�u anda 1109 kullan�c� aktif.
14 Ekim 2016 Cuma

Resmi Gazete'nin 7/2/1921 tarihinden itibaren yay�mlanan t�m say�lar�na eri�ebilirsiniz. Resmi Gazete'nin baz� cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda kullan�lmak �zere haz�rlanan e-uygulamas� hizmete sunulmu�tur.