Bilgi Edinme


   Bilgi Edinme       
 GERÇEK Kişiler İçin Başvuru Formu

 TÜZEL Kişiler İçin Başvuru Formu

 Bilgi Edinme Birimi

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 284 34 65 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@akmb.gov.tr posta adresine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvurular, BiIgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvurusu Formlarıİletişim:
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi 
Ziyabey Cad. No: 19 Balgat-Çankaya ANKARA 

Santral: 0312 284 34 18
Başkanlık: 0312 284 34 41
Belgegeçer (Faks): 0312 284 34 65 - 284 34 23

E-Posta: bilgiedinme@akmb.gov.tr


© 2014 - Atatürk Kültür Merkezi Ziyabey Cad. No: 19 Balgat - Çankaya / ANKARA
 Telefon: +90 (312) 284 34 18
  Belgegeçer: +90 (312) 284 34 65