Ngò̤-lò̤-sṳ̆

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤
Ngò̤-lò̤-sṳ̆ lièng-băng
Росси́йская Федера́ция
Flag of Russia.svg Coat of Arms of the Russian Federation.svg
guók-gì guók-hŭi
cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Russian Federation (orthographic projection) - Crimea disputed.svg
Siū-dŭ Mŏ̤h-sṳ̆-kuŏ
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék: 17,098,242 km2
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
ìng-kēu
Céng-dê ùng-huá
guók-gă liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Ngò̤-lò̤-sṳ̆ Lù-buó
GDP (mìng-ngiê siông gì) $2,014,774,938,342 (2012 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $14,037(2012 nièng)
HDI 0.788(2013 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ RUS
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .ru
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +7

Ngò̤-lò̤-sṳ̆ (Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄: Россия) sê sié-gāi huák-dăk gì gĕ̤ng-ngiĕk-huá guók-gă. Ĭ ôi-dé găk Dĕ̤ng-ĕu, báe̤k-buô sê Báe̤k-hāi.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gū-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gê̤ṳng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hiêng-dâi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Siâ-huôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngṳ̄-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cŭng-gáu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gâing-ék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]