamstelling (als u via een automatisch incasso de verschuldigde contributie wilt voldoen)

Natuurlijk kunt u ook wachten totdat de volgende ijsperiode is aangebroken om dan aan de kassa van de ijsbaan u op te geven als lid.